Functions on demand | Fjernlysassistent | Audi Norge

Fjernlysassistent

Fjernlysassistent sørger for å slå fjernlyset av og på automatisk. Du får optimale lysforhold som gjør nattkjøringen både sikrere og mer komfortabel.

Tilgjengelig og fleksibelt

For å sikre at din Audi er like fleksibel som deg, kan du velge mellom ulik varighet når du bestiller vårt Functions on demand-utstyr.

  • 1* eller 6

  • måneder

  • 1 eller 3

  • år

  • Permanent

*
En testmåned kan bestilles én gang per funskjon og bil.

Slik fungerer fjernlysassistent

Under nattkjøring overtar fjernlysassistenten¹ rutineoppgaven med å slå av og på fjernlyset.

Via et kamerasystem gjenkjenner fjernlysassistenten på egen hånd motgående trafikk, forbikjørende kjøretøy og lyskilder fra tettsteder innenfor systemgrensenes rammer. Basert på denne informasjonen slås fjernlyset av eller på automatisk.

Tilgjengeligheten er modellspesifikk. Du finner tilgjengelig utstyr for din modell i Audi App-butikk når du logger å myAudi.

1
Systemene fungerer kun innenfor systemets grenser og er ment å gi informasjon og assistanse under kjøring. Sjåføren er imidlertid fortsatt ansvarlig for å kjøre og er pålagt å være oppmerksom til enhver tid.