Spørsmål og svar > Audi connect > Audi Norge
Audi connect - MMI

Lurer du på noe?

Ofte stilte spørsmål og svar om Audi connect

Teknisk informasjon

Hvilke mobiltelefoner støtter de ulike Connect-tjenestene?
Du kan sjekke kompatibiliteten i vår internasjonale mobildatabase.
Sjekk mobilkompatibilitet
Hvor trenger jeg hvilke opplysninger?
 1. For å opprette en myAudi-konto på my.audi.com trenger du følgende opplysninger:

  > E-post / myAudi-brukernavn
  > myAudi-passord
  > Firesifret PIN-kode (lages av kunden selv)
  > Understellsnummer
  > Engangskode*

  * Bruk av connect-tjenestene krever verifisering av myAudi-kontoen din. Har du valgt mobiltelefonen din som verifiseringskanal, sendes den sekssifrede engangskoden til telefonnummeret ditt. Tast inn engangskoden i myAudi-kontoen for å fullføre verifiseringen. Du kan nå bruke connect-tjenestene.

 2. For å knytte myAudi-kontoen din til bilen må du ha:

  > E-post / myAudi-brukernavn
  > myAudi-passord

 3. For å logge deg på som hovedbruker i bilen må du ha:

  > E-post / myAudi-brukernavn
  > 10-sifret bilkode på nøkkelanhenget

 4. For å bruke myAudi-appen trenger du følgende opplysninger hver gang*:

  > E-post / myAudi-brukernavn
  > myAudi-passord
  > Firesifret PIN-kode (kreves for visse tjenester, for eksempel for å låse/åpne bilen med appen)

  * Disse opplysningene må oppgis hver gang du skal bruke myAudi-appen. For å slippe dette, kan du aktivere automatisk pålogging.
Hvor trenger jeg hvilke koder?
 1. Firesifret PIN-kode (S-PIN)

  > Når du skal bruke Audi connect Remote-tjenester (f.eks. låse/låse opp bilen, fjernstyre kupévarmeren), trenger du den personlige, firesifrede PIN-koden du opprettet under verifiseringsprosessen. Av sikkerhetsmessige årsaker må du oppgi koden hver gang du skal bruke Remote-tjenester.


 2. Engangskode

  > Bruk av connect-tjenestene krever verifisering av myAudi-kontoen din. Har du valgt mobiltelefonen din som verifiseringskanal, sendes den sekssifrede engangskoden til telefonnummeret ditt. Tast inn engangskoden i myAudi-kontoen for å fullføre verifiseringen. Du kan nå bruke connect-tjenestene.


 3. Bilkode (F-PIN)

  > Bilkoden trenger du når du skal opprette hovedbruker i bilens MMI.
  Den 10-sifrede bilkoden finner du under den ugjennomsiktige sikkerhetsfolien på nøkkelanhenget. Skrap frem koden.


 4. myAudi-PIN-kode (med MIB2)

  > Som et alternativ til pålogging med e-post og passord, kan du bruke den åttesifrede PIN-koden når du skal logge deg på myAudi-portalen. Påloggingen er nødvendig for at bilen skal kunne knyttes til myAudi-kontoen din.

Hvorfor må jeg taste inn en (firesifret) PIN-kode når jeg for eksempel skal låse opp / låse bilen med myAudi-appen?
 • Låsing/opplåsing av dørene krever en ekstra autentisering mellom Audi-serveren og bilen. Det betyr at bilen ikke vil reagere på en kommando fra en annen server som ikke er autorisert. Alle fjernstyrte funksjoner krever at du taster inn PIN-kode på smarttelefonen. Kunden oppretter selv PIN-koden i myAudi-portalen. Han kan også gi rettighetene videre til inntil fem personer. Maks. fem biler kan administreres via en konto.
 • Den personlige firesifrede PIN-koden som kunden oppretter under verifiseringsprosessen, må alltid brukes når Remote-tjenester skal utføres i myAudi-appen (f.eks. låse og låse opp bilen, fjernstyre kupévarmeren).
Er opplysningene mine trygge under kommunikasjonen mellom smarttelefonen, bilen og myAudi-portalen?
 • For Audi er det særdeles viktig å beskytte bilens infrastruktur og backend-infrastrukturen samt sørge for sikker overføring. Audi benytter kryptering for forbindelsen fra bilen og smarttelefonen til Audi-backend, på samme måte som det benyttes for for eksempel nettbank. Også opplysningene er lagret kryptert på Audi-serverne. Administrativ tilgang dokumenteres. For kundens konto på myAudi-plattformen benyttes passordretningslinjer etter aktuell sikkerhetsstandard. Online-forbindelsen til myAudi-plattformen skjer alltid kryptert.
 • Audi legger stor vekt på at opplysningene skal være trygge ved fjernstyring av Audi connect-tjenester. Kommunikasjonen foregår aldri direkte mellom smarttelefonen og bilen, men alltid via en sikker Audi-server. Når det gjelder bilens statusrapport, sender bilen de nyeste dataene til Audi-serveren. Derfra kan kunden få rapporten overført til smarttelefonen, via kryptering. De fjernstyrte funksjonene krever at du taster inn PIN-kode på smarttelefonen.
Hvor taster jeg inn den åttesifrede myAudi-PIN-koden i bilens MMI?
 • Som et alternativ til e-postadresse og passord, er det også mulig å bruke myAudi-PIN-koden for å logge seg på myAudi i bilens MMI.
 • myAudi-PIN-koden vises i myAudi i den aktuelle bilprofilen.
 • Tast den inn i MMI på følgende måte:
  Audi connect > Alternativmeny > Logg på > Gå til alternativ inntasting av myAudi-PIN-kode
Hvordan vet jeg at Audi connect er fullverdig tilkoblet?
 • Tjenestene i Audi connect kan variere etter bilmodell. Hvilke tjenester bilen din har og hvor lenge de er gyldige, ser du i lisenslisten. Du finner den i innstillingene i MMI.
 • Ikonet for mobilforbindelse i MMI viser om bilen din er online. Er bilen online og du har en aktiv lisens for Audi connect, kan du alt etter modell se en aktiv Audi connect-meny i menyoversikten (MIB 2) eller online-informasjon integrert direkte i kartet (MIB 2+). Du kan teste dette ved å velge tjenesten Vær og kontrollere om det vises informasjon.
 • Er du registrert som hovedbruker i myAudi-appen, kan du også bruke bilstyringstjenester. Du kan låse og låse opp bilen med appen eller se bilens status (avhenger av modell).
 • Ved å koble myAudi-appen til bilen via tilkoblingsmanageren, har du tilgang til informasjon på smarttelefonen. Du kan f.eks. se SMS eller kalenderen din.
Hva slags SIM-kort trenger jeg?
 • I utgangspunktet kan du bruke alle typer SIM-kort med støtte for datatrafikk. For bruk av LTE trenger du ev. også en LTE-pakke. Du får mer informasjon fra din mobiloperatør.
 • Det er mulig det ikke fungerer med visse SIM-kort (gjelder spesielt forhåndsbetalte abonnementer) som krever innlogging på mobiloperatørens nettportal. Mikro- og nano-SIM-kort er ikke egnet for Audi connect. Kortavtaler med begrenset datavolum kan medføre begrensninger.
Er det fastpris på det integrerte SIM-kortet (Audi connect SIM)?
 • Det er mulig å kjøpe datapakker for Audi connect SIM fra vår samarbeidspartner Cubic Telecom. Du kan da bruke Wi-Fi-sone, appbaserte tjenester og musikkstrømming, f.eks. via nettradio. For alle andre Audi connect infotainmenttjenester gjelder ubegrenset databruk så lenge lisensperioden varer, uten tillegg i prisen.
Hvordan fungerer avregning av datakostnader? Hva kreves i mitt land (SIM-kort, datapakke)?
 • For Belgia, Danmark, Frankrike, Irland, Italia, Luxembourg, Nederland, Spania, Sveits, Sverige, Storbritannia,Tyskland og Østerrike gjelder: Tjenestene kan brukes via et fast SIM-kort i bilen. Kostnadene for dataforbindelse er inkludert i prisen for tjenestene. Unntatt fra dette er dataforbindelsen for Wi-Fi-sonen, bruk av tjenestene nettradio, hybridradio og online mediestrømming og andre tjenester som tilbys via en Audi-app på smarttelefonen.
 • For Wi-Fi-sonen, bruk av tjenestene nettradio, hybridradio og online mediestrømming og andre tjenester som tilbys via en Audi-app på smarttelefonen, opprettes dataforbindelsen også via bilens SIM-kort og et mobilabonnement med datapakke fra Audis leverandør.
 • Dersom du setter inn et eksternt SIM-kort i kortsporet, opprettes all dataforbindelse (for Audi connect-tjenester og trådløst nettverk) via dette SIM-kortet. Kostnadene for dette blir belastet kunden. Audi erstatter ikke slike kostnader.
 • For europeiske land som ikke er nevnt ovenfor, gjelder: Du trenger et SIM-kort for datatrafikk. Hvis du vil bruke LTE, må kortet ha støtte for dette. I dekslet for MMI navigasjon med MMI touch response er det en kortleser som kan lese eksterne SIM-kort. Tjenestene krever mobilavtale og er bare tilgjengelige innenfor mobilnettets dekningsområde. Avhengig av prisene på mobilbruk kan mottak av datapakker fra Internett medføre høye kostnader, spesielt ved bruk i utlandet. På grunn av stort datavolum anbefaler vi på det sterkeste et abonnement med fastpris på datatrafikk.
Hvordan kan jeg se hvilket mobilnett jeg er tilkoblet?
 • Symbolet nederst til høyre på MMI-displayet, ved siden av indikatoren for signalstyrke (symbol for mottaksforbindelse) viser hvilken nettverksteknologi Audi connect til enhver tid bruker (LTE, HSPA (4G), UMTS (3G) eller GSM (2G)). Forskjellen på forbindelsessymbolet for bilens dataforbindelse og forbindelsessymbolet for en tilkoblet smarttelefon er at forbindelsessymbolet for en tilkoblet smarttelefon har et smarttelefonikon.
Hvordan kan jeg se at en dataforbindelse er aktiv?
 • Hvis en dataforbindelse er aktiv, er det en "pil" over 2G/3G/4G/LTE-ikonet i statuslinjen.
Må jeg selv konfigurere innstillingene for datatilgang?
 • For tiden blir datatjenestene for de fleste europeiske mobilleverandører konfigurert automatisk. Det er mulig at noen tjenester må konfigureres manuelt i MMI. Ta kontakt med din mobilleverandør for informasjon.
Hvordan ser jeg hvor mye data jeg har brukt?
 • For tiden blir datatjenestene for de fleste europeiske mobilleverandører konfigurert automatisk. Det er mulig at noen tjenester må konfigureres manuelt i MMI. Ta kontakt med din mobilleverandør for informasjon.
Hvilke smarttelefoner er kompatible med Audi connect?
 • Informasjon om kompatible mobiltelefoner får du hos din Audi-partner og på www.audi.com/bluetooth.
Hvordan kan jeg avslutte en aktiv dataforbindelse?
 • En aktiv dataforbindelse kan avsluttes manuelt ved å velge tilkoblingsinnstillingen "aldri". En annen mulighet er å deaktivere datamodulen. Du kan også ta ut SIM-kortet.
Er det mulig å forhindre datatilkoblingen permanent?
 • I biler med montert MIB2+ (eller nyere) kan du forhindre at Audi connect bruker mobildata eller sender data i MMI-menyen. Klikk på dataadministrasjon i innstillingene. Her kan du deaktivere funksjonen "Tillat sending av data" under "Privatsfære".
Systemet mitt fungerer ikke lenger. Hvordan kan jeg starte Audi connect-forbindelsen på nytt?
 • Fjern forsiktig SIM-kortet ved å trykke lett på kortet inntil det høres et klikk og kortet løsner. Legg kortet forsiktig på plass igjen.
Systemet mitt reagerer ikke lenger og er offline. Hva skyldes det?
 • Dette kan skje dersom du har for dårlig dekning, det er problemer hos tjenesteleverandøren eller maskinvare er skadet (f.eks. SIM-kortet eller bilens antenne).
Hvordan kan jeg deaktivere eller slå dataroaming helt av?
 • Roamingalternativet er i deaktivert i fabrikkinnstillingene for MMI. Du kan endre eller kontrollere innstillingen på følgende måte:
  TEL > Innstillinger > Forbindelser > Dataforbindelse > Dataroaming
 • Innstillingen lagres for SIM-kortet du bruker i øyeblikket, eller for den tilkoblede mobiltelefonen.
Hvordan kan jeg sjekke dataforbruket i MMI?
 • En forbruksmåler er integrert i telefoninnstillingene. Du kan åpne den på følgende måte:
  TEL > Innstillinger > Forbindelser > Online forbruksteller
 • Forbruksmåleren viser hvor mye data du har mottatt og sendt gjennom Audi connect. Statistikken kan nullstilles. Hvis du nullstiller måleren, får du opp forbruket fra nullstillingen og datoen for nullstillingen. Forbruket vises separat for hvert SIM-kort. Husk at opplysningene fra datamåleren ikke nødvendigvis gjelder samme periode som fakturaen fra mobilleverandøren din.

Lisenser

Audi connect navigasjon og infotainment – hvilke lisenser gjelder?
 1. MMI3G+
  > For tjenesten "Trafikk online" 3 år.

 2. MIB1 High
  > A3: 3 år for utvalgte tjenester (ta kontakt med din Audi-partner har nærmere informasjon)

 3. MIB2
  > A6, A7, TT, R8: 3 år for utvalgte tjenester
  > A3PA, A4, A5, Q2, Q5, Q7:
  IT0 = 3 måneder fra leveringsdato
  IT1= 3 år fra leveringsdato
  IT2 = 3 måneder fra leveringsdato
  IT3 = 3 år fra leveringsdato

Audi connect nødanrop og service – hvilke lisenser gjelder?
 1. Audi skadeservice: 10 år (IW3, IW5)

 2. Online veitjeneste, nødanrop: 10 år (IW3)

 3. Finn bilen min, statusrapport bil, låse / låse opp bilen, varsel fra tyverialarm: 3 år (IW3, IW5)
Hvilke andre lisenser finnes?
 1. Audi connect SIM (eSIM)

  > Audi connect SIM er ikke berørt av lisensene. Den tilhører såkalte datamoduler.
  > Wi-Fi-datapakker er ikke berørt av lisensene. De må kjøpes separat.

 2. Lisensutvidelse

  > Din Audi-forhandler har informasjon om lisensutvidelser
  > Du kan se lisensenes gyldighetsperiode i bilen.
Koster det noe å aktivere Audi connect?
 • De fleste modellene har en lisensperiode på 3 år. Lisensoversikten i MMI viser nøyaktig hvor lenge lisensperioden varer.
 • Audi connect-tjenestene navigasjon og infotainment er normalt tilgjengelige i minst ett år etter levering av bilen. 24 måneder etter levering av bilen forlenges tilgangen til Audi connect-tjenestene i 12 måneder uten ekstra kostnader. Dersom du ikke ønsker en slik forlengelse, ber vi om at du sender informasjon om dette til:

  AUDI AG
  Kundenbetreuung Deutschland
  "D-85045 Ingolstadt
  GERMANY"
  E-post: kundenbetreuung@audi.de
  Tlf.: +49 800 28347378423
 • Har du spørsmål om Audi Connect kan du ringe eller sende e-post:
  - Direktenummer: +47 800 12123
  - E-post: digitalsupport.no@audi.de

  Kontakt din mobiloperatør for informasjon om abonnementsvilkår.
 • Nødanrop og service:

  Audi connect bilstyringstjenester kan brukes gratis i tre år etter levering av bilen. Tilgangen til tjenestene kan deretter forlenges mot betaling. Audi connect lokaliseringssystem ved tyveri er tilgjengelig i ett år etter at bilen ble utlevert og systemet ble aktivert, og kan deretter forlenges mot betaling.

myAudi

Hva er myAudi?
 • myAudi er en kundeportal med sikker innlogging for alle Audi-førere. Alle servicetilbud og connect-tjenester kan kjøpes, administreres og brukes via et intuitivt brukergrensesnitt. Brukeren kan legge til alle Audi-biler han eier.
 • I myAudi-appen kan du når som helst sjekke sanntidsinformasjon om bilen og du har alltid oversikt over drivstoffnivå, rekkevidde, serviceavtaler, varselmeldinger og mye annet. Planlegg kjøreturer med appen og send mål og ruter direkte til bilen. Du kan også styre klimareguleringen samt låse og låse opp bildørene selv om du ikke er i nærheten av bilen. (Hvorvidt tjenestene er tilgjengelige, varierer alt etter modell og utstyr. Deler av funksjoner avhenger av tredjepartsleverandører og kan ha begrensninger i enkelte land).
Hvordan setter jeg opp myAudi?
 1. Registrer deg på my.audi.com
 2. Logg på med e-postadresse og passord (brukernavnet ditt er e-postadressen din)
 3. Legg til bilen på kontoen din ved hjelp av plussknappen "Legg til bil" på høyre navigasjonslist. Du trenger bilens identifikasjonsnummer (VIN) for å gjøre dette.
Hvordan fjerner jeg bilen fra en gammel myAudi-konto?
 1. I bilen:
  > Gå til Brukere i MMI og logg av "Ditt brukernavn"
 2. I MMI:
  > Gå til Brukere > Brukeradministrasjon >Fjern alle brukere

Sette opp Audi connect-pakker

Hvordan setter jeg opp pakken Audi connect nødanrop og service (MIB2)?
 1. I myAudi-portalen:
  > Velg "Brukerkonto" og godta hovedbrukeravtalen
  > Oppgi personlige opplysninger
  > Velg en firesifret PIN-kode
  > Velg verifiseringskanal (Mobilnummer, E-post, Audi-forhandler)*
  > Bekreft vilkårene

  * Avhengig av valgt verifiseringskanal mottar du en engangskode, eller du må dra innom din Audi-partner.
 2. I myAudi-appen:
  > Gå til menyen > Min profil > Innstillinger > Brukeradministrasjon
  > Velg Hovedbrukeravtale
  > Verifiser nå

  Prosessen videre er den samme som for "I myAudi"
 3. I bilen:
  > Skrap frem den 10-sifrede bilkoden på nøkkelanhenget
  > Oppgi myAudi brukernavnet og bilkoden i MMI og klikk deg gjennom > Audi connect > Brukeradministrasjon> Hovedbruker > Velg hovedbruker
Hvordan setter jeg opp pakken Audi connect nødanrop og service (MIB2+)?
 • I myAudi-portalen:
  > Velg "Brukerkonto" og godta hovedbrukeravtalen
  > Oppgi personlige opplysninger
  > Velg en firesifret PIN-kode
  > Velg verifiseringskanal (Mobilnummer, E-post, Audi-forhandler)*
  > Bekreft vilkårene

  * Avhengig av valgt verifiseringskanal mottar du en engangskode, eller du må dra innom din Audi-forhandler.
 • I myAudi-appen:
  > Gå til menyen > Min profil > Innstillinger > Brukeradministrasjon
  > Velg Hovedbrukeravtale
  > Verifiser nå

  Prosessen videre er den samme som for "I myAudi"
 • I bilen:
  > Skrap frem den 10-sifrede bilkoden på nøkkelanhenget
  > Oppgi myAudi brukernavnet og bilkoden i MMI og klikk deg gjennom > Brukere > Brukeradministrasjon
  > Velg hovedbruker
Hvordan setter jeg opp pakken Audi connect navigasjon og infotainment (MIB2)?
 1. Forbindelse med myAudi tilgangsdata:

  For å knytte bilen til myAudi-kontoen kan du bruke tilgangsdataene for myAudi-kontoen for å logge deg på i MMI. Velg følgende i MMI:
  > Audi connect
  > Alternativer
  > Logg på
  > Oppgi brukernavn og passord og logg deg på.
 2. Forbindelse med myAudi-PIN-koden:

  Eventuelt kan du logge deg på med myAudi-PIN-koden i MMI. Klikk deg gjennom følgende:
  > Audi connect
  > Alternativer
  > Logg på
  > Inntasting med myAudi-PIN-kode
  > Tast inn myAudi-PIN-koden.
Hvordan setter jeg opp pakken Audi connect navigasjon og infotainment (MIB2+)?
 1. Forbindelse med myAudi tilgangsdata:

  For å knytte bilen til myAudi-kontoen kan du bruke tilgangsdataene for myAudi-kontoen for å logge deg på i MMI. Velg følgende i MMI:
  > Audi connect
  > Alternativer
  > Logg på
  > Oppgi brukernavn og passord og logg deg på.
 2. Automatisk overføring av brukernavn/e-postadresse*:

  Forutsetning: En Wi-Fi-sone er aktivert i bilen og du er logget på myAudi-appen
  > Gå til innstillingene
  > Wi-Fi
  > Aktiver Wi-Fi-sone

  * Hvis du ikke har lagt til din Audi på Audi-kontoen din, utføres det automatisk for deg.

Connect-tjenester – informasjon

Hvorfor har jeg ikke lenger tilgang til kartvisningen "Google Satellite Maps™" i MMI på min Audi?

Opphør av Audi connect-tjenesten «Google Satellite Maps™» og berørte Audi-modeller:

Audi connect-tjenesten "Google Satellite Maps™" forbedret tidligere kartvisningen av Audi navigasjonssystemer med et fotorealistisk utseende. På grunn av en tekniske omstillinger gjennom tredjepartsleverandøren Google, vil Audi connect-tjenesten «Google Satellite Maps™» fra 1. januar 2021 ikke lenger være tilgjengelig på Audi-modellseriene A3, A4, A5, A6, A7, Q2, Q5, Q7, TT og R8 bygget før modellåret 2017. Hvis nevnte modellserie ble bygget fra årsmodell 2017 og utover, kan det være mulig å aktivere Audi connect etterfølgertjenesten "Satellite Map" via en gratis programvareoppdatering innenfor garantien og / eller garantiperiode (lisensperioder og utvidelser av tjenesten "Google Satellite Maps™" eller "Satellittkart" forblir upåvirket). Uansett modellår, kan ikke Audi-modellene A1 og Q3 for den første generasjonen av kjøretøyer oppdateres, og de vil ikke lenger støtte Audi connect-tjenesten "Google Satellite Maps™" fra 1. januar 2021 og utover.

Audi-modeller som ikke er berørt:
Alle Audi-modeller fra og med modellåret 2019 vil ikke kreve noen handling, da disse modellene er teknisk designet for etterfølgertjenesten "Satellite Map" og støtter denne uten ekstra programvareoppdatering. De siste modellgenerasjonene av Audi A1, Audi A3, Audi Q3, Audi A6, Audi A7, Audi A8 og Audi e-tron påvirkes heller ikke, da disse modellene har blitt levert eksklusivt med Audi connect "Satellite Map" -tjenesten siden starten på produksjonen.

Mer informasjon:
For ytterligere informasjon om hvorvidt Audi er påvirket av avviklingen av Audi connect "Google Satellite Maps™" -tjenesten, og om den kan motta en gratis programvareoppdatering for etterfølgertjenesten "Satellite Map", kan du kontakte din Audi-forhandler.

1) Lagring av mål via myAudi

Hvordan lagres mål via myAudi?
 • Lagring av mål via myAudi gjør det enkelt å planlegge navigasjonsmål og ruter fra hjemme-PC-en eller smarttelefonen. Med myAudi kan du sende mål til bilen. Når du starter kjøreturen kan målene overføres til MMI® navigasjon plus, og trenger ikke legges inn manuelt på nytt.
Hva er forutsetningene for bruk?
 • Tjenesten krever MMI 3G+, MIB1 High, MIB2 High / High Scale eller MIB2+ High. Bruk av tjenesten forutsetter at du laster ned myAudi-appen, har konto hos myAudi og at bilen er lagt til. Kompatibel med Apple iOS 10.0 og Android 6 eller nyere.
Hvordan fungerer tjenesten?
 • I myAudi:
  - Åpne "Audi connect" og velg tjenesten "Lagring av mål via myAudi". Der kan du opprette nye mål ved å søke eller oppgi adresse. Du kan også redigere og slette mål.
 • I bilen kan du åpne målene på følgende måte:
  - I MIB2 kan du åpne målene via målangivelse / mottatte mål.
  - I MIB2+ vises målene som varsel, samt blant myAudi-målene.
 • Administrere lagrede mål:
  - Du kan åpne lagrede mål på myAudi via bilens navigasjonssystem. Målene lagres lokalt i bilen. Også sletting og redigering utføres lokalt. Tilbakesynkronisering med myAudi er ikke mulig.
 • Antallet lagrede mål på myAudi:
  - Du kan lagre inntil 50 reisemål på myAudi. Når du legger inn det 51. målet, blir det første målet overskrevet. Målene overskrives kun på myAudi, de overføres ikke automatisk til målene som er lagret lokalt i bilen.
Hvor mange kontakter kan importeres permanent til bilens adressebok?
 • Det kan maksimalt importeres 100 kontakter permanent fra telefonen til bilens adressebok, medregnet de 50 onlinemålene fra myAudi-kontoen. Hvis det for eksempel allerede er 80 kontakter i adresseboken i bilen, er det plass til 20 nye kontakter fra myAudi-kontoen.

2) Audi connect-nøkkel

Kan jeg kjøre av gårde uten bilnøkkel når jeg bruker Audi connect-nøkkel?
 • Ja, ved bruk av Audi connect-nøkkel overtar smarttelefonen funksjonene til den vanlige bilnøkkelen, dvs. låse opp / låse bilen og starte motoren.

3) Onlinesøk etter navigasjonsmål

Hvordan fungerer onlinesøket etter navigasjonsmål?
 • Onlinesøket etter navigasjonsmål gjør kjøreturen til en interaktiv opplevelse. Via nett har du tilgang til en omfattende database. Her kan du søke etter spesialmål med fritekst og få opp bilder, åpningstider og kundevurderinger. Stemmestyringen som styres via tastetrykk på multifunksjonsrattet, gjør tjenesten enda mer komfortabel og sikker.
 • Onlinesøk etter navigasjonsmål – med målet i sikte under kjøreturen. myAudi-appen lar deg også søke etter spesialmål via smarttelefonen.

  Du kan åpne onlinesøket etter navigasjonsmål på to måter:
 • 1) Med betjeningsdelen for MMI:
  - Navigasjon > "Veivisning" > "Onlinemål" > Google-søk
  - I umiddelbar nærhet
  - I målområdet
  - På nytt sted

  Du kan deretter søke etter ønsket mål med fritekst (ved hjelp av dreie-/trykkeknotten eller MMI touch). Dette gjør du på samme måte som når du søker i Google Maps på hjemme-PC-en (f.eks. hotell, italiensk restaurant, museum e.l.)
 • 2) Med stemmestyring
  Variant A:
  - Aktiver stemmestyringen med multifunksjonsrattet
  - Bruk talekommandoen "Onlinemål" eller "Søk online etter ... I umiddelbar nærhet, i målområdet, på nytt sted
  - Velg et av alternativene
  - Si høyt hvilket spesialmål du vil søke etter (f.eks. hotell, italiensk restaurant, museum e.l.)

  Variant B:
  - Aktiver stemmestyringen med multifunksjonsrattet
  - Bruk talekommandoen "Onlinemål xxx" (xxx = ønsket mål)
  - Systemet søker etter spesialmålet i umiddelbar nærhet

4) Online trafikkinformasjon

Hvordan kan jeg aktivere og bruke tjenesten Online trafikkinformasjon?
 • Aktivering:
  Online trafikkinformasjon er deaktivert fra fabrikken må aktiveres én gang i MMI.

  - Navigasjon / Info > Innstillinger > Online trafikkdata > på
  - Navigasjon / Info > Innstillinger > Online trafikkdatalisens > Aktivere online trafikkdata
 • Bruk:
  Symbolet nederst til venstre viser hvor mye trafikkdata som er mottatt:

  - TMC / TMCpro / ONLINE. Ikonet ONLINE viser at tjenesten Online trafikkinformasjon mottas og brukes.

  Merk: Ikonet er bare synlig hvis dynamisk omkjøring ved kø er aktivert:
  - Navigasjon > Innstillinger > Rutekriterier: Dyn. omkjøring ved kø på

  - Online trafikkinformasjon kan markeres med farge i navigasjonskartet:
  Navigasjon > Innstillinger > Kartvisning > Trafikk

  - Trafikkflyten visualiseres på kartet ved hjelp av fargede veistrekninger:
  grønt: fri trafikkflyt
  oransje: saktegående trafikk
  rød: kø og stans i trafikken

  Informasjon om trafikkflyt vises kun i kartvisningene "Trafikk" og "Navigasjon med satellittkart (fra modellår 2019)".
Hva betyr det at en veistrekning er skravert?
 • Ved trafikkmeldinger eller hindringer (f.eks. veiarbeid) blir den fargede veistrekningen skravert (f.eks. grønn-sort). Skraveringen angir lengden på hindringen.

5) Online nyheter

Hva er tjenesten Online nyheter?
 • Online nyheter gir deg siste nytt fra hele verden mens du sitter i bilen – i form av både tekst og bilder. Nyhetene leveres av nasjonale og internasjonale nyhetsbyråer. Det som er spesielt med Online nyheter er at du kan velge fritt mellom ulike nyhetskilder (RSS-feeder) og konfigurere dem etter dine interesser. Hvis du ikke velger kilder gjennom din myAudi-konto, får du en grunnpakke av nyheter. En høytlesingsfunksjon gjør det enkelt å bruke tjenesten.
Hvordan kan jeg konfigurere mine personlige nyhetskilder?
 • På myAudi-kontoen kan du velge nyhetskilder (RSS-feeder) og konfigurere tjenester. Som et siste trinn i konfigurasjonen kobler du til bilen og myAudi-kontoen ved hjelp av Audi connect-menyen “Pålogging” i bilens MMI.

6) Bensinstasjoninformasjon

Hva slags informasjon gir tjenesten Bensinstasjoninformasjon?
 • Du får informasjon om gunstige bensinstasjoner i nærheten og på bestemmelsesstedet ditt, sortert etter priser og avstand. Tjenesten informerer om hvor du kan fylle riktig type drivstoff og viser tilgjengelige bensinstasjoner sortert etter priser. Med mulighet for direkte navigasjon. En høytlesingsfunksjon gjør det enkelt å bruke tjenesten.

7) Audi music stream

Hvor får jeg tak i Audi music stream, og hvilke smarttelefoner er appen tilgjengelig for?
 • Appen Audi music stream (eller Audi MMI connect) kan lastes ned til iOS- og Android-enheter fra de respektive appbutikkene.

  Informasjon om kompatible smarttelefoner finner du på www.audi.com/mp3.
Hvordan fungerer "Audi music stream"?
 • Appen Audi music stream bruker en Wi-Fi-forbindelse, slik at du kan strømme nettradio og musikk du har lagret på smarttelefonen, via MMI. Appen bruker bilens internettforbindelse.
 • Velg kilden Wi-Fi-mediespiller i delen Media. Velg MMIs Wi-Fi-sone i innstillingene for smarttelefonen, og koble deg til den. Når du har startet appen Audi music stream, kan du velge mellom nettradio og mediebibliotek i MMI.

8) Online mediestrømming

Hvordan aktiverer jeg tjenesten Online mediestrømming?
 • Tjenesten Online mediestrømming krever ikke aktivering.
Støtter ikke Audi connect Amazon music i A6?
 • Nei, dette støttes ikke i Audi A6.

Informasjon om Wi-Fi-sone og datatilkobling via Cubic

Hva er Cubic Telecom datapakker, og hva er Cubic Telecom datatjeneste?
 • Cubic Telecom datatjeneste er en verdensomspennende kommunikasjonstjeneste fra Cubic Telecom. Cubic Telecom tilbyr datapakker med ulikt datavolum og ulik varighet. Våre datapakker gir deg en nesten avbruddsfri bredbåndstilgang til Internett, direkte i bilen din. Høye kostnader og irriterende push-varsler når du krysser grenser i Europa hører fortiden til. Datapakkene våre får straks tilgang til leverandørene i landet du krysser grensen til, slik at du kan konsentrere deg fullt og helt om turen. Takket være det fabrikkmonterte SIM-kortet (eSIM) er det svært enkelt å bruke datatjenesten vår.
 • Med datapakker fra Cubic Telecom kan inntil åtte mobile enheter benytte Wi-Fi-sonen i bilen for rask internettforbindelse. Du kan på en enkel måte kjøpe datapakkene på forhånd i bilen eller online via brukerkontoen.
 • Forhåndsbetalingen har følgende fordeler:
  - Kostnader: Absolutt konkurransedyktige pakker for Wi-Fi-sonen med bruk av eSIM. Prismessig er det knapt noen forskjell fra datapakkene til lokale leverandører.
  - Komfort: Datapakker fra Cubic Telecom fungerer på tvers av grensene i 33 europeiske land.
  - Pålitelighet: Det fabrikkmonterte SIM-kortet tilsvarer bilstandard og er omfattende testet på mer enn 300 000 kilometer på kryss og tvers i Europa, fra Sverige til Spania og fra Irland til Italia.
I hvilke land kan jeg bruke datapakker fra Cubic Telecom?
 • Med våre datapakker kan du bruke Wi-Fi-sonen direkte i din Audi i følgende land:

  Belgia
  Bulgaria
  Danmark
  Tyskland
  Estland
  Finland
  Frankrike
  Hellas
  Storbritannia
  Irland
  Italia
  Kroatia
  Latvia
  Liechtenstein
  Litauen
  Luxemburg
  Malta
  Makedonia
  Monaco
  Nederland
  Norge
  Østerrike
  Polen
  Portugal
  Romania
  Sverige
  Sveits
  Slovakia
  Spania
  Tsjekkia
  Ungarn
  Kypros
Hvordan kan jeg kjøpe datapakkene?
 • Kjøp via nettportalen til Cubic Telecom:

  - Logg inn på brukerkontoen din på audi.cubictelecom.com. Har du ikke konto, kan du gå inn på https://audi.cubictelecom.com/de/register og opprette konto gratis.
  - Velg "Datapakker" på oversiktssiden for å få en oversikt over alle tilgjengelige datapakker.
  - Når du har valgt pakke, ledes du videre til betaling. Kontroller at du har valgt riktig pakke. Nå kan du enten betale med et kredittkort som allerede er lagret, eller du kan legge til et nytt.
 • Fyll på direkte i bilen:

  - Denne metoden krever at du har brukerkonto hos Cubic Telecom. Har du ikke konto, kan du gå inn på https://audi.cubictelecom.com/de/register og opprette konto gratis.
  - Du kan aktivere funksjonen "Fylle på i bilen" når du kjøpe datapakker via nettportalen. Kryss av for "Fylle på i bilen" under kjøpsprosessen.
  - Velg deretter "Datapakker" i MMI, og deretter "Kjøp datapakke".
  - Bestem deg for en av pakkene og velg "Kjøp".

  Merk: Hvis du oppgir et mobilnummer og aktiverer funksjonen "Varsling" på brukerkontoen, mottar hovedbrukeren SMS-varsler direkte på smarttelefonen ved lavt tilgodehavende samt kjøpsbekreftelser. Du har dermed god oversikt over dataforbruket i bilen. Gebyret for dette avregnes via kredittkortet som er lagret som "foretrukket" i portalen.
Hvilke datapakker fins og hva koster de?
 • "Vi tilbyr tre ulike datapakker med ulikt datavolum og ulik varighet. Du kan også kjøpe flere datapakker som kan brukes etter hverandre.
  Velg land for å se prisene. Alle datapakkene kan brukes for inntil 8 enheter i 33 europeiske land. Alle priser er inkl. mva."
Hvordan oppretter jeg brukerkonto hos Cubic?
 • Det tar kun noen få minutter å opprette brukerkonto. Fyll ut registreringsskjemaet, legg til bilen og bekreft faktureringsadressen.

  Merk: I noen land kan det kreves identitetskontroll på dette punktet.
Hvilke Audi-modeller leveres med datatjenesten fra Cubic Telecom?
 • Q2 (fra og med årsmodell 2016)
  A3 (fra og med årsmodell 2016)
  A4 (fra og med årsmodell 2016)
  A5 (fra og med årsmodell 2016)
  Q5 (fra og med årsmodell 2016)
  Q7 (fra og med årsmodell 2016)
  A6 (fra og med årsmodell 2018)
  A7 (fra og med årsmodell 2018)
  A8 (fra og med årsmodell 2018)
  Q8 (fra og med årsmodell 2018)

Hva er "Fylle på i bilen"?
 • Med funksjonen "Fylle på i bilen" kan du kjøpe datapakker direkte via bilens MMI. Den må først aktiveres på brukerkontoen i forbindelse med et datapakkekjøp. Kredittkortopplysningene dine lagres trygt, og du kan stille inn påfyllingsgrenser og SMS-varsler etter behov. Deretter kan fremtidige datapakker enkelt kjøpes i bilen uten en lang betalingsprosess.

  Merk: Hvis du oppgir et mobilnummer og aktiverer funksjonen "Varsling" på brukerkontoen, mottar hovedbrukeren SMS-varsler direkte på smarttelefonen ved lavt tilgodehavende samt kjøpsbekreftelser. Du har dermed god oversikt over dataforbruket i bilen. Gebyret for dette avregnes via kredittkortet som er lagret som "foretrukket" i portalen.
Hvordan administrerer jeg de lagrede kredittkortopplysningene?
 • Du kan trygt lagre kredittkortopplysningene på brukerkontoen din hos Cubic Telecom. Du kan lagre flere kredittkort, velge et standardkort eller foretrukket kort, eller slette kort om du ønsker det.

  For å administrere kredittkortene dine velger du "Administrer konto" på brukerkontoen, og deretter "Kredittkort".
  Ved hvert kjøp får du spørsmål om du vil bruke ditt "foretrukkede" kort, eller om du vil legge til et nytt kort."
Hvilken valuta brukes ved betaling?
 • Datapakker fra Cubic Telecom betales i valutaen for det landet du valgte da du registrerte deg. Er du standardbruker for bilen, er ladevaluta for bilen den valutaen som brukes i det landet SIM-eieren er registrert.
Hvordan administrerer jeg kontoopplysningene mine og dataforbruket?
 • Velg "Datapakker" under "Audi connect" i din Audis MMI. Her kan du se hvilke datapakker du har, kjøpe nye datapakker ("Fylle på i bilen") samt ta kontakt med vår supportavdeling. Du kan også logge deg på brukerkontoen din ved hjelp av brukernavn og passord. Her kan du kjøpe datapakker, kontrollere forbruket ditt i sanntid, administrere personlige opplysninger samt stille inn påfyllingsgrenser og SMS-varsler.
Kan jeg endre angitt hjemland?
 • I spesielle tilfeller, f.eks. hvis du flytter til et annet land, kan du endre hjemlandet der du vil kjøpe datapakker. Ta da kontakt med vår kundeservice: https://audi.cubictelecom.com/de/contactUs
Kan jeg slette brukerkontoen min hos Cubic Telecom?
 • Du kan når som helst slette kontoen. Logg deg på og velg "Slett konto" i kontoopplysningene.
  Informasjon om verifisering via forhandleren (med myAudiGo)
Hva er fordelen med verifisering via forhandleren?
 • Med myAudiGo kan forhandleren opprette en myAudi-konto uten at du er til stede, og knytte bilen direkte med kontoen. Dette er spesielt fordelaktig for connect-kompatible (IW3) biler. Her kan forhandleren utføre de første trinnene for bruk av connect-tjenestene. Dermed slipper du prosessen med verifisering og definering av hovedbruker og kan benytte connect-tjenestene fullt ut.

  Du har fortsatt muligheten til å selv opprette en myAudi-konto. "myAudi Go" er fullstendig frivillig tjeneste, men du må imidlertid skrive under på en samtykkeerklæring hos forhandleren. Dette kreves for at kontoen kan opprettes for deg via "myAudi Go". En mal kan lastes ned fra myAudiGo.
Hva er forskjellen på verifisering på nettet og verifisering hos forhandler?
 • Ved verifisering på nettet bekrefter kunden selv at opplysningene han har oppgitt, er riktige. Dette gjør det mulig å bruke alle nødanrop og service-tjenestene (IW3). Ved verifisering hos forhandler bekrefter en Audi-partner/forhandler kundens opplysninger ved hjelp av et ID-dokument. Dette verifiseringsnivået kreves for bruk av tjenester som Audi connect-nøkkel.
Hvilke dokumenter må kunden ta med til forhandleren når forhandleren skal opprette en myAudi-konto?
 • Kunden må ta med ID med bilde, f.eks. førerkort eller pass, som inneholder alle opplysninger som skal verifiseres. Kunden skal også skrive under på en erklæring om at han samtykker i registrering på myAudi. En mal kan lastes ned fra myAudiGo.
Hva betyr verifisering?
 • Ved verifisering bekreftes at kunden som er registrert på myAudi, er en person og at de angitte opplysningene er korrekte. Verifisering er en forutsetning for å kunne være bilens hovedbruker.
Hva er en hovedbruker?
 • Hovedbrukeren verifiseres av forhandleren som hovedbruker og det opprettes en hovedbrukeravtale*. Hovedbrukeren kan betjene bilens sikkerhetskritiske funksjoner, samt utnevne andre brukere.
  *Verifiseringsprosessen for hovedbruker kan variere fra land til land.
Hva er en bruker?
 • Hovedbrukeren kan utnevne brukere som kan bruke nødanrop og service-tjenester.
Hvorfor jeg ikke mottatt en e-post for aktivering?
 • Kontroller om det har oppstått en feil under registreringen av e-postadresse. I så fall må du registreres på nytt. Sjekk også om e-posten kan ha havnet i spamfilteret ditt.
Hvorfor kan jeg ikke bruke noen Audi connect-tjenester?
 • Avhengig av tjeneste må ulike forutsetninger være til stede. Det skilles mellom infotainment-tjenester og nødanrop og service-tjenester.
 • Infotainment:
  - Du har en myAudi-konto.
  - Paring av infotainment-tjenestene utføres ved å taste inn myAudi-PIN-koden i bilen.
 • Safety & Service:
  - Du har en verifisert myAudi-konto.
  - Paring av infotainment-tjenestene utføres ved å taste inn myAudi-PIN-koden i bilen.
  - Du er definert som hovedbruker i bilen.
Hvordan blir jeg hovedbruker av en bil?
 • Du må ha en verifisert myAudi-konto. Den kan opprettes på myAudiGo. Hovedbrukeren må defineres i bilen via MMI.

Hvordan kan jeg legge til en foretrukken Audi-forhandler?
 • Under "Mine Audi-forhandlere" på myAudi kan det legges til tre typer foretrukkede forhandlere:

 • Personlig forhandler: Det kan kun velges èn foretrukket forhandler. Denne forhandleren gjelder for hele kundekontoen og kan når som helst fastsettes av kunden.
 • Foretrukket salgspartner: Denne partneren velges per bil og forutsetter at minst én bil er tilknyttet kontoen.
 • Foretrukket verksted: Denne partneren velges per bil og forutsetter at minst én bil er tilknyttet kontoen.