Audi Q8 Sportback e-tron testes under ekstreme forhold | Audi Norge
Audi Norge Teknologi
Tester under ekstreme forhold i klima-vindtunnel

Tester under ekstreme forhold i klima-vindtunnel

Audi SQ8 Sportback e-tron og Audi Q8 Sportback e-tron testes i temperaturer fra −18 til +50 °C i Audis klima-vindtunnel.

Tekst: Bernd Zerelles, foto: Jules Esick Lesetid: 6 min

Is forsvinner fra frontruten på Audi SQ8 Sportback.

Det er 18 kuldegrader. Frontruten er dekket av et lag med is. Audi SQ8 Sportback e-tron står klar til testing i kjølerommet i Audis klima-vindtunnel. Vann er sprøytet på frontruten på forhånd for at det lovbestemte islaget skal dannes. En medarbeider setter seg i Audi SQ8 Sportback e-tron og aktiverer Defrost High, klimaanleggets høyeste viftetrinn for frontruten.

Etter tre minutter begynner det å bli hull i islaget på frontruten. Jürgen Ehemann, ansvarlig for vindtunneler i Audi, overvåker testen og virker tilfreds: «Dette er vanlig for en elbil. Den gir varme med en gang klimaanlegget aktiveres. På en bensindrevet bil kommer de første hullene i islaget etter ca. fem minutter, mens det vanligvis tar sju minutter på dieseldrevne biler.»


Isbelagt frontrute på Audi SQ8 Sportback e-tron.
Nærbilde av avising av frontrute.
Hekken på Audi SQ8 Sportback e-tron.
Ladeluken på Audi SQ8 Sportback e-tron.
Vi er i klima-vindtunnelen til Audis avdeling for teknisk utvikling i Ingolstadt. Luftfuktigheten her kan justeres i ulike testsoner. Det samme kan vinden og temperaturen, fra minus 25 til pluss 50 grader celsius.
Bestått avisingstest for frontruter er et krav for typegodkjenning blant annet i Europa. Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/535 fastsetter at et definert synsfelt på frontruten på alle typer kjøretøyer, uansett om de har forbrennings- eller elektromotor, må være aviset innenfor et bestemt tidsrom. Avisingstesten for frontruter simulerer under reproduserbare forhold en bil som står parkert utendørs om vinteren i minusgrader. Alle biler må oppfylle testkravene til avising av frontruten, også elbiler som Audi SQ8 Sportback e-tron og Audi Q8 Sportback e-tron. Sjefen for Audis vindtunnelsenter, Michael Zalud, er øverste overordnede under testen: «Vi gjør den samme testen uansett om bilen har elektro- eller forbrenningsmotor. En Audi er en Audi.»


Vi gjør den samme testen uansett om bilen har elektro- eller forbrenningsmotor. En Audi er en Audi.

Michael Zalud

Audi SQ8 Sportback e-tron sett fra siden i kjølerommet.

Elbiler som Audi Q8 Sportback e-tron har ifølge Zalud store fordeler både når det er kaldt og når det er varmt: «På en bil med forbrenningsmotor er kupévarmeren også en forbrenningsprosess som jeg ikke kan starte i en garasje eller parkeringskjeller. Og jeg kan heller ikke kjøle ned en bil med forbrenningsmotor mens den står parkert. Med en elbil kan jeg gjøre begge deler, siden det ikke dannes noen skadestoffer når klimareguleringen er på. Jeg kan ikke bare sette på oppvarming om vinteren, men også kjøling om sommeren mens jeg pakker sammen tingene mine på stranda i 30 varmegrader. Jeg kan stille inn en temperatur på 20 grader i bilen med myAudi-appen (tilgjengelig i enkelte land), og når jeg åpner døren 10 minutter senere, er Audi Q8 Sportback e-tron kjølt ned til en behagelig temperatur og kjøreklar.»

Avansert varmestyring av hele drivsystemet er enda viktigere for en elbil enn for en bil med forbrenningsmotor. Hvis det brukes for mye energi på å varme opp eller kjøle ned kupeen, tappes batteriet for strøm og rekkevidden blir kortere. Smart varmestyring som bruker lite strøm og så mye som mulig av luften som sirkulerer gjennom motorrommet, gir lengre rekkevidde.

Nå er det på tide å ta turen videre fra kjølerommet til Audis neste test, som skjer under varme i klima-vindtunnelen. Her gjennomgår Audi Q8 Sportback e-tron den såkalte Großglockner-testen. I denne testen simuleres ruteprofilen til det kjente passet i Alpene ved hjelp av motstanden til rullene på den rullende landeveien.
Jürgen Ehemann: «Batteriets temperatur må være optimalt regulert på elbiler. Vi kan simulere hva som ville skjedd hvis Audi Q8 Sportback e-tron hadde kjørt langs Großglockner-passet med og uten tilhenger. Hvis klimareguleringen skrus opp når bilen kjører med last i fjellet, trekkes mye strøm fra batteriet. Programvaren Audi har utviklet, bestemmer da om kjøling av batteriet er viktigere enn maksimal klimaregulering. Audis ingeniører kan teste alt dette her.»

Simulering av sollys i Audis klima-vindtunnel.
Nærbilde av singleframe-grillen på Audi Q8 Sportback e-tron.
Skjerm med ruteprofilen.
Bakhjul på Audi Q8 Sportback e-tron låst på plass.

I dette tilfellet betyr det at Audi Q8 Sportback e-tron testes ved 30 °C etter fem minutters varmkjøring. Motstanden på rullene simulerer stigningen til Großglockner-passet. I tillegg kan fartsvinden simuleres i klima-vindtunnelen, slik at den tilsvarer kjøresituasjonen med relevant luftkjøling. Audi Q8 Sportback e-tron må så holde en hastighet på 30 km/t med simulert tilhenger eller 55 km/t uten simulert tilhenger.

«Denne testen simulerer ekstreme forhold – relativt høy belastning ved lav hastighet. Vi tester om denne belastningen påvirker funksjonen til Audi Q8 Sportback e-tron», sier Ehemann.

Men testingen av Audi Q8 Sportback e-tron er langt fra over. Elbilen må også gjennom et rett amerikansk pass ved en temperatur på 50 °C – en annen profil ved høyere hastighet enn i det svingete Großglockner-passet.


Vi tester om Audi Q8 Sportback e-tron oppfyller alle kravene som stilles til den, under ekstreme forhold.

Jürgen Ehemann

Inne i Audis klima-vindtunnel.

Audis vindtunnelsenter

En lang rekke reproduserbare vinter- og sommerforhold kan simuleres i Audis klima-vindtunnel, uavhengig av sted, vær og sesong. Ingeniører fra Audi som arbeider med klimareguleringen, utvikling av drivsystemet og generell utvikling av bilen, bruker den til å gjennomføre ulike tester. Ulike hastighets- og temperaturkurver og belastninger simuleres i ulike testsoner ved hjelp av motstandsinnstillinger i henhold til spesifikasjoner definert av de relevante Audi-avdelingene.

Tester som er nødvendige i forbindelse med typegodkjenning, gjennomføres i hovedsak på Audis vindtunnelsenter med uavhengige tekniske tjenesteleverandører som overvåker prosessene, til stede. Da arbeider testlaboratoriet på vindtunnelsenteret i henhold til kravene i DIN EN ISO/IEC 17025.

I en annen ekstremtest varmes Audis klima-vindtunnel opp til 35 °C mens bilen kjører 60 km i topphastigheten. Dette er selvfølgelig ikke representativt for vanlig bruk av en elbil, men Audi Q8 Sportback e-tron testes for å se hvordan den takler maksimal belastning – på lik linje med alle andre biler fra Audi. Altså ikke på en prøvekjøring et eller annet sted i verden, men på rullende landevei i Audis klima-vindtunnel.