Audi connect | Nødanrop og Service | Audi Norge

Audi connect Nødanrop & Service

Audi connect nødanrop & service* inkluderer:

Nødanrop*,¹
audi_connect_0710-1_bearb_NEU_563x317.jpg
Hvis bilen utsettes for en alvorlig ulykke, utløses et automatisk nødanrop. Bilen overfører relevante data som ulykkessted og antall personer i bilen til Audis nødanropssentral, slik at hjelpen kan organiseres raskt. Kvalifiserte medarbeidere hjelper deg på ditt eget språk, også i utlandet. Relevant informasjon videreformidles til de lokale redningstjenestene. Audi connect nødanrop kan også utløses manuelt med en tast, for eksempel for å skaffe hjelp til andre.
Online veitjeneste*
563x317_ASER_P_161034.jpg
Hvis du trenger veihjelp, kan du trykke på veihjelpstasten i takmodulen for å få kontakt med Audis veitjeneste. I mange tilfeller er det mulig å finne feilen ved hjelp av dataene bilen sender, og man kan få hjelp til å finne en løsning.
Audi skadeservice*
ASER_P_161012_rgb_563x317.jpg
Hvis bilens sensorer registrerer et mindre uhell uten at kollisjonsputene blir utløst og/eller beltene blir strammet, åpnes automatisk en dialogboks på MMI-displayet der du kan velge om du vil ha hjelp med skaden eller utløse et nødanrop. I begge tilfeller vil du få kontakt med en kvalifisert servicemedarbeider.
Audi servicetermin online*,²
audi_connect1_0252-1_NEU2-563x317.jpg
Audi servicetermin online informerer ditt foretrukne Audi-verksted når det er tid for service. Deretter kontakter verkstedet deg for å avtale et tidspunkt.
Online Car Care*,³
AA6_L_181012_2_563x317.jpg
Online Car Care informerer deg på forhånd om nødvendig service. Aktive varselmeldinger i Audi virtual cockpit vises også på i myAudi-kontoen etter kjøreturen. For å unngå at innstillingene dine i bilen ikke går tapt, lagres de i myAudi hvis du får skiftet komponenter på bilen.
Velg din Audi-modell
1
Overføring på språket som er stilt inn i MMI. Hvilke språk som er tilgjengelige for nødanrop, avhenger av land.
2
Funksjonen må på forhånd være registrert og aktivert på www.my.audi.com.
3
Avhengig av tilgjengelighet i det enkelte landet. Du må være registrert og verifisert som hovedbruker på www.my.audi.com. Denne tjenesten bruker personopplysninger.
4
Det er ikke mulig å starte motoren uten bruk av fysisk bilnøkkel.
5
Krever Android-operativsystem, NFC-teknologi og Secure Element integrert i smarttelefonen. Informasjon om kompatible mobiltelefoner er tilgjengelig hos din Audi-forhandler eller på www.audi.com/bluetooth.
6
Funksjonene fungerer kun innenfor systemgrenser og er delvis avhengig av tilgjengeligheten til tredjepartstjenester. AUDI AG påtar seg ikke ansvar med hensyn til nøyaktigheten av disse dataene. Funksjonen Audi connect tyverilokaliseringssystem kan kun brukes via myAudi-appen i forbindelse med en myAudi-konto. Tjenesten kan konfigureres, aktiveres og administreres via myAudi-appen¹‧ ². Audi connect tyverilokaliseringssystem er tilgjengelig i ett år fra kjøretøylevering og aktivering og kan deretter utvides mot et gebyr.
Audi Norge Digitale tjenester Audi connect
Audi connect nødanrop og service