Firmabil for privatpersoner | Tips og råd | Audi

Firmabil

  • 1400x438_0002_AA3_E-TRON_D_161010.jpg
1400x438_0002_AA3_E-TRON_D_161010.jpg
Oppdatert 19.01.2021

Firmabil - For privatperson

Som bruker av firmabil er det flere regler du må forholde deg til. Ved siden av det juridiske er det også viktig at du har en bil som passer til ditt formål, er konkurransedyktig innenfor det segmentet du ønsker, gir deg en god kjøreopplevelse og har høyt sikkerhetsnivå.

Hvordan velge rett firmabil?

Ved bruk av Audi bilkonfigurator og informasjon på våre hjemmesider orienterer du deg både raskt og enkelt i forhold til biltype, modell og prisnivå. Dette vil være til hjelp for deg slik at du kan sammenfatte konseptet mot din egen bedrifts policy for bilhold.

De fleste selskaper har i dag en policy for bilholdet i bedriften, enten det dreier seg om en ren firmabil eller bilgodtgjørelsesordninger. Når det gjelder firmabil, er det gjerne slik at selskapet enten benytter seg av en skattemessig listepris inkludert definert utstyr som modell, eller at de velger en grense basert på månedsleie. Vi anbefaler deg å ta kontakt med din leder i bedriften for å klargjøre om det er noen begrensninger på valg av bil.
Se alle Audi-modeller

Firmabil og skatt

Hvis du velger en firmabilløsning er den skattemessige belastningen du får personlig, basert på bilens listepris inklusive utstyr. Skattemyndighetene vil basere seg på den veiledende listepris som er aktuell for den enkelte bilmodell levert på importsted, inklusive merverdiavgift og vrakpant. Denne prisen innrapporteres fra Audi til skattemyndighetene. Denne listeprisen vil følge din Audi gjennom hele perioden du disponerer bilen og danne grunnlaget for den skattemessige belastningen. Beregningen vil også baseres på din skatt, bilens alder og hvor mye du kjører i næring per år.

Slik beregnes firmabilskatten

Reglene for firmabilskatt fastsettes til bilens listepris på denne måten:

> 30 prosent av bilens listepris som ny inntil kr 308 500
> 20 prosent av overskytende listepris

Grunnlaget ved beregningen som nevnt over er i utgangspunktet 100 prosent av bilens listepris som ny. Hvis følgende forhold er gjeldende, så skal den skattbare fordelen settes til 75% av bilens listepris (inklusive utstyr):

> Bilen er eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret, eller
> Bilen har yrkeskjøring som overstiger 40 000 km i inntektsåret. Dette skal dokumenteres.

Ved kombinasjon av bil eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret og skattyter som godtgjør at yrkeskjøringen overstiger 40 000 km i inntektsåret, blir det ved utregningen tatt utgangspunkt i 56,25 prosent av bilens listepris som ny.

For elbil blir det ved utregningen tatt utgangspunkt i bare 60 prosent av bilens listepris som ny.

Ved kombinasjon av elbil og skattyter som godtgjør at yrkeskjøringen overstiger 40 000 km i inntektsåret, blir det ved utregningen tatt utgangspunkt i 60 prosent av bilens listepris som ny.

Hvis du bare har disponert og hatt en firmabilordning i deler av inntektsåret, gjennomføres fordelsbeskatningen forholdsmessig for det antall hele og påbegynte måneder bilen har stått til din disposisjon.

Skatten du som privatperson må betale er også avhengig av din samlede inntekt inkludert firmabilverdien, og beregnes gjennom Skatteetatens satser. Les mer om firmabilbeskatning på Skatteetatens egne sider.
Skatteetaten.no