1300x551_NeMo_S5_SB_Side.jpg

Dimensjoner

Alle dimensjoner er angitt i millimeter. * Maksimalt hodeplass