Autoretur | Audi Norge

Autoretur | Audi Norge

Autoretur AS er norske bilimportører sitt svar på at næringslivet selv har ansvaret for produktene som sendes ut på markedet, i hele produktets levetid, også etter at det har blitt til avfall. 1920x1080-autoretur-logo3.jpg

Ansvarlig gjenvinning

Ansvarlig gjenvinning er en viktig del av det å ta vare på naturressursene, redusere CO2-utslippene og minske avfallshåndteringen. Ved å samle inn og gjenvinne kasserte kjøretøy hindrer vi at mennesker og natur eksponeres for farlige miljøgifter og vi sparer miljøet for store belastninger knyttet til uttak og produksjon av nye råvarer.


Logo Autoretur

Om Autoretur og produsentansvaret for kasserte kjøretøy

I Norge lever en bil i gjennomsnitt ca. 18 år før tiden er inne for vraking. Bilprodusenter (Volkswagen AG) og bilimportører (Harald A. Møller) er underlagt produsentansvaret, d.v.s. man har ansvar for at bilen den dagen den skal kasseres, skal tas hånd om på en miljømessig riktig måte. Produsentansvaret legger føringer som beskriver at det kasserte kjøretøyet skal gjenvinnes til minimum 95 % av bilens vekt. Produsentansvaret bestemmer også at siste eier skal kunne levere bilen til en godkjent biloppsamler kostnadsfritt i et godkjent landsomfattende mottaksnettverk. Autoretur er bilimportørenes eget selskap som ivaretar myndighetenes krav.
På Autoretur sine nettsider kan du lese mer og laste ned deres Miljørapport og Miljøregnskap.
Anlegget til Autoretur

Autoretursystemet

Autoretursystemet
Audi Norge Mer audi
Autoretur