• A4 Avant
  A4 Avant
  Pris: fra 389 400,00 NOK Mnd.pris fra 2 758,00 NOK (Billån)

  Drivstofforbruk, blandet kjøring: 6,6–4,0 l/100 km

  CO2-utslipp, blandet kjøring: 150–103 g/km

  Eff. rente 5,60 % ved lånebehov kr 253 110 o/10 år, etableringsgebyr kr 2.724. Totalt kr 467 291. 

 • A4 allroad quattro
  A4 allroad quattro
  Pris: fra 510 200,00 NOK Mnd.pris fra 3 574,00 NOK (Billån)

  Drivstofforbruk, blandet kjøring: 6,8–4,9 l/100 km

  CO2-utslipp, blandet kjøring: 154–127 g/km

  Eff. rente 5,36 % ved lånebehov kr 339 261 o/10 år, etableringsgebyr kr 2.724. Totalt kr 621 072. 

 • S4 Limousine
  S4 Limousine
  Pris: fra 834 000,00 NOK Mnd.pris fra 5 760,00 NOK (Billån)

  Drivstofforbruk, blandet kjøring: 7,7–7,5 l/100 km

  CO2-utslipp, blandet kjøring: 174–170 g/km

  Eff. rente 5,09 % ved lånebehov kr 542 100 o/10 år, etableringsgebyr kr 2.724. Totalt kr 983 143. 

 • S4 Avant
  S4 Avant
  Pris: fra 872 100,00 NOK Mnd.pris fra 6 018,00 NOK (Billån)

  Drivstofforbruk, blandet kjøring: 7,9–7,7 l/100 km

  CO2-utslipp, blandet kjøring: 179–175 g/km

  Eff. rente 5,07 % ved lånebehov kr 566 865 o/10 år, etableringsgebyr kr 2.724. Totalt kr 1 027 349. 

 • RS 4 Avant
  RS 4 Avant
  Pris: fra 1 083 600,00 NOK Mnd.pris fra 7 446,00 NOK (Billån)

  Drivstofforbruk, blandet kjøring: 8,8 l/100 km

  CO2-utslipp, blandet kjøring: 200–199 g/km

  Eff. rente 4,99 % ved lånebehov kr 704 340 o/10 år, etableringsgebyr kr 2.724. Totalt kr 1 272 744. 

 • A8 L
  A8 L
  Pris: fra 1 176 500,00 NOK Mnd.pris fra 8 073,00 NOK (Billån)

  Drivstofforbruk, blandet kjøring: 8,0–5,6 l/100 km

  CO2-utslipp, blandet kjøring: 182–146 g/km

  Eff. rente 4,96 % ved lånebehov kr 764 725 o/10 år, etableringsgebyr kr 2.724. Totalt kr 1 380 532. 

 • SQ5 TFSI
  SQ5 TFSI
  Pris: fra 1 025 600,00 NOK Mnd.pris fra 7 054,00 NOK (Billån)

  Drivstofforbruk, blandet kjøring: 8,5–8,3 l/100 km

  CO2-utslipp, blandet kjøring: 195–189 g/km

  Eff. rente 5,01 % ved lånebehov kr 666 640 o/10 år, etableringsgebyr kr 2.724. Totalt kr 1 205 449. 

 • Q7 e-tron quattro
  Q7 e-tron quattro
  Pris: fra 901 900,00 NOK Mnd.pris fra 6 219,00 NOK (Billån)

  Drivstofforbruk, blandet kjøring: 1,9–1,8 l/100 km

  CO2-utslipp, blandet kjøring: 50–48 g/km

  Eff. rente 5,06 % ved lånebehov kr 586 235 o/10 år, etableringsgebyr kr 2.724. Totalt kr 1 061 925. 

 • SQ7 TDI
  SQ7 TDI
  Pris: fra 1 285 400,00 NOK Mnd.pris fra 8 808,00 NOK (Billån)

  Drivstofforbruk, blandet kjøring: 7,6–7,2 l/100 km

  CO2-utslipp, blandet kjøring: 199–189 g/km

  Eff. rente 4,93 % ved lånebehov kr 843 999/10 år, etableringsgebyr kr 2.724. Totalt kr 1 522 038 

Fordelene med elbil > Audi e-tron løsninger > Audi tron > Audi Norge

Audi e-tron løsninger

 • 1920x1080_MTC_XL_Fahrdynamik_A_E-TRON_181007.jpg
1920x1080_MTC_XL_Fahrdynamik_A_E-TRON_181007.jpg

Fordelene med elbil

Foruten den store gevinsten for miljøet i form av mindre utslipp, er det også tungtveiende økonomiske og praktiske incentiver for å kjøre elektrisk i Norge.

- Fritak for moms og engangsavgift (garantert av regjeringen frem til 2020)
- Gratis parkering mange steder
- Fritak for bompenger i hele landet (per 2018)
- Fritak for rushtidsavgift
- Lov til å kjøre i kollektivfelt (i Oslo må du ha minst én passasjer i rushtiden)
- Fritak for årsavgift (trafikkforsikringsavgift)
- Gratis lading av bilen mange steder
- Fritak for bilavgift på flere ferger (betal kun for passasjerer)
- Reduserte vedlikeholdskostnader (i mange tilfeller)
- Redusert støy, økt komfort og renere luft

 • 820x315_170912_Audi_etron_quattro_concept_Front.jpg
  Viktig å vite om merverdiavgift ved salg av elbiler og utstyr til elbiler.

  Merverdiavgiftsplikten omfatter i utgangspunktet salg av alle varer og tjenester i Norge. Salg og leasing av elbiler er imidlertid, på nærmere vilkår, fritatt for merverdiavgiftsplikt. Fritaket gjelder også for tilleggsutstyr som anses for å være en del av kjøretøyet. I denne informasjonsfolderen kan du lese mer om tilleggsustyr som er fritatt og hvilke som ikke er fritatt for merverdiavgift.

  Eventuelle spørsmål kan rettes til Skatteetaten på telefon: 800 80 000

Tilleggsutstyr fritatt for merverdiavgift
1920_1080_A_E-TRON_D_181041.jpg
Utstyr som må anses å være en del av kjøretøyet, omfattes av fritaket. Ved vurdering må det legges vekt på hva som er naturligeller rimelig følger med kjøretøyet, hvor det også tas hensyn tilhva som er vanlig standard.

Det presiseres at vurderingen av “vanlig standard” ikke er av-gjørende dersom utstyret klart må anses som en del av kjøretøyet.At en kjøper f.eks. velger elbilen levert med spesielle felger - utover vanlig standard - endrer ikke det faktum at disse må ansessom en del av kjøretøyet. Naturlige momenter kan være utstyretsfysiske, påbudte eller funksjonelle tilknytning til kjøretøyet. Medfunksjonell tilknytning menes at utstyret står i rimelig sammenheng med bruken som kjøretøy. For eksempel vil utstyr som jekk,ekstra sett med hjul som leveres sammen med kjøretøyet og somdet ikke betales særskilt vederlag for, omfattes av fritaket.

Ofte vil kunden kunne velge mellom flere utstyrspakker. Utstyrsom inngår i disse pakkene antas omfattet av fritaket. Hvis det tilbys utstyr utover dette, antas også dette omfattet av fritaket hvisutstyret må anses som en del av kjøretøyet. Blant fritatt utstyr kannevnes navigasjonsutstyr, ladekabel, alarm, dekorfolie, beskyttelsesfolie på dørhåndtak, askebeger, telefonholder, tilhengerfesteog innvendig LED-belysning. Derimot anses lasteutstyr som skiboks, takstativ, sykkelholder og lastestativ ikke omfattet av fritaket, da dette utstyret ikke er en integrert del av bilen, menmonteres på og av etter behov.
1920x1080_A_E-TRON_D_181017.jpg
Blant utstyr som ikke er fritatt for merverdiavgift, vil vi også nevneladeboks/hjemmelader, montering av slik ladeboks og opp-graderingav kjøpers elektriske anlegg. Hjemmelader sominnstalleres hjemme hos kunden og oppgradering av el-anlegg,anses ikke som en integrert del av bilen. Tjenester knyttet til utbedring/tilrettelegging av bilkjøpers elektriske anlegg hjemme,er ikke omfattet av fritaket.

Overnevnte vurdering vil bare kunne foretas ved det konkrete bilsalget, ikke ved senere oppgradering, vedlikehold, reparasjon etc. Utstyret må være levert fra selger av - og som en del av salget av -det aktuelle kjøretøyet, og det må ikke betales særskilt vederlagfor utstyret.

Etter merverdiavgiftsloven § 6-7 annet ledd gjelder fritaket ogsåved omsetning av batteri til elbiler. Dette fritaket omfatter kun
batteri til elbilen. Ved salg av annet utstyr til bilen sammen mednytt batteri, vil utstyret som selges være avgiftspliktig.
Selgers fradragsrett for inngående merverdiavgift
En virksomhet som har omsetning som er fritatt for merverdiavgift, har rett til fradrag for inngående merverdiavgift på annskaffelser til bruk i virksomheten.

Eksempler på utstyr som er fritatt merverdiavgift

 1. Batteri
 2. Ladekabel
 3. Komplette vinterhjul
 4. Navigasjonsutstyr
 5. Alarm
 6. Telefonholder
 7. Dekorfolie
 8. Tilhengerfeste
 9. Innvendig LED-belysning
 • 1920_1080_A_E-TRON_D_181040.jpg
  Eksempler på tilleggsutstyr som ikke er fritatt for meravgift

  → Lasteutstyr (takboks, lasteholder, sykkelholder etc.
  → Ladeboks/hjemmelader
  → Montering eller innstallasjon av ladeboks/ladeutstyr
  → Oppgradering av elektrisk anlegg

 • 1920x1080_A_E-TRON_181023.jpg
  Næringsdrivende må selv vurdere avgiftsplikten konkret i hvert enkelt tilfelle.
  Hvis du er i tvil, kan du kontakte Skatteetaten (telefon 800 80 000).

  For mer informasjon, se www.skatteetaten.no og Merverdiavgiftshåndboken.