Spørsmål og svar om Audi Connect | Audi Norge

Spørsmål og svar om Audi connect

Teknisk informasjon

Hva trenger jeg for å komme i gang med myAudi?
1) For å sette opp din myAudi-konto på my.audi.com trenger du følgende:

- E-post/myAudi-brukernavn
- myAudi-passord
- 4-sifret PIN (opprettet av kunden)
- Kjøretøyidentifikasjonsnummer
- mTAN*

*For å kunne bruke tilkoblingstjenestene fullt ut må din myAudi-konto først verfifiseres. Hvis du velger å verifisere via mobiltelefonen din vil du motta en 6-sifret mTAN-kode på SMS. Skriv inn mTAN-koden i din myAudi-konto for å fullføre verifiseringsprosessen. Tilkoblingstjenestene vil nå være fullt brukbare.

2) For å knytte din myAudi-konto til bilen, trenger du følgende:
- E-post/myAudi-brukernavn
- myAudi passord

3) For å registrere deg som hovedbruker for din bil, trenger du følgende:
- E-post/myAudi-brukernavn
- 10-sifret understellsnummer (VIN) som var festet på nøkkelringen til bilen (Audi connect activation card). Du finner også VIN-nummer på frontruten i bilen.

4) For å bruke myAudi-appen¹, trenger du følgende hver gang du logger inn:*
- E-post/myAudi-brukernavn
- myAudi passord
- 4-sifret PIN (for bruk av visse tjenester, f.eks. låse opp og låse kjøretøyet via appen²)

* Du må skrive inn denne informasjonen hver gang du bruker myAudi-appen. For å unngå dette, kan du aktivere "automatisk pålogging".
Hvor trenger jeg hvilke koder?
1) 4-sifret PIN (S-PIN)
For å bruke Audi connect Remote-tjenester (for eksempel låse og låse opp bilen din² og fjernstyrt klimatisering), trenger du den personlige 4-sifrede PIN-koden som du selv definerte under verifiseringsprosessen. Av sikkerhetsmessige årsaker må denne tastes inn hver gang før du bruker disse tjenestene.

2) mTAN
For å kunne bruke tilkoblingstjenestene fullt ut må din myAudi-konto først verifiseres. Hvis du velger å verifisere via mobiltelefonen din vil du motta en 6-sifret mTAN-kode på SMS. Skriv inn mTAN-koden i din myAudi-konto for å fullføre verifiseringsprosessen. Tilkoblingstjenestene vil nå være fullt brukbare.

3) Understellsnummer (VIN)
Den 10-sifrede koden trengs for å sette opp hovedbrukeren i bilens MMI. VIN-nummer finner du på Audi activation card som følger med nye biler. Du finner også VIN-nummer på frontruten i bilen.

4) myAudi-PIN (med MIB2)
Den 8-sifrede PIN-koden kan brukes for å logge inn på myAudi-portalen som et alternativ til å bruke e-post og passord. Registrering er nødvendig slik at bilen kan koble seg til din myAudi-konto.
Hvorfor blir jeg bedt om en (4-sifret) PIN-kode når jeg for eksempel vil åpne/låse bilen min via myAudi-appen¹?
Låsing og opplåsing av dørene krever ekstra autentisering mellom Audi-serveren og bilen². Dette betyr at bilen ikke vil svare på en kommando fra en uautorisert tredjepartsserver. For alle fjernstyrte handlinger som utføres på bilen, er det nødvendig i tillegg å angi en PIN-kode via smarttelefonen⁷. Du setter PIN-koden selv i myAudi-portalen. Du kan også gi rettighetene videre til inntil fem personer. Maksimalt fem forskjellige biler kan administreres via en enkelt konto.

Den personlige 4-sifrede PIN-koden blir definert av deg under verifiseringsprosessen og er alltid nødvendig for å bruke fjernstyrte tjenester i myAudi-appen¹.
Er opplysningene jeg oppgir sikre når jeg kommuniserer mellom smarttelefonen⁷, bilen og myAudi-portalen?
Det er helt avgjørende for Audi å beskytte bil, infrastruktur og en sikker overføring. Audi bruker krypteringsmetoder for tilkobling av både bilen og smarttelefonen⁷ til Audi backend, slik som også brukes i nettbank. Dataene lagres også kryptert på Audi-serverne. Forekomster av administrativ tilgang er dokumentert. Passordpolicyer brukes for kundekontoer på myAudi-plattformen i tråd med gjeldende sikkerhetsstandarder. Nettforbindelsen til myAudi-plattformen er alltid kryptert.

Når det gjelder fjernkontrollfunksjonene via Audi connect-tjenestene, legger Audi stor vekt på sikkerheten til dataene. Kommunikasjonen skjer aldri direkte mellom smarttelefonen⁷ og bilen, men alltid via en sikker Audi-server. For kjøretøystatusrapporten sender bilen den siste versjonen av dataene til Audi-serveren – derfra kan kunden når som helst hente den på smarttelefonen⁷ ved hjelp av kryptert overføring. For de fjernstyrte handlingene som utføres på bilen, er det nødvendig i tillegg å angi en PIN-kode på smarttelefonen⁷.
Hvor skriver jeg inn den 8-sifrede myAudi PIN-koden i bilens MMI?
Som et alternativ til å angi e-postadressen og passordet, kan myAudi PIN-koden brukes til å logge på myAudi i bilens MMI. MyAudi-PIN-en vil vises i myAudi i profilen til bilen.

Skriv den inn i MMI her:
Audi connect >> Valgmeny >> Logg inn >> Bruk myAudi PIN alternativ inntasting
Hvordan kan jeg finne ut om min Audi connect er tilkoblet?
Avhengig av modell kan tjenestene som er inkludert i Audi connect variere. Finn ut hvilke tjenester bilen din skal ha tilgang til og hvor lenge de fortsatt er gyldige i lisenslisten. Du kan hente frem dette i innstillingene til din MMI.

Du vil alltid kunne se fra mobiltilkoblingsikonet som vises i MMI om bilen er online. Hvis bilen er online og du har en aktiv Audi connect-lisens, vil du, avhengig av modell, se en aktiv Audi connect-meny i menyoversikten, eller nettinformasjon integrert direkte i kartet. Du kan også teste dette ved å velge "Vær"-tjenesten og bekrefte at informasjon vises her.

Hvis du har registrert deg som hovedbruker i myAudi-appen¹, kan du også bruke kjøretøykontrolltjenestene. På denne måten kan du låse opp og låse bilen ved hjelp av appen eller se bilstatus (avhengig av modell).
Ved å koble myAudi-appen¹ til bilen via tilkoblingsveilederen, får du tilgang til informasjon fra smarttelefonen⁷. Du kan for eksempel vise tekstmeldinger eller se kalenderen din.
Kan jeg bruke andre SIM-kort enn det integrerte SIM-kortet (Audi connect SIM)?
I prinsippet kan ethvert fungerende SIM-kort med et data aktivert brukes. For å bruke LTE kan det hende du også trenger et passende dataabonnement. For mer informasjon, kontakt mobilleverandøren din.

Det kan hende det ikke fungerer med enkelte SIM-kort (spesielt de fra forhåndsbetalte leverandører) som krever at du logger inn på mobilleverandørens nettportal. Mikro- og nano-SIM-kort er ikke egnet for bruk med Audi connect. I tillegg kan SIM-kortkontrakter der datavolumet er begrenset, være underlagt restriksjoner.
Er det en fast pris for det integrerte SIM-kortet (Audi connect SIM)?
Med det integrerte Audi connect SIM-kortet kan datapakker for bruk av Wi-Fi-hotspot³, appbaserte tjenester og musikkstrømmetjenester³, bestilles via vår samarbeidspartner Cubic Telecom. Databruk for alle andre Audi connect infotainmenttjenester er ubegrenset i løpet av lisensperioden og er inkludert uten ekstra kostnad.
Hvordan fungerer datafaktureringen? Hva er vilkårene i mitt land (SIM-kort, dataabonnement)?
For Norge, Belgia, Danmark, Frankrike, Irland, Italia, Luxembourg, Nederland, Spania, Sveits, Sverige, Storbritannia, Tyskland og Østerrike gjelder følgende: Tjenestene leveres via et SIM-kort som er permanent installert i bilen. Kostnadene for datatilkoblingene er inkludert i prisen på tjenestene med unntak av Wi-Fi-hotspot³ og bruk av nettradio³, hybridradio³ og musikkstrømmetjenester som dekkes gjennom en egen dataavtale tilknyttet SIM-kortet fra din Audi-leverandør.

Dersom et eksternt SIM-kort er satt inn i kortsporet, vil imidlertid alle dataforbindelser (for Audi connect-tjenester og Wi-Fi) opprettes via dette SIM-kortet, med priser som følger dataleverandøren din. Ingen refusjon for kostnadene vil bli gitt av Audi.

For europeiske land som ikke er nevnt ovenfor: du vil i tillegg trenge et SIM-kort med dataavtale samt et LTE-alternativ for å bruke LTE. For et eksternt SIM-kort er det en kortleser i panelet til MMI-navigasjonssystemet med MMI touch-respons. Tjenestene er kun tilgjengelige med en eksisterende eller separat inngått mobiltelefonkontrakt og kun innenfor mobilnettets dekning. Å motta datapakker fra internett kan medføre ekstra kostnader, avhengig av mobilabonnementet ditt, og spesielt når du bruker dette i utlandet. På grunn av det høye datavolumet anbefaler vi en dataavtale med fastpris.
Hvordan ser jeg hvilket mobilnett som brukes for øyeblikket?
Du kan gjenkjenne gjeldende nettverkstilkobling for dataforbindelsen (LTE, HSPA (4G), UMTS (3G) eller GSM (2G)) i MMI-displayet ved ikonet nederst til høyre på skjermen. Tilkoblingsdisplayet for bilens datatilkobling skiller seg fra tilkoblingsdisplayet for en sammenkoblet smarttelefon⁷ ved at tilkoblet smarttelefon har et smarttelefonikon.
Hvordan kan jeg finne ut om en datatilkobling er aktiv?
En aktiv datatilkobling indikeres med en "pil" over 2G/3G/4G/LTE-displayet i statuslinjen.
Må jeg angi innstillingene for datatilgang selv?
Datatjenester er for tiden automatisk konfigurert for de fleste europeiske mobiloperatører. Noen må kanskje konfigureres manuelt i MMI. For mer informasjon, kontakt mobilleverandøren din.
Hvordan kan jeg se hvor mye data som er brukt opp?
Datatjenester er for tiden automatisk konfigurert for de fleste europeiske mobiloperatører. Noen må kanskje konfigureres manuelt i MMI. For mer informasjon, kontakt mobilleverandøren din.
Hvilke smarttelefoner er kompatible med Audi connect?
For informasjon om kompatible mobiltelefoner, kontakt din Audi-forhandler eller besøk www.audi.com/bluetooth.
Hvordan kan jeg avslutte en aktiv datatilkobling?
En aktiv datatilkobling kan avsluttes manuelt ved å sette innstillingen for etablering av tilkobling til "aldri". Et annet alternativ er å slå av datamodulen. Hvis du tar ut SIM-kortet, avsluttes også forbindelsen.
Kan datatilkoblingen deaktiveres permanent?
I kjøretøy med MIB2+ installert (eller nyere), kan Audi connect forhindres fra å bruke mobildata eller sende data i MMI-menyen. I innstillingene klikker du på databehandling. Her, under "Privatsfære", kan du deaktivere "Tillat dataoverføring".
Systemet mitt har sluttet å fungere, hvordan kan jeg tilbakestille Audi connect-tilkoblingen?
Fjern SIM-kortet forsiktig ved å trykke lett på kortet til du hører et klikk og kortet kommer bort fra sporet. Sett den nå forsiktig tilbake i sporet.
Systemet mitt svarer ikke lenger eller er frakoblet. Hva er årsaken til dette?
Dette kan for eksempel skje hvis mottaket ditt er for svakt, det er problemer med tjenesteleverandøren eller maskinvaren er skadet (som SIM-kortet eller bilens antenne).
Hvordan kan jeg deaktivere eller slå dataroaming helt av?
Roamingalternativet er i deaktivert i fabrikkinnstillingene for MMI. Du kan endre eller kontrollere innstillingen på følgende måte:

TEL > Innstillinger > Forbindelser > Dataforbindelse > Dataroaming

Innstillingen lagres for SIM-kortet du bruker i øyeblikket, eller for den tilkoblede mobiltelefonen.
Hvordan kan jeg sjekke dataforbruket i MMI?
En forbruksmåler er integrert i telefoninnstillingene. Du kan åpne den på følgende måte:

TEL > Innstillinger > Forbindelser > Online forbruksteller

Forbruksmåleren viser hvor mye data du har mottatt og sendt gjennom Audi connect. Statistikken kan nullstilles. Hvis du nullstiller måleren, får du opp forbruket fra nullstillingen og datoen for nullstillingen. Forbruket vises separat for hvert SIM-kort. Husk at opplysningene fra datamåleren ikke nødvendigvis gjelder samme periode som fakturaen fra mobilleverandøren din.

Lisenser

Audi connect Navigasjon & Infotainment – hvilke lisenser gjelder?
Audi connect navigasjon og infotainment:
Connect-tjenestene er tilgjengelige i 24 måneder etter at du har fått den nye bilen utlevert. Avtalen forlenges deretter med 12 måneder uten ekstra kostnader.

Dersom du etterbestiller Audi connect-tjenester via Functions on demand, er connect-tjenestene bare tilgjengelige i den avtalte
perioden. Selv om du bestiller MMI-navigasjonssystemet uten tidsbegrensning, har Audi connect-tjenestene en
maksimal varighet på 24 måneder etter bestilling og kan forlenges med 12 måneder gratis én gang.

Audi connect nødanrop og service:
Connect-tjenestene nødanrop, online-veitjeneste, Audi skadeservice og Audi servicetermin online kan brukes i ti år etter at du har fått den nye bilen utlevert.

Audi connect Remote & Control:
Connect-tjenestene kan brukes gratis i 3 år etter at bilen er utlevert. Tilgangen til tjenestene kan deretter forlenges mot betaling.
Audi connect Remote & Control – hvilke lisenser gjelder?
Connect-tjenestene kan brukes gratis i 3 år etter at bilen er utlevert. Tilgangen til tjenestene kan deretter forlenges mot betaling. Tjenestene som inngår er blant annet (avhengig av modell):

Parkeringsposisjon
Fjernstyring av låsing og opplåsing
Fjernstyring av klimaregulering
Push-varsel for tyverialarmen (kun i kombinasjon med med tyverialarm som ekstrautstyr)
Audi connect Nødanrop og Service – hvilke lisenser gjelder?
Audi connect Nødanrop og Service kan brukes i ti år etter at du har fått den nye bilen utlevert. Tjenestene som inngår er blant annet (avhengig av modell):

Lovpålagt nødanrop
Nødanrop (eCall)
Online-veitjeneste
Audi skadeservice
Audi servicetermin online
Online Car Care
Audi connect e-tron-tjenester – hvilke lisenser gjelder?
10 år for alle e-tron-tjenester.
Hva koster Audi connect?
Audi connect-tjenestene leveres via et SIM-kort som er permanent installert i bilen. Kostnadene for datatilkoblingene er inkludert i prisen og gjelder så lenge lisensen for tjenesten er gyldig; som regel 3 år eller mer. Tjenester som Wi-Fi-hotspot³, nettradio³, hybridradio³ og musikkstrømmetjenester er ikke inkludert i lisenser og kostnader dekkes gjennom en egen dataavtale tilknyttet SIM-kortet i bilen. Den nøyaktige varigheten av lisensperioden finner du i lisensoversikten i kjøretøyets MMI.

Har du spørsmål om Audi connect kan du ringe eller sende e-post:
- Direktenummer: +47 800 12123
- E-post: digitalsupport.no@audi.de

myAudi

Hva er myAudi?
myAudi er kundeportalen for alle Audi-sjåfører, basert på et sikkert påloggingsområde. myAudi-appen inneholder mange praktiske funksjoner, også for Audi connect-tjenestene. Avhengig av modell og utstyrsnivå kan du blant annet se siste parkeringsposisjon og bilstatus som elektrisk rekkevidde, ladenivå, kilometerstand, tidspunkt for neste service og om dørene og vinduene er lukket. Med Connect-tjenesten Remote & Control kan du dessuten fjernstyre bilen med ved å låse og låse opp bilen. For maksimal komfort kan du dessuten starte klimaanlegget før kjøreturen, eller starte ladingen når det passer deg.

Noe ekstrautstyr kan også brukes i myAudi. For eksempel kan det sendes et pushvarsel til smarttelefonen dersom tyverialarmen utløses. Avhengig av modellen og utstyret til din Audi, kan tilgjengeligheten av tjenester variere. Noen av funksjonene er avhengige av tredjeparter og er kanskje ikke tilgjengelige til enhver tid i fullt omfang og i alle land.

Her er noen høydepunkt:

Audi e-tron-modeller
> Bruk myAudi-appen til å planlegge og administrere ladeprosessen
> Hent frem spesifikk informasjon som elektrisk rekkevidde, ladenivå og gjenværende ladetid

Navigasjon
> Send destinasjoner og ruter fra mobilen til bilen
> Få tilgang til kontakter, adresser og kalenderen din fra bilen

Service
- Hold øye med serviceavtaler, kommende vedlikehold og all tilleggsinformasjon
- Få tilgang til din digitale loggbok via appen
- Finn din Audi-servicepartner nær deg
- Administrer dine utgifter og reiser i den digitale kostnads- og loggboken

Noen av funksjonene i myAudi-appen er knyttet opp mot lisenser. De fleste bilmodellene har en lisensperiode på 3 år. Lisensoversikten i MMI viser nøyaktig hvor lenge lisensperioden varer.
Hvordan setter jeg opp myAudi?
> Registrer deg på my.audi.com
> Logg på med e-postadresse og passord (brukernavnet ditt er e-postadressen din)
> Legg til bilen på kontoen din ved hjelp av plussknappen "Legg til bil" til høyre i navigasjonen. Du trenger bilens identifikasjonsnummer (VIN) for å gjøre dette. VIN-nummer fulgte med nøklene ved utlevering av bil, eventuelt finner du det nederst i frontruten på bilen din.
Hvordan fjerner jeg bilen fra en gammel myAudi-konto?
 1. Logg ut av myAudi-kontoen i bilen:
  > I MMI, gå til Brukere
  > Logg ut "ditt brukernavn"

 2. I MMI:
  - Gå til Brukere
  - Brukeradministrasjon
  - Fjern alle brukere
Hva er fordelen med å verifisere myAudi-konto via forhandler?

Dersom du ønsker kan din forhandler opprette en myAudi-konto for deg uten at du er til stede, og knytte bilen direkte til kontoen din. Dette er spesielt fordelaktig for connect-kompatible (IW3) biler. Her kan forhandleren utføre de første trinnene for bruk av connect-tjenestene. Dermed slipper du prosessen med verifisering og definering av hovedbruker og kan benytte connect-tjenestene fullt ut.

Det er imidlertid viktig at det signeres en samtykkeerklæring med forhandleren. Først når dette er tilgjengelig kan forhandler opprette konto for deg.

Hva er forskjellen på verifisering på nettet og verifisering hos forhandler?

Når du oppretter myAudi-konto selv på nett, står du selv som ansvarlig for at opplysningene du oppgir er riktige. Dette gjør det mulig å bruke alle nødanrop og service-tjenestene (IW3). Ved verifisering hos forhandler bekrefter denne opplysningene om deg ved hjelp av et ID-dokument. Dette verifiseringsnivået kreves for bruk av tjenester som Audi connect-nøkkel.

Hvilke dokumenter må kunden ta med til forhandleren når forhandleren skal opprette en myAudi-konto?

Du må ta med ID med bilde, f.eks. førerkort eller pass, som inneholder alle opplysninger som skal verifiseres. Du skal også skrive under på en samtykkeerklæring til registrering på myAudi.

Hva er "bruker" og "hovedbruker"?

Hovedbrukeren verifiseres av forhandleren som hovedbruker og det opprettes en hovedbrukeravtale. Hovedbrukeren kan betjene bilens sikkerhetskritiske funksjoner, samt utnevne andre brukere. Hovedbrukeren kan utnevne "brukere" som kan bruke nødanrop og service-tjenester.

Verifiseringsprosessen for hovedbruker kan variere fra land til land.

Hvordan blir jeg hovedbruker av en bil?

Du må ha en verifisert myAudi-konto. Den kan opprettes via din Audi-forhandler eller på myaudi.com. Deretter må hovedbrukeren registreres i bilen via MMI.

Hvorfor kan jeg ikke bruke noen Audi connect-tjenester?

Avhengig av type connect-tjeneste så må ulike forutsetninger være til stede. Det skilles mellom infotainment-tjenester og nødanrop- og servicetjenester.

> Infotainment:
Du har en myAudi-konto.
Paring av infotainment-tjenestene utføres ved å taste inn myAudi-PIN-koden i bilen.

> Nødanrop & Service:
Du har en verifisert myAudi-konto.
Paring av infotainment-tjenestene utføres ved å taste inn myAudi-PIN-koden i bilen.
Du er definert som hovedbruker i bilen.

Hvorfor jeg ikke mottatt en e-post for aktivering?

Kontroller om det har oppstått en feil under registreringen av e-postadresse. I så fall må du registreres på nytt. Sjekk også om e-posten kan ha havnet i spamfilteret ditt.

Hvordan kan jeg legge til en foretrukken Audi-forhandler?

Under "Mine Audi-forhandlere" på myAudi kan det legges til tre typer foretrukne forhandlere:

> Personlig forhandler: Det kan kun velges èn foretrukket forhandler. Denne forhandleren gjelder for hele kundekontoen og kan når som helst endres.
> Foretrukket salgspartner: Denne forhandleren velges per bil og forutsetter at minst én bil er tilknyttet kontoen.
> Foretrukket verksted: Denne forhandleren velges per bil og forutsetter at minst én bil er tilknyttet kontoen.

Audi connect-pakkene

Hvordan setter jeg opp Audi connect Nødanrop & Service?
De fleste funksjonene i Audi connect Nødanrop & Service er klare til bruk umiddelbart etter levering og uten ytterligere grep. For å kunne utnytte pakken fullt ut, anbefales det at du oppretter en myAudi-bruker og kobler deg til bilen som hovedbruker. Den automatiske tjenestepåminnelsen kan deretter konfigureres og aktiveres.

I myAudi-portalen:
> Velg "Brukerkonto" og godta hovedbrukeravtalen
> Oppgi personlige opplysninger
> Velg en firesifret PIN-kode
> Velg verifiseringskanal (Mobilnummer, E-post, Audi-forhandler)*
> Bekreft vilkårene

* Avhengig av valgt verifiseringskanal mottar du en engangskode, eller du må dra innom din Audi-forhandler.

I myAudi-appen:
> Gå til menyen > Min profil > Innstillinger > Brukeradministrasjon
> Velg Hovedbrukeravtale
> Verifiser nå

I bilen:
> Skrap frem den 10-sifrede bilkoden på nøkkelanhenget
> Oppgi myAudi brukernavnet og bilkoden i MMI og klikk deg gjennom > Brukere > Brukeradministrasjon
> Velg hovedbruker

Tjenestene er underlagt en gratis 10-års lisens fra datoen for utlevering av bil.
Hvordan setter jeg opp Audi connect Navigasjon & Infotainment?
a) Koble til med myAudi-tilgangsdata:
For å koble bilen til myAudi-kontoen din, kan du logge på med tilgangsdataene til myAudi-kontoen i MMI. For å gjøre dette, velg i MMI:

> Audi connect
> Alternativer
> Logg inn med brukernavn og passord

b) Automatisk overføring av brukernavn/e-postadresse*:
Krever at Wi-Fi-hotspot³ er aktivert i bilne og at du er logget på myAudi-appen¹

> Gå til Innstillinger
> Wi-Fi
> Aktiver Wi-Fi-hotspot³

c) Koble til med myAudi PIN-kode:
Alternativt kan du logge på fra MMI med myAudi PIN-koden. For å gjøre dette, klikk gjennom følgende sekvens:

> Audi connect
> Alternativer
> Logg Inn
> Inntasting med myAudi PIN
> Skriv inn myAudi PIN-koden din

* Hvis du ennå ikke har opprettet din Audi i din Audi-konto, vil dette gjøres automatisk for deg.
Hvorfor har jeg ikke lenger tilgang til kartvisningen "Google Satellite Maps™" i MMI på min Audi?

På grunn av en tekniske omstillinger gjennom tredjepartsleverandøren Google, er Audi connect-tjenesten «Google Satellite Maps™» fra 1. januar 2021 ikke lenger tilgjengelig på Audi-modellseriene A3, A4, A5, A6, A7, Q2, Q5, Q7, TT og R8 bygget før modellår 2017. Hvis nevnte modellserie ble bygget fra årsmodell 2017 og utover, kan det være mulig å aktivere Audi connect etterfølgertjenesten "Satellite Map" via en gratis programvareoppdatering innenfor garantien og / eller garantiperiode (lisensperioder og utvidelser av tjenesten "Google Satellite Maps™" eller "Satellittkart" forblir upåvirket).

Første-generasjon av Audi-modellene A1 og Q3, uansett modellår, kan ikke oppdateres, og de vil ikke lenger støtte Audi connect-tjenesten "Google Satellite Maps™" fra 1. januar 2021 og utover.

Audi-modeller som ikke er berørt:
Alle Audi-modeller fra og med modellåret 2019 vil ikke kreve noen handling, da disse modellene er teknisk designet for etterfølgertjenesten "Satellite Map" og støtter denne uten ekstra programvareoppdatering. De siste modellgenerasjonene av Audi A1, Audi A3, Audi Q3, Audi A6, Audi A7, Audi A8 og Audi e-tron påvirkes heller ikke, da disse modellene har blitt levert eksklusivt med Audi connect "Satellite Map" -tjenesten siden starten på produksjonen.

Mer informasjon:
For ytterligere informasjon om hvorvidt Audi er påvirket av avviklingen av Audi connect "Google Satellite Maps™" -tjenesten, og om den kan motta en gratis programvareoppdatering for etterfølgertjenesten "Satellite Map", kan du kontakte din Audi-forhandler.

Hvordan lagres mål via myAudi?

Lagring av mål via myAudi gjør det enkelt å planlegge navigasjonsmål og ruter fra hjemme-PC-en eller smarttelefonen. Med myAudi kan du sende mål til bilen. Når du starter kjøreturen kan målene overføres til MMI® navigasjon plus, og trenger ikke legges inn manuelt på nytt.

Hva er forutsetningene for bruk?

Tjenesten krever MMI 3G+, MIB1 High, MIB2 High / High Scale eller MIB2+ High. Bruk av tjenesten forutsetter at du laster ned myAudi-appen, har konto hos myAudi og at bilen er lagt til. Kompatibel med Apple iOS 10.0 og Android 6 eller nyere.

Hvordan fungerer tjenesten?

I myAudi:
- Åpne "Audi connect" og velg tjenesten "Lagring av mål via myAudi". Der kan du opprette nye mål ved å søke eller oppgi adresse. Du kan også redigere og slette mål.

I bilen kan du åpne målene på følgende måte:
- I MIB2 kan du åpne målene via målangivelse / mottatte mål.
- I MIB2+ vises målene som varsel, samt blant myAudi-målene.

Administrere lagrede mål:
- Du kan åpne lagrede mål på myAudi via bilens navigasjonssystem. Målene lagres lokalt i bilen. Også sletting og redigering utføres lokalt. Tilbakesynkronisering med myAudi er ikke mulig.

Antallet lagrede mål på myAudi:
- Du kan lagre inntil 50 reisemål på myAudi. Når du legger inn det 51. målet, blir det første målet overskrevet. Målene overskrives kun på myAudi, de overføres ikke automatisk til målene som er lagret lokalt i bilen.

Hvor mange kontakter kan importeres permanent til bilens adressebok?

Det kan maksimalt importeres 100 kontakter permanent fra telefonen til bilens adressebok, medregnet de 50 onlinemålene fra myAudi-kontoen. Hvis det for eksempel allerede er 80 kontakter i adresseboken i bilen, er det plass til 20 nye kontakter fra myAudi-kontoen.

Kan jeg kjøre av gårde uten bilnøkkel når jeg bruker Audi connect-nøkkel?

Ja, ved bruk av Audi connect-nøkkel overtar smarttelefonen funksjonene til den vanlige bilnøkkelen, dvs. låse opp / låse bilen og starte motoren.

Hvordan fungerer onlinesøket etter navigasjonsmål?

Online søk etter navigasjonsdestinasjoner kan hentes frem på to måter:

1) via MMI-kontrollpanelet:
Navigasjon >> "Ruteveiledning" >> "Online-destinasjoner" >> Google⁴-søk
- Nær min nåværende posisjon
- I nærheten av målet mitt
- På et nytt sted

Du kan deretter søke etter ønsket reisemål ved å skrive inn fritekst (via dreieknappen eller MMI touch), analogt med søk i Google Maps⁴ på hjemme-PCen din (f.eks. hotell, italiensk restaurant, museum osv.)

2) Via stemmestyring:

Variant a):
- Aktiver stemmestyring via multifunksjonsrattet
- Bruk talekommandoen "Online destinasjoner" eller "Søk på nettet etter..."
- Nær min nåværende posisjon
- I nærheten av målet mitt
- På et nytt sted
- Velg ett av alternativene
- Oppgi ønsket interessepunkt høyt (f.eks. hotell, italiensk restaurant, museum osv.)

Variant b):
- Aktiver stemmestyring via multifunksjonsrattet
- Bruk talekommandoen "Online destinasjon xxx" (xxx = ønsket destinasjon)
- Systemet vil søke etter interessepunktet i nærheten av posisjonen din

Hvordan kan jeg aktivere og bruke tjenesten Online trafikkinformasjon?

Slik aktiverer du:
Online trafikkinformasjon er deaktivert i fabrikkinnstillingene og må aktiveres én gang i MMI.

Slik aktiverer du i Audi A3:
Navigasjon >> Innstillinger >> Online trafikkinformasjon >> på
Navigasjon >> Innstillinger >> Online trafikkinformasjonslisens >> Aktiver netttrafikk

For å aktivere i andre modeller med Audi connect:
Info >> Innstillinger >> Online trafikkinformasjon >> på
Info >> Innstillinger >> Online trafikkinformasjonslisens >> Aktiver netttrafikkinformasjon

Bruk:
Ikonet nederst til venstre på skjermen viser trafikkinformasjonen som mottas for øyeblikket:
TMC / TMCpro / ONLINE. ONLINE-ikonet indikerer at "netttrafikkinformasjon" mottas og brukes.
Merk: Ikonet er bare synlig hvis dynamisk omgåelse av trafikkork er aktivert:

Navigasjon >> Innstillinger >> Kartvisning >> Trafikk

Den nåværende trafikkflyten blir visualisert i denne kartvisningen ved hjelp av fargede veideler:

Navigasjon >> Innstillinger >> Rutekriterier: Dyn. trafikkork omgåelse på

Trafikkinformasjon på nett kan utheves i farger i navigasjonskartet (for klarhetens skyld inneholder denne visningen færre farger enn standardkartet):

Grønn: frittflytende trafikk
Oransje: saktegående trafikk
Rød: overbelastning og stenginger

Trafikkhindringer som veiarbeid, trafikkork, stenginger osv. vises i alle kartvisninger ved skravering, mens trafikkflytinformasjon kun vises i «Trafikk»-kartene.

Hva betyr det at en veistrekning er skravert?

Ved trafikkmeldinger eller hindringer (f.eks. veiarbeid) blir den fargede veistrekningen skravert (f.eks. grønn-sort). Skraveringen angir lengden på hindringen.

Hva er tjenesten Online nyheter?

Online nyheter gir deg siste nytt fra hele verden mens du sitter i bilen – i form av både tekst og bilder. Nyhetene leveres av nasjonale og internasjonale nyhetsbyråer. Det som er spesielt med Online nyheter er at du kan velge fritt mellom ulike nyhetskilder (RSS-feeder) og konfigurere dem etter dine interesser. Hvis du ikke velger kilder gjennom din myAudi-konto, får du en grunnpakke av nyheter. En høytlesingsfunksjon gjør det enkelt å bruke tjenesten.

Hvordan kan jeg konfigurere mine personlige nyhetskilder?

På myAudi-kontoen kan du velge nyhetskilder (RSS-feeder) og konfigurere tjenester. Som et siste trinn i konfigurasjonen kobler du til bilen og myAudi-kontoen ved hjelp av Audi connect-menyen “Pålogging” i bilens MMI.

Hva slags informasjon gir tjenesten Bensinstasjoninformasjon?

Du får informasjon om gunstige bensinstasjoner i nærheten og på bestemmelsesstedet ditt, sortert etter priser og avstand. Tjenesten informerer om hvor du kan fylle riktig type drivstoff og viser tilgjengelige bensinstasjoner sortert etter priser. Med mulighet for direkte navigasjon. En høytlesingsfunksjon gjør det enkelt å bruke tjenesten.

Hvor får jeg tak i Audi music stream, og hvilke smarttelefoner er appen tilgjengelig for?

Appen Audi music stream (eller Audi MMI connect) kan lastes ned til iOS- og Android-enheter fra de respektive appbutikkene.

Informasjon om kompatible smarttelefoner finner du på www.audi.com/mp3.

Hvordan fungerer "Audi music stream"?

Audi music stream-appen kobles til MMI via Wi-Fi for å streame internettradio og lokalt lagret musikk fra smarttelefonen og betjene den via MMI. Bilens internettforbindelse brukes.

I Media-området velger du kilden for Wi-Fi-mediespilleren. I smarttelefoninnstillingene velger du og kobler til MMIs Wi-Fi-hotspot³. Etter å ha startet Audi music stream-appen kan du velge mellom nettradio og mediebibliotek i MMI.

Hvordan aktiverer jeg tjenesten Online mediestrømming?

Tjenesten Online mediestrømming krever ikke aktivering.

Støtter ikke Audi connect Amazon music i A6?

Nei, dette støttes ikke i Audi A6.

Wi-Fi hotspot* og datatilkobling via Cubic

Hva er Cubic Telecom datapakker, og hva er Cubic Telecom datatjeneste?

Cubic Telecom Data Plans Service er en verdensomspennende kommunikasjonstjeneste levert av Cubic Telecom. Cubic Telecom tilbyr deg datapakker med ulike datavolumer og varighet for bruk av denne førsteklasses datatjenesten. Våre datapakker gjør at du kan ha tilnærmet uavbrutt bredbåndsinternett direkte i din Audi. Høye kostnader og irriterende push-varsler når du reiser over Europa er en saga blott: Når du krysser landegrenser, har datapakkene våre direkte tilgang til leverandørene i hvert land, slik at du kan fokusere på reisen din. SIM-kortet (eSIM), som allerede er installert i kjøretøyet på fabrikken, gjør at du kan bruke datatjenesten vår uten komplikasjoner.
Med Cubic Telecom-datapakkene kan opptil åtte mobile enheter bruke Wi-Fi-hotspot i din Audi for å få tilgang til raskt Internett, selv på farten. Du kan bestille våre datapakker på forhånd når det passer deg enten direkte i bilen eller online via din brukerkonto.

Forhåndsbetalingen gir deg følgende fordeler:

> Kostnad: svært konkurransedyktige datatariffer for Wi-Fi-hotspotet³ ved bruk av et eSIM. Det er knapt noen forskjell i pris sammenlignet med respektive datatariffer til lokale tilbydere.

> Komfort: Cubic Telecom-datapakkene fungerer på tvers av landegrensene i 33 europeiske land.

> Pålitelighet: Det fabrikkinstallerte SIM-kortet samsvarer med bilstandarden og har blitt grundig testet over mer enn 300 000 kilometer over hele Europa. Fra Sverige til Spania og fra Irland til Italia.

I hvilke land kan jeg bruke datapakker fra Cubic Telecom?

Med våre datapakker kan du bruke Wi-Fi-sonen direkte i din Audi i følgende land:

Belgia
Bulgaria
Danmark
Tyskland
Estland
Finland
Frankrike
Hellas
Storbritannia
Irland
Italia
Kroatia
Latvia
Liechtenstein
Litauen
Luxemburg
Malta
Makedonia
Monaco
Nederland
Norge
Østerrike
Polen
Portugal
Romania
Sverige
Sveits
Slovakia
Spania
Tsjekkia
Ungarn
Kypros

Hvordan kan jeg kjøpe datapakkene?

Kjøp via nettportalen til Cubic Telecom:

- Logg inn på brukerkontoen din på audi.cubictelecom.com. Har du ikke konto, kan du gå inn på https://audi.cubictelecom.com/de/register og opprette konto gratis.
- Velg "Datapakker" på oversiktssiden for å få en oversikt over alle tilgjengelige datapakker.
- Når du har valgt pakke, ledes du videre til betaling. Kontroller at du har valgt riktig pakke. Nå kan du enten betale med et kredittkort som allerede er lagret, eller du kan legge til et nytt.

Fyll på direkte i bilen:

- Denne metoden krever at du har brukerkonto hos Cubic Telecom. Har du ikke konto, kan du gå inn på https://audi.cubictelecom.com/de/register og opprette konto gratis.
- Du kan aktivere funksjonen "Fylle på i bilen" når du kjøpe datapakker via nettportalen. Kryss av for "Fylle på i bilen" under kjøpsprosessen.
- Velg deretter "Datapakker" i MMI, og deretter "Kjøp datapakke".
- Bestem deg for en av pakkene og velg "Kjøp".

Merk: Hvis du oppgir et mobilnummer og aktiverer funksjonen "Varsling" på brukerkontoen, mottar hovedbrukeren SMS-varsler direkte på smarttelefonen ved lavt tilgodehavende samt kjøpsbekreftelser. Du har dermed god oversikt over dataforbruket i bilen. Gebyret for dette avregnes via kredittkortet som er lagret som "foretrukket" i portalen.

Hvilke datapakker fins og hva koster de?

Vi tilbyr tre ulike datapakker med ulikt datavolum og ulik varighet. Du kan også kjøpe flere datapakker som kan brukes etter hverandre. Velg land for å se prisene. Alle datapakkene kan brukes for inntil 8 enheter i 33 europeiske land. Alle priser er inkl. mva.

Hvordan oppretter jeg brukerkonto hos Cubic?

Det tar kun noen få minutter å opprette brukerkonto. Fyll ut registreringsskjemaet, legg til bilen og bekreft faktureringsadressen.

Merk: I noen land kan det kreves identitetskontroll på dette punktet.

Hvilke Audi-modeller leveres med datatjenesten fra Cubic Telecom?

A1 (fra 2019)
A3 (fra 2016)
A4 (fra 2016)
A5 (fra 2016)
A6 (fra 2018)
A7 (fra 2018)
A8 (fra 2018)
Q2 (fra 2016)
Q3 (fra 2019)
Q5 (fra 2016)
Q7 (fra 2016)
Q8 (fra 2018)

Hva er "Fylle på i bilen"?

Med funksjonen "Fylle på i bilen" kan du kjøpe datapakker direkte via bilens MMI. Den må først aktiveres på brukerkontoen i forbindelse med et datapakkekjøp. Kredittkortopplysningene dine lagres trygt, og du kan stille inn påfyllingsgrenser og SMS-varsler etter behov. Deretter kan fremtidige datapakker enkelt kjøpes i bilen uten en lang betalingsprosess.

Merk: Hvis du oppgir et mobilnummer og aktiverer funksjonen "Varsling" på brukerkontoen, mottar hovedbrukeren SMS-varsler direkte på smarttelefonen ved lavt tilgodehavende samt kjøpsbekreftelser. Du har dermed god oversikt over dataforbruket i bilen. Gebyret for dette avregnes via kredittkortet som er lagret som "foretrukket" i portalen.

Hvordan administrerer jeg de lagrede kredittkortopplysningene?

Du kan trygt lagre kredittkortopplysningene på brukerkontoen din hos Cubic Telecom. Du kan lagre flere kredittkort, velge et standardkort eller foretrukket kort, eller slette kort om du ønsker det.

For å administrere kredittkortene dine velger du "Administrer konto" på brukerkontoen, og deretter "Kredittkort".
Ved hvert kjøp får du spørsmål om du vil bruke ditt "foretrukkede" kort, eller om du vil legge til et nytt kort."

Hvilken valuta brukes ved betaling?

Datapakker fra Cubic Telecom betales i valutaen for det landet du valgte da du registrerte deg. Er du standardbruker for bilen, er ladevaluta for bilen den valutaen som brukes i det landet SIM-eieren er registrert.

Hvordan administrerer jeg kontoopplysningene mine og dataforbruket?

Velg "Datapakker" under "Audi connect" i din Audis MMI. Her kan du se hvilke datapakker du har, kjøpe nye datapakker ("Fylle på i bilen") samt ta kontakt med vår supportavdeling. Du kan også logge deg på brukerkontoen din ved hjelp av brukernavn og passord. Her kan du kjøpe datapakker, kontrollere forbruket ditt i sanntid, administrere personlige opplysninger samt stille inn påfyllingsgrenser og SMS-varsler.

Kan jeg endre angitt hjemland?

I spesielle tilfeller, f.eks. hvis du flytter til et annet land, kan du endre hjemlandet der du vil kjøpe datapakker. Ta da kontakt med vår kundeservice: https://audi.cubictelecom.com/de/contactUs

Kan jeg slette brukerkontoen min hos Cubic Telecom?

Du kan når som helst slette kontoen. Logg deg på og velg "Slett konto" i kontoopplysningene.

Functions on demand

Kan jeg bruke Functions on demand i min bil?
Functions on demand er per nå tilgjengelig på følgende Audi-modeller:

A3 (fra modellår 2021)
A4 (fra modellår 2020)
A5 (fra modellår 2020)
A6 (fra modellår 2021)
A7 (fra modellår 2021)
Q4 e-tron (fra modellår 2023)
Q5 (fra modellår 2021)
Q7 (fra modellår 2021)
Q8 (fra modellår 2021)
Q8 e-tron/Audi e-tron (fra modellår 2020)
e-tron GT

Du finner utvalget for din modell i Audi app-butikk i myAudi.
Må jeg oppdatere programvare for å kunne bruke Functions on demand i bilen min?
Nei. Alle biler med Functions on demand-støtte produseres med nødvendig programvare.
Hvordan kan jeg være sikker på at funksjonen jeg kjøper fungerer i bilen min?
Før kjøpet bekreftes gjøres det en test for å kontrollere at utstyret fungerer.
Hvor lenge kan jeg bruke utstyret jeg har bestilt?
Du kan velge mellom 1 eller 6 måneder, 1 eller 3 år eller en permanent aktivering av utstyret.
Kan jeg forlenge varigheten på utstyr jeg har bestilt?
Du kan fornye bestillingen din i myAudi-appen så lenge du er innenfor følgende frister:

- 10 dager før den eksisterende bestillingen utløper (såfremt den eksisterende bestillingen har en varighet på inntil 12 måneder)
- 20 dager før den eksisterende bestillingens utløp (såfremt den eksisterende bestillingen har en varighet på mer enn 12 måneder)
Kan jeg prøve utstyret før jeg bestiller den for en lengre periode?
Ja, du har mulighet til å bestille en testmåned. Hvert utstyr kan testes én gang per navngitte bruker i én måned for 14 kroner. Dette er mulig for maks 2 hovedbrukere per år og per bil. Du kan når som helst under testperioden forlenge perioden.
Hvor kan jeg bestille utstyr med Functions on demand?
Foreløpig er det kun mulig å bestille utstyr i myAudi-appen.
Hvordan aktiverer jeg utstyret med Functions on demand?
Aktiveringen skjer automatisk så fremt du har mobildekning i bilen og Privacy Mode er deaktivert. Etter at bestillingen er gjennomført, må også bilen startes på nytt.
Hvor lang tid tar det å klargjøre utstyret jeg har kjøpt?
Aktiveringen skjer automatisk og skal normalt skje i løpet av få minutter, så fremt du har mobildekning i bilen og Privacy Mode er deaktivert. Etter at bestillingen er gjennomført, må også bilen startes på nytt. I noen tilfeller kan aktiveringen kreve litt mer tid (1–2 timer).
Hvordan og hvor kan jeg kontrollere om Functions on demand-bestillingen var vellykket?
1) myAudi: Kontoinnstillinger >> Bestillinger
2) MMI i bilen: den bestilte funksjonen er synlig i fliken «Kjøp»

Forutsetning: Bilen må være online og det kreves ny oppstart. Meldingen om nedlasting av funksjonsaktiveringen skjer i MMI.
Hvor kan jeg se utstyret jeg har bestilt med Functions on demand?
Du kan se bestilt utstyr i myAudi under Kontoinnstillinger >> Bestillinger >> Kjøp i kjøretøyets MMI.
Har jeg angrerett?
Ved kjøp av Functions on demand har du en lovfestet angrerett på 14 dager.
Last ned angrerettskjema
Er funksjonene som er bestilt via Functions on demand knyttet til myAudi-brukeren eller til bilen?
Utstyret er alltid knyttet til bilens identifikasjonsnummer (VIN) og ikke til myAudi-brukeren.
Har en endring av hovedbrukeren av Audi connect innvirkning på Functions on demand-bestillingene og vilkårene?
Nei, endring av hovedbrukeren av Audi connect vil ikke påvirke en aktiv Functions on demand-bestilling eller dens varighet.
Hva skjer med mine aktive Functions on demand-bestillinger hvis jeg selger bilen min?
Functions on demand-funksjoner er bestilt for bilens identifikasjonsnummer (VIN), og vil forbli i bilen ut perioden de gjelder selv om bilen får ny eier.
Hvor får jeg hjelp ved tekniske problemer med Functions on demand?
Ved tekniske problemer henvender du deg til Audi kundestøtte:

> Telefon: 800 12123
> E-post: digitalsupport.no@audi.de

Åpningstider:
- Mandag – onsdag, fredag: 08:00 – 16:00
- Torsdag: 08:00 – 18:00
- Lørdag: 09:00 – 15:00
Hvordan beregnes kostnadene som skal belastes meg gjennom Functions on demand?
Du mottar en faktura for hver av Functions on demand-bestillingene du har gjort.
Hvilken sats beregnes for merverdiavgift ved kjøp av Functions on demand?
Merverdiavgiften samsvarer med gjeldende satser i landet du har oppgitt fakturaadressen din i.

Audi App-butikk

Hvilken datatilkobling brukes for å laste ned appene?
Du kan få tilgang til Audi App-butikk via integrert eSIM. For å laste ned, oppdatere og bruke appene må det opprettes en datatilkobling. Via vår samarbeidspartner Cubic Telecom, kan du bestille en gratis engangsdatapakke på 25 GB som gjelder for ett år. Trenger du mer data kan pakker på ønsket størrelse bestilles mot en tilleggskostnad.
Finnes det noen apper spesielt for Audi, og kommer de forhåndsinstallert?
Foreløpig er Amazon Alexa-appen forhåndsinstallert i Audi Q8 e-tron. Amazon Alexa leveres utelukkende i følgende land og på følgende språk: USA (US engelsk), Canada (US engelsk), Storbritannia (UK engelsk), Tyskland og Østerrike (tysk), Frankrike (fransk).
Må jeg betale for de enkelte appene?
Nei, appene kan lastes ned uten kostnader. (Avhengig av appen kan det hende at du må tegne et abonnement hos leverandøren for å bruke de enkelte tjenestene, eller premiumversjonene av tjenestene. I likhet med å bruke apper på en smarttelefon.)
Hva annet må man huske på? Er det også mulig å registrere seg for apper via myAudi-appen?
Du trenger en myAudi-konto og må koble den til bilen. Det er foreløpig kun mulig å velge og laste ned de valgte appene i bilens MMI.