1300x551_NeMo_A3_Limo_Side.jpg

Dimensjoner

Alle dimensjoner er angitt i millimeter. * Maksimalt hodeplass