• A8 L
  A8 L
  Pris: fra 1 215 700,00 NOK Mnd.pris fra 8 453,00 NOK (Billån)

  Drivstofforbruk, blandet kjøring: 6,0–5,8 l/100 km

  CO2-utslipp, blandet kjøring: 159–152 g/km

  Eff. rente 4,96 % ved lånebehov kr 764 725 o/10 år, etableringsgebyr kr 2.724. Totalt kr 1 380 532. 

Fordelene med elbil > Alt om Audi elbil > Audi tron > Audi Norge

Alt om Audi elbil

 • 1920x1080_MTC_XL_Fahrdynamik_A_E-TRON_181007.jpg
1920x1080_MTC_XL_Fahrdynamik_A_E-TRON_181007.jpg

Fordelene med elbil

Foruten den store gevinsten for miljøet i form av mindre utslipp, er det også tungtveiende økonomiske og praktiske incentiver for å kjøre elektrisk i Norge.

- Fritak for moms og engangsavgift (garantert av regjeringen frem til 2020)
- Gratis parkering mange steder
- Fritak for bompenger i hele landet (per 2018)
- Fritak for rushtidsavgift
- Lov til å kjøre i kollektivfelt (i Oslo må du ha minst én passasjer i rushtiden)
- Fritak for årsavgift (trafikkforsikringsavgift)
- Gratis lading av bilen mange steder
- Fritak for bilavgift på flere ferger (betal kun for passasjerer)
- Reduserte vedlikeholdskostnader (i mange tilfeller)
- Redusert støy, økt komfort og renere luft

 • 820x315_170912_Audi_etron_quattro_concept_Front.jpg
  Viktig å vite om merverdiavgift ved salg av elbiler og utstyr til elbiler.

  Merverdiavgiftsplikten omfatter i utgangspunktet salg av alle varer og tjenester i Norge. Salg og leasing av elbiler er imidlertid, på nærmere vilkår, fritatt for merverdiavgiftsplikt. Fritaket gjelder også for tilleggsutstyr som anses for å være en del av kjøretøyet. I denne informasjonsfolderen kan du lese mer om tilleggsustyr som er fritatt og hvilke som ikke er fritatt for merverdiavgift.

  Eventuelle spørsmål kan rettes til Skatteetaten på telefon: 800 80 000

1920_1080_A_E-TRON_D_181041.jpg

Tilleggsutstyr fritatt for merverdiavgift

Utstyr som må anses å være en del av kjøretøyet, omfattes av fritaket. Ved vurdering må det legges vekt på hva som er naturligeller rimelig følger med kjøretøyet, hvor det også tas hensyn tilhva som er vanlig standard.

Det presiseres at vurderingen av “vanlig standard” ikke er av-gjørende dersom utstyret klart må anses som en del av kjøretøyet.At en kjøper f.eks. velger elbilen levert med spesielle felger - utover vanlig standard - endrer ikke det faktum at disse må ansessom en del av kjøretøyet. Naturlige momenter kan være utstyretsfysiske, påbudte eller funksjonelle tilknytning til kjøretøyet. Medfunksjonell tilknytning menes at utstyret står i rimelig sammenheng med bruken som kjøretøy. For eksempel vil utstyr som jekk,ekstra sett med hjul som leveres sammen med kjøretøyet og somdet ikke betales særskilt vederlag for, omfattes av fritaket.

Ofte vil kunden kunne velge mellom flere utstyrspakker. Utstyrsom inngår i disse pakkene antas omfattet av fritaket. Hvis det tilbys utstyr utover dette, antas også dette omfattet av fritaket hvisutstyret må anses som en del av kjøretøyet. Blant fritatt utstyr kannevnes navigasjonsutstyr, ladekabel, alarm, dekorfolie, beskyttelsesfolie på dørhåndtak, askebeger, telefonholder, tilhengerfesteog innvendig LED-belysning. Derimot anses lasteutstyr som skiboks, takstativ, sykkelholder og lastestativ ikke omfattet av fritaket, da dette utstyret ikke er en integrert del av bilen, menmonteres på og av etter behov.
1920x1080_A_E-TRON_D_181017.jpg

Blant utstyr som ikke er fritatt for merverdiavgift, vil vi også nevneladeboks/hjemmelader, montering av slik ladeboks og opp-graderingav kjøpers elektriske anlegg. Hjemmelader sominnstalleres hjemme hos kunden og oppgradering av el-anlegg,anses ikke som en integrert del av bilen. Tjenester knyttet til utbedring/tilrettelegging av bilkjøpers elektriske anlegg hjemme,er ikke omfattet av fritaket.

Overnevnte vurdering vil bare kunne foretas ved det konkrete bilsalget, ikke ved senere oppgradering, vedlikehold, reparasjon etc. Utstyret må være levert fra selger av - og som en del av salget av -det aktuelle kjøretøyet, og det må ikke betales særskilt vederlagfor utstyret.

Etter merverdiavgiftsloven § 6-7 annet ledd gjelder fritaket ogsåved omsetning av batteri til elbiler. Dette fritaket omfatter kun
batteri til elbilen. Ved salg av annet utstyr til bilen sammen mednytt batteri, vil utstyret som selges være avgiftspliktig.
Selgers fradragsrett for inngående merverdiavgift
En virksomhet som har omsetning som er fritatt for merverdiavgift, har rett til fradrag for inngående merverdiavgift på annskaffelser til bruk i virksomheten.

Eksempler på utstyr som er fritatt merverdiavgift

 1. Batteri
 2. Ladekabel
 3. Komplette vinterhjul
 4. Navigasjonsutstyr
 5. Alarm
 6. Telefonholder
 7. Dekorfolie
 8. Tilhengerfeste
 9. Innvendig LED-belysning
 • 1920_1080_A_E-TRON_D_181040.jpg
  Eksempler på tilleggsutstyr som ikke er fritatt for meravgift

  → Lasteutstyr (takboks, lasteholder, sykkelholder etc.
  → Ladeboks/hjemmelader
  → Montering eller innstallasjon av ladeboks/ladeutstyr
  → Oppgradering av elektrisk anlegg

 • 1920x1080_A_E-TRON_181023.jpg
  Næringsdrivende må selv vurdere avgiftsplikten konkret i hvert enkelt tilfelle.
  Hvis du er i tvil, kan du kontakte Skatteetaten (telefon 800 80 000).

  For mer informasjon, se www.skatteetaten.no og Merverdiavgiftshåndboken.