Functions on demand | Fjernlysassistent | Audi Norge

Fjernlysassistent

Fjernlysassistent sørger for å slå fjernlyset av og på automatisk. Du får optimale lysforhold som gjør nattkjøringen både sikrere og mer komfortabel.

  • 1* eller 6

  • måneder

  • 1 eller 3

  • år

  • Permanent

*
En testmåned kan bestilles én gang per funskjon og bil.
1
Systemene fungerer kun innenfor systemets grenser og er ment å gi informasjon og assistanse under kjøring. Sjåføren er imidlertid fortsatt ansvarlig for å kjøre og er pålagt å være oppmerksom til enhver tid.