Functions on demand | Parkeringsassistent | Audi Norge

Parkeringsassistent

Parkeringsassistenten¹ hjelper deg ved inn- og utkjøring fra parkeringsplassen. Ved hjelp av ultralydsensorer søkes det etter passende skrå eller rette parkeringsplasser.

  • 1*eller 6

  • måneder

  • 1 eller 3

  • år

  • Permanent

*
En testmåned kan bestilles én gang per funskjon og bil.
1
Systemene fungerer kun innenfor systemgrensene og er ment å gi informasjon og støtte. Sjåføren er fortsatt ansvarlig og må være oppmerksom på veien.