Functions on demand | Trafikkskiltgjenkjenning | Audi Norge

Kamerabasert trafikkskiltgjenkjenning

Kamerabasert trafikkskiltgjenkjenning hjelper deg med å opprettholde oversikten over jungelen av trafikkskilt ved å vise skilt for eksempelvis fartsgrenser, forbikjøring forbudt eller midlertidige fartsgrenser.

  • 1* eller 6

  • måneder

  • 1 eller 3

  • år

  • Permanent

*
En testmåned kan bestilles én gang per funskjon og bil.
1
Systemene fungerer kun innenfor systemets grenser, plassert innenfor deteksjonsområdet til frontkameraet, og er ment å gi informasjon. Sjåføren selv er imidlertid ansvarlig for å kjøre bilen og er pålagt å være oppmerksom til enhver tid.
2
Kamerabasert trafikkskiltgjenkjenning er kun tilgjengelig i forbindelse med MMI navigation plus med MMI touch.
3
Tilgjengeligheten av funksjoner og funksjonalitet kan variere avhengig av landet og bilens konfigurasjon.