SQ7_5Sitzer_1300x551_NeMo_Side.jpg

Dimensjoner

Alle dimensjoner er angitt i millimeter. ** Maksimalt hodeplass