Slik lages Audi Q8 e-tron | Audi Norge
Audi Norge Bærekraft
Slik lages den nye Audi Q8 e-tron

Slik lages den nye Audi Q8 e-tron

Produksjonen av Audi Q8 e-tron, inkludert produksjonen av elektromotorene og transporten av dem fra Györ til Brüssel, er karbonnøytral.

Tekst: AUDI AG, foto: AUDI AG Lesetid: 7 min

En Audi Q8 e-tron SUV lader foran en bygning.En Audi Q8 e-tron SUV lader foran en bygning.

Serieproduksjonen av Audis første elbiler, Audi e-tron og Audi e-tron Sportback, som startet i 2018, markerte begynnelsen på en ny tidsregning på Audi-fabrikken i Györ i Ungarn. Her ble elektromotorene produsert før de ble sendt til Brüssel i Belgia og montert i Audi e-tron. Det samme gjelder etterfølgeren til Audi e-tron, den nye Audi Q8 e-tron.

Etter 2018 har Audi Ungarn blitt Audi Groups hovedsete for produksjon av elektromotorer. Underveis har fabrikken ikke bare oppgradert teknologien, men også blitt et forbilde innen bærekraft. Ved hjelp av jordvarme, Europas største solcelleanlegg på tak og andre tiltak, som kjøp av biogassertifikater, har Audi Ungarn et karbonnøytralt miljøregnskap. Grønn produksjon av elektromotorer til den nye Audi Q8 e-tron er viktig for å forsikre kundene om at den ferdige bilen også er karbonnøytral{ft_net-carbon-neutrality. Men ikke bare produksjonen av elektromotorene må tas med i beregningen. Transporten til Brüssel påvirker også miljøregnskapet.

Det gjøres ressursbesparende tiltak i Györ allerede før transporten til Brüssel. På verdens største motorfabrikk blir 97 % av totalt ca. 5000 komponenter levert og lagret i gjenbrukt emballasje og spesielle emballeringsmaterialer. I tillegg blir over 99 % av avfallet fra Audi-fabrikken i Ungarn resirkulert. Audi bruker miljøvennlig transport på jernbane til Belgia. De såkalte grønne togene drives av DB Cargo og er enten karbonnøytrale eller har karbonnøytralt miljøregnskap*. Gjennom Østerrike drives togene av 100 % grønn strøm fra fornybare kilder gjennom DBeco plus. Siden dette er ikke tilgjengelig i Ungarn og Belgia, bruker Audi i stedet DBeco neutral i disse landene. Det innebærer at klimasertifikater kompenserer for CO2-utslippene fra togtransporten. Dette gjør transporten av elektromotorene fra Györ til Brüssel karbonnøytral.

Et karosseri på samlebåndet.

Fabrikken i Belgia er hovedsete for Audis elbilproduksjon. I 2021 produserte Audi Brüssel 43 866 elbiler.

Solcelleanlegget i Györ dekker

160.000

takflate på de to logistikksentrene til Audi Ungarn.

Jordvarmeanlegget forhindrer ca.

18.000

t

CO2 i året, som ellers ville blitt sluppet ut fra kraftverk som drives av fossilt drivstoff.

På fabrikken i Brüssel kommer

100

%

av strømmen fra fornybare kilder.

Fabrikken i Brüssel bruker flere tiltak for å redusere CO2-utslippet og var det første storskalaproduksjonsanlegget i premiumsegmentet i verden som ble sertifisert som karbonnøytralt. Dette har vært et prioritert mål, og Audi Brüssel har oppnådd det ved å bruke energi fra fornybare kilder basert på tre grunnpilarer. Først gikk Audi over til å bruke grønn strøm i 2012. For å klare det ble et av de største solcelleanleggene i regionen installert på fabrikkområdet. Det er nå på 107 000 kvadratmeter og produserer ca. 9000 megawattimer strøm i året. For det andre varmes anlegget (haller, kontorer osv.) opp av fornybar energi som dekkes av biogassertifikater. Det vil si at biogassertifikater kompenserer for oppvarmingen av vannet som brukes til varmetilførselen. For hver megawattime forbrukt gass blir det kjøpt et opprinnelsessertifikat for en megawattime biogass. For tiden kommer biogassen fra Frankrike.

Slik dekkes 100 % av energibehovet til fabrikken i Brüssel av fornybar energi. Det uunngåelige CO2-utslippet på ca. 5 % kompenserer de for med såkalte karbonkredittprosjekter som et tredje tiltak.

Siden over 500 leverandører leverer over 4000 deler og komponenter med tog eller lastebil til produksjonsanlegget i Brüssel hver dag, har Audi Brüssel som mål å gjøre infrastrukturen så effektiv som mulig, for å redusere energibehovet i utgangspunktet. Det oppnås ved hjelp av et moderne logistikk- og leverandørsenter, som sørger for en effektiv infrastruktur for levering av materialer til produksjonsanlegget. En bro knytter sentret sammen med produksjonshallene. 

Den nære tilknytningen til fabrikkens interne logistikk med automatisert materialtransport på førerløse kjøretøyer og digitaliserte prosesser, gjør produksjonen mer effektiv og bærekraftig.Når produksjonen er ferdig, har to fabrikker og flere avdelinger (bl.a. produksjon, logistikk, bærekraft og salg) sørget for at produksjonen av Audi Q8 e-tron* er karbonnøytral*, slik at kundene får en bil med et miljøregnskap som går i null.


 
Kupeen til Audi Q8 e-tron.

De grafiske elementene på standarddisplayet til Audi Virtual cockpit viser all informasjon som er viktig når du kjører en elbil, fra ladeeffekt til rekkevidde.