Ansvarserklæring, personvern og informasjonskapsler

Ansvarserklæring

1. AUDI AG legger mye arbeid i å samle innholdet i disse internett-sidene og sørger for at de oppdateres jevnlig. De er likevel bare ment å gi ikke-bindende generell informasjon og kan ikke erstatte detaljerte individuelle råd til å hjelpe den potensielle kjøperen med å ta sin beslutning. De tekniske data og utstyr på bilene som er beskrevet er bare eksempler. Slike egenskaper og utstyr kan variere, avhengig av landet hvor de er solgt. De kan endres når som helst. Du vil få bindende og oppdaterte spesifikasjoner på på våre biler utelukkende fra din autoriserte forhandler eller importør.

AUDI AG garanterer ikke at informasjonen på disse sidene er oppdatert, nøyaktig og fullstendig, eller at de kan nås uten forstyrrelse til enhver tid.

Når vi refererer til websider fra tredjepart (linker), tar ikke AUDI AG ansvar for innholdet på den linkede siden. Når du klikker på linken, forlater du informasjonenstjenesten til AUDI AG. Avvikende regler kan derfor være aktuelt for tjenester fra tredjepart, særlig med hensyn til databeskyttelse.

AUDI AG fritar seg selv fra alt ansvar for relaterte tjenester - særlig nedlasting av filene som tilbys av AUDI AG på nettsidene til AUDI AG - i tilfelle av tjenesteforsømmelse, med mindre grunnleggende kontraktsmessige forpliktelser som liv, helse eller kroppen, eller krav basert på forbrukerloven er berørt.
2. Oppgitte beløp vil kunne avvike noe fra kontraktsbeløp, f.eks. som følge av endret rentenivå, event. rabatter/kampanjepriser m.v. Endelige beløp fastsettes i avtale som inngås. I avtaleperioden kan månedsbeløpene variere ved endringer i rentenivået. Det tas forbehold om feil i tall og spesifikasjoner. Priseksempel med 35% egenkapital: Eff. rente 6,71 % ved lånebehov kr 150.000 o/5år, etableringsgebyr kr 2 724. Total kredittkjøpspris kr 176 143.