Smart varmestyring for rask lading | Audi Norge
Audi Norge Teknologi
Smart varmestyring for rask lading

Smart varmestyring for rask lading

Den faktiske ladetiden for en elbil avhenger i stor grad av en ideell ladekurve. I tillegg til batteriets kjemi oppnås denne ved hjelp av avansert varmestyring av litiumionbatteriet.

Tekst: AUDI AG, foto: Matthias Ziegler, illustrasjon: AUDI AG Lesetid: 5 min

Audi SQ8 Sportback e-tron foran flere ladestasjoner.

Lang rekkevidde er et av de viktigste kravene når kunder skal kjøpe elbil. En annen faktor som er minst like viktig, særlig med tanke på langturer, er hvor raskt høyenergibatteriet kan lades.
Akselerasjonen sier mye mer om hvordan en bil er å kjøre enn topphastigheten. På samme måte er ladekurven viktigere for ladehastigheten enn den maksimale ladeeffekten.

Audi Q8 e-tron skårer høyt på dette området med en ladekurve som setter konkurrentene i skyggen. Den er jevnt over høy. Selv når ladenivået har passert 80 %, er ladeeffekten fortsatt høy.
Høyvoltsystemet i den nye Audi Q8 e-tron har en nominell spenning på 396 volt. Batteriet i Audi SQ8 e-tron har for eksempel en lagringskapasitet på 106 kWh (netto) eller 114 kWh (brutto).
Siden høyere batterikapasitet muliggjør høyere ladeeffekt, får Audi SQ8 e-tron en ladeeffekt på opptil 170 kW på en CCS-hurtiglader (Combined Charging System).

Bilen kan dermed lades fra 10 til 80 prosent på ca. 31 minutter. Og rekkevidden til Audi SQ8 e-tron kan økes med opptil 104 km ved bare 10 minutters lading på en HPC-ladestasjon (High Power Charging). Disse verdiene er målt med WLTP-metoden og gjelder både Audi SQ8 e-tron SUV og Sportback.

Batteriindikator på Audi SQ8 e-tron
Hurtiglader koblet til Audi SQ8 e-tron

Et avansert varmestyringssystem for høyenergibatteriet er den viktigste forutsetningen for at en elbil skal oppnå høye kjøre- og ladeytelser. Det sikrer at batteriet i Audi Q8 e-tron raskt når den optimale driftstemperaturen på 25 til 35 °C og holder seg i dette temperaturområdet under kjøring, fra kaldstart om vinteren til kjøring i høy hastighet på varme sommerdager.
For at litiumionbatteriet skal levere full effekt over lengre tid og ved høye utetemperaturer også i høye hastigheter, holder et væskebasert kjølesystem batteriet i det ideelle temperaturområdet.

Det smarte varmestyringssystemet består av fire kretser som kobles inn og ut avhengig av driftstilstanden og kjøresituasjonen. Systemet optimerer kontinuerlig temperaturen til relevante systemkomponenter. Det kjøler elektromotorene og deres rotorer, effektelektronikken og laderen. I tillegg regulerer varmestyringssystemet i Audi Q8 e-tron kupétemperaturen og temperaturen til høyenergibatteriet.Kjølesystemet er atskilt fra battericellerommet og består av flate ekstruderte aluminiumsprofiler som er delt inn i små kamre. Varme overføres mellom battericellene og kjølesystemet under dem ved hjelp av et spesielt material med god varmeledeevne og konsistensen til en gummimatte. Materialet er presset under hver cellemodul og leder spillvarmen jevnt gjennom batterihuset og inn i kjølevæsken.

22 liter kjølevæske sirkulerer i de ca. 40 meter lange kjølerørene i Audi Q8 e-tron. I tillegg bruker varmepumpen (standardutstyr) uunngåelig spillvarme fra elektromotorene til å regulere temperaturen i kupeen. Opptil 3 kW av det egentlige energitapet brukes på denne måten. Varmepumpen kan dermed bidra til økt rekkevidde i hverdagen.


Batteriindikator
Hurtigladestasjon

Smart varmestyring er også en forutsetning for høy og reproduserbar ytelse på hurtigladestasjoner. Grunnen er at høyenergibatteriet må være i et ideelt temperaturområde for å oppnå høyest mulig ladeeffekt og kortest mulig ladetid. Ved behov forhåndstempereres høyenergibatteriet i Audi e-tron GT quattro og Audi RS e-tron GT til riktig temperaturområde.
Varmestyringssystemet i Audi e-tron GT quattro og Audi RS e-tron GT er koblet sammen med navigasjonssystemet. Har du valgt en HPC-ladestasjon som reisemål, intensiveres kjølingen av batteriet på veien dit, slik at det kan lades så raskt som mulig. Hvis batteriet er veldig kaldt rett etter at du har startet bilen om vinteren, varmes det opp for at ladingen skal gå raskere.

Kjølevæskekretsen hjelper også til med kjøling, siden rask DC-lading kan varme opp batteriet til opptil 50 °C. Varmen som produseres av batteriet under lading, overføres til kjølevæskekretsen. Også når bilen står stille, sørger det regulerbare kjøleluftinntaket og viften for optimal luftgjennomstrømming til kondensatoren.
Smart varmestyring bidrar også til å gi batteriet lang levetid. Batteriets aldring motvirkes av programvaren som styrer ladeprosessen. Programvaren tilpasser strøm og spenning etter alder og gjenværende kapasitet, slik at batteriet ikke overbelastes under lading.

Ladekurven til Audi SQ8 e-tron

Den høye systemspenningen på ca. 800 volt i Audi e-tron GT quattro og Audi RS e-tron GT muliggjør høy kontinuerlig effekt og korter ned ladetiden. På en ladestasjon med 800 volt likestrøm, for eksempel i det europeiske hurtigladenettverket fra Ionity, oppnår Audi e-tron GT quattro en ladeeffekt på opptil 270 kW. Under ideelle forhold kan da rekkevidden økes med opptil 100 km på drøyt 5 minutter. 

Lading fra 5 til 80 prosent tar bare 22,5 minutter under ideelle forhold. Med så korte ladestopp lader du opp batteriet på mindre tid enn det tar å bruke opp strømmen på vei til reisemålet.

Audi SQ8 kjører forbi.