Firmabil for bedrift | Tips og råd | Audi

Firmabil bedrift

  • 1400x438_0_717A5445.jpg
1400x438_0_717A5445.jpg
Oppdatert 19.01.2021

Firmabil - For bedriften

Vi har ulike tilbud innen bilfinansiering som vi tilbyr næringskunder i samarbeid med våre Audi-forhandlere.

  • Audi har et bredt modellprogram og tilpasser vår løsning etter selskapets policy.
  • Audi tilbyr et sikkert og attraktivt førermiljø med høyt utstyrsnivå.
  • Audi har dedikerte folk som arbeider med næring og som har kompetanse på rådgivning og tilpasninger til ditt selskap og dets bilbrukere.
  • Audis sortiment dekker alle behov enten dere vil gå for helelektrisk, ladbar hybrid eller bensin/diesel.

Biladministrasjon

Med biladministrasjon levert av Volkswagen Møller Bilfinans har du full kontroll på bilene og kostnadene.

Biladministrasjon er et komplett og integrert produkt, bestående av finansiering, tilleggstjenester og støtte til løpende fornyelse og drift av bilparken. Vi skreddersyr en biladministrasjonsavtale for å dekke dine ønsker og behov. Vår målsetning er å gjøre bilhverdagen til våre kunder enklere og mer oversiktlig. Noen av fordelene med Biladministrasjon:

> Én faktura - Alle bilkostnader samlet på en faktura
> Én kontaktperson - Alle storkunder får en fast kontaktperson
> Forutsigbarhet - Kun fakturering av reelle kostnader
> Bilpolicy - Hjelp til å utvikle en intern firmabilpolicy
> Drivstoffkort - Rabattavtaler og kort
Les mer om Biladministrasjon

Bilgodtgjørelse i stedet for firmabil

Mange selskaper tilbyr i dag godtgjørelsesordninger til de ansatte som erstatning for en firmabilløsning. Uansett hva som måtte være best tilpasset for ditt selskap, så har vi løsninger tilpasset for dette.

Ved bilgodtgjørelse, i likhet med alle andre godtgjørelser, kan arbeidstaker og arbeidsgiver fritt avtale hvordan godtgjørelsen skal dekkes. Normalt er det slik ved en godtgjørelsesordning, at selskapet enten betaler en fast billønn/godtgjørelse, utbetaler i henhold til statens satser eller kombinasjon av de nevnte. Felles for alle løsninger er at bilbruker selv for å sikre seg at godtgjørelsen ikke blir trekkpliktig, bør dokumentere yrkeskjøringen ved bruk av en godkjent kjørebok. Det understrekes at det lovmessig ikke er et krav om å føre en slik kjørebok, men at dette er å anbefale da skattemyndighetene vil kunne kreve en omfattende dokumentasjon for å godkjenne yrkeskjøringen.

En kjørebok/dokumentasjon må fortløpende og daglig registrere bruken av bilen og yrkeskjøringen. Den må angi utgangspunktet for dagens kjøring, hvilket firma, byggeplass eller lignende som er besøkt, hvor kjøringen avsluttes og kjørelengden ifølge kilometertelleren. Det totale antall kilometer må minst hver måned avleses fra kilometertelleren. I den siste tiden er det kommet en rekke elektroniske kjørebok løsninger på markedet, som gjør føringen, kontrollen og dokumentasjonen både mer nøyaktig og enklere.

Bilgodtgjørelse utbetalt for kjøring i tjeneste (yrkesreise) er i utgangspunktet skattefri (inntil statens satser).

Arbeidsreise defineres som reise mellom hjem og fast arbeidssted eller mellom faste arbeidssteder og er dermed privatkjøring. Bilgodtgjørelse for arbeidsreiser regnes som skattepliktig inntekt fullt ut.

Skattefri kilometergodtgjørelse ved bruk av privat bil er i 2020 3,50 kroner per kilometer. Satsen gjelder uansett kjørelengde.

Den skattefrie satsen betyr at dersom du mottar bilgodtgjørelse som ligger over 3,50 per kilometer, blir det overskytende skattepliktig lønnsinntekt. Dette er for eksempel tilfelle dersom du får dekket bilgodtgjørelse etter statens satser, hvor satsen i skrivende stund (desember 2019) er 4,03 kroner per kilometer. Her blir differansen på 53 øre er skattepliktig.
Bilgodtgjørelse - skatteetatens sider

Audi billån

Å låne penger til bil gir bedriften din fleksibilitet til å kjøpe og selge biler når dere selv ønsker. Noen av fordelene med billån i Audi Financial Services:

> Du gjør hele kjøpet på ett sted
> Du kan låne til både nye og brukte biler
> Du kan låne hele kjøpesummen
> Du velger nedbetalingstid - inntil 7 år

Audi Leasing

Ønsker du derimot ikke å binde opp egenkapital i bilen er Audi Leasing produktet for din bedrift. Du betaler en månedsleie, og kan i stedet bruke penger på bedriftens kjernevirksomhet.

Andre fordeler er:
> Ingen bruktbil til besvær. Når leieperioden tar slutt, returnerer dere bare bilen, og tar ut en ny bil dersom det er ønskelig
> Full bruksrett til bilen i avtaleperioden
> Forutsigbarhet - Kun fakturering av reelle kostnader
> Leasingleien inkl mva, utgiftføres i takt med verdifallet på bilen

Når du leaser en bil hos Audi Financial Services, kjøper de bilen hos en Audi-forhandler. Videre leier de bilen ut til din bedrift. Sikkerheten ligger i bilen, mens din bedrift disponerer bilen mot et månedsbeløp beregnet ut fra bilens verdi, leieperiodens varighet og beregnet kjørelengde.

Prøv vår firmabilkalkulator til å beregne månedlig pris:

Audi Norge Tips og råd
Firmabil bedrift