Assistentsystemer i bilen | Audi Norge
Audi Norge Teknologi
Assistentsystemer i bilen

Assistentsystemer i bilen

Alle nye Audi-modeller er utstyrt med en rekke avanserte assistentsystemer, utviklet både for å ivareta sikkerheten og for å gjøre kjøringen mer komfortabel. Mange assistentsystemer aktiveres automatisk og hjelper til i situasjoner hvor bilen får signaler om faresituasjoner.

Tekst: Bernd Zerelles, foto: Dirk Bruniecki Lesetid: 5 min

Audi Q4 Sportback e-tron – Augmented Reality Head-Up-DisplayAudi Q4 Sportback e-tron – Augmented Reality Head-Up-Display

Hva som er standard assistentsystemer vil variere på Audi-modellene. I prislisten for din Audi finner du oversikt over alle tilgjengelige assistentsystmer, både standard, ekstrautstyr og tilgjengelige pakker. Her er en oversikt over Audis assistentsystemer og hvordan de fungerer.

Audi pre sense basic*

Audi pre sense basic iverksetter (innenfor systemets begrensninger) forebyggende tiltak som beskytter i kritiske kjøresituasjoner, f.eks. ved nødbremsing, bremsing på grunn av fare eller kjøredynamiske grensesituasjoner.

Dette omfatter: sikkerhetsbeltene foran strammes, sittestillingen optimeres, vinduene og panoramasoltaket (hvis bestilt) lukkes og nødblinkene aktiveres for å varsle etterfølgende trafikk.


Audi pre sense front / pre sense city*

Audi pre sense front og Audi pre sense city bruker dataene fra radarsensorer og/eller frontkameraet, avhengig av bilmodellen, for å beregne sannsynligheten for en kollisjon. Systemet kan – innenfor sine begrensninger og avhengig av den aktuelle situasjonen og hastigheten – varsle når det er fare for kollisjon og starte bremsing av bilen. Fotgjengere kan registreres i hastigheter inntil ca. 65 - 85 km/t avhengig av modell, og biler kan registreres i hastigheter inntil 250 km/t. Hvis systemet oppdager at det er stor risiko for frontkollisjon, advarer det føreren i flere trinn, både optisk, akustisk og haptisk. Ved behov kan det også iverksette bremsekraftforsterkning eller full nedbremsing for å redusere hastigheten og om mulig avverge kollisjonen helt. I tillegg iverksettes tiltak for å beskytte passasjerene: nødsignalanlegget aktiveres, sikkerhetsbeltene strammes forbigående, sittestillingen optimeres, vinduene og panoramasoltaket (hvis bestilt) lukkes.

Audi pre sense rear*

Audi pre sense rear bruker radarsensorer i den bakre støtfangeren for å oppdage en forestående kollisjon bakfra, og setter i gang forebyggende sikkerhetstiltak. Disse inkluderer forstramming av sikkerhetsbeltene foran og lukking av vinduer og panoramatak (hvis bestilt). I tillegg aktiverer systemet varselblinkene med høy frekvens for å varsle etterfølgende trafikk. I denne prosessen utløses et kollisjonsvarslingssignal bakfra (RECAS). Audi pre sense rear er aktivert i alle kjørehastigheter med unntak av tilhengersituasjoner.

Audi pre sense side*

Audi pre sense side reagerer ved en kollisjon fra siden. Den bruker blant annet radarsensorene til kryssingsassistenten for å beregne sannsynligheten for en ulykke som nærmer seg fra siden. Systemet kan oppdage trusselen om sidekollisjoner i hastigheter på opptil ca. 60 km/t og bruker forebyggende tiltak for Audi pre sense til å beskytte passasjerene. I en forestående sidekollisjon i mer enn 25 km/t, hever fjæringsaktuatorene til Audi AI aktiv fjæring (tilleggsutstyr) karosseriet på siden med opptil 80 millimeter i løpet av et halvt sekund. Det andre kjøretøyet treffer derfor bilen i en enda mer støtsikker sone. Sideterskler og gulvkonstruksjon tar opp en stor del av støtkreftene. Deformasjon av kabinen og belastningen på passasjerene, fremfor alt til bryst- og mageområdet, reduseres med opptil 50 prosent sammenlignet med en sidekollisjon uten heving av fjæringen

Audi side assist*

Audi side assist (filskifteassistent) hjelper føreren med å skifte fil ved kjørehastigheter på 15 km/t og raskere. Den bruker to bakmonterte radarsensorer med en skannerekkevidde på omtrent 70 meter. Hvis systemet oppdager et kjøretøy som befinner seg i blindsonen eller nærmer seg raskt bakfra, lyser en varsel-LED i huset til det aktuelle ytterspeilet. Aktiverer føreren blinklyset likevel, blinker LED-lampen flere ganger i rask rekkefølge. Når bilen står i ro kan utstigningsvarslingen registrere biler og syklister som kommer bakfra, og om nødvendig advare passasjerene i bilen før de åpner døren. Varslingen skjer ved at varsel-LED-en i den aktuelle døren avgir et lyst blink.

Audi active lane assist*

Audi active lane assist bidrar til å unngå at bilen forlater kjørefeltet utilsiktet (innenfor systemets begrensninger). Hvis systemet er aktivert og klart til bruk, og hvis føreren ikke har slått på blinklyset, griper kjørefeltvarslingen korrigerende inn i styringen for å unngå at bilen krysser en registrert veioppmerking. Føreren kan om ønskelig også stille inn at rattet skal vibrere i tillegg. Fungerer fra ca. 60 km/t til maksimalt 250 km/t.

"Audi hold assist*

Hold-assistenten muliggjør praktiske avkjøringer når bilen er på vanlige stigninger og nedstigninger, og den hindrer kjøretøyet i å rulle. Systemet går automatisk over til den elektromekaniske parkeringsbremsen når bilen står stille over lengre tid mens holdeassistenten er aktivert. Dette sikrer at bilen står stille selv uten aktivering av parkeringsbremsen. I forbindelse med S tronic, for eksempel etter et stopp ved et lyskryss, kjører bilen av sted så snart sjåføren trykker på gasspedalen. Systemet aktiveres ved å trykke på en knapp.

Adaptiv cruise control med hastighetsbegrenser*

Adaptiv cruise control betjenes med en egen bryter på rattstammen og holder den innstilte hastigheten konstant mellom 20 til 200 km/t ved å tilpasse motoreffekten og foreta aktive bremseinngrep. Med LIM-tasten kan du bytte mellom cruise control og hastighetsbegrenseren. Hastighetsbegrenseren kan stilles inn ved en hastighet mellom 30 og 200 km/t. Når hastighetsbegrenseren er aktivert, bruker du gasspedalen som normalt, men hastigheten begrenses til den valgte verdien. Med kickdown-funksjonen kan du deaktivere eller overstyre hastighetsbegrenseren forbigående. Betjening og innstilling av hastighetsbegrenseren skjer på samme måte som ved bruk av cruise control og den adaptive kjøreassistenten (ekstrautstyr). I kombinasjon med MMI navigasjon plus med MMI touch (ekstrautstyr) bruker cruise control også informasjon om stigninger som er lagret i navigasjonsdataene. Slik bruker funksjonen faser med kjøring uten gasspådrag og med frikobling for å tilpasse hastigheten.

Unnamanøvreringsassistent og avkjøringsassistent*

Unnamanøvreringsassistenten hjelper deg i situasjoner som vurderes som kritiske, ved at den styrer bilen rundt en hindring. Hvis du aktivt styrer unna en hindring etter akutt varsling, hjelper unnamanøvreringsassistenten til med bremsing av hjulene og et lite styremoment ved korrigering av rattutslaget. Når du kjører i gang eller kjører sakte, kan avkjøringsassistenten utføre bremseinngrep for å forhindre at bilen kolliderer med et møtende kjøretøy når du svinger av til venstre. Denne funksjonen er bare tilgjengelig når blinklyset er slått påmog innenfor systemets begrensninger.

Nattsynsassistent*

Nattsynsassistenten visualiserer området rundt veien elektronisk og gir bedre sikt i mørket. Systemet viser et termografisk bilde av omgivelsene ved kjøring i mørket. Registrerte personer og større dyr merkes med gult i Audi virtual cockpit. Hvis systemets analyse av bevegelsen og posisjonen til personen eller dyret viser at det er fare for påkjørsel, blir merkingen rød, det vises en varseltrekant og det høres en varsellyd. Systemet slår seg automatisk på når det er mørkt hvis nærlyset er aktivert eller lysbryteren står på AUTO. Varselmeldingene vises også på head-up-displayet² (hvis bestilt - ekstrautstyr). I kombinasjon med et av lyssystemene nedenfor, blir merkede personer også belyst med en lykt tre ganger kort etter hverandre (markeringslys): - Xenon plus i kombinasjon med fjernlysassistent - LED-lykter med fjernlysassistent - Matrix LED-frontlykter

Kamerabasert trafikkskiltgjenkjenning*

Kamerabasert trafikkskiltgjenkjenning viser registrerte trafikkskilt, f.eks. fartsgrenser, forbikjøringsforbud og midlertidige hastighetsbegrensninger (innenfor systemets begrensninger). Hvis et trafikkskilt er utenfor kameraets synsfelt, brukes navigasjonsdataene i MMI navigasjon plus til å vise skiltet. Visningen fra trafikkskiltgjenkjenningen kommer automatisk i Audi virtual cockpit og kan konfigureres med multifunksjonsrattet. I MMI kan du også aktivere en trafikkskiltbasert varsling som varsler dersom du overskrider fartsgrensen. Kamerabasert trafikkskiltgjenkjenning er et rent informasjonssystem og omfatter: - Kamerabasert registrering og visning av forbikjøringsforbud og fartsgrenser, inkludert midlertidige fartsgrenser - Registrering av start og slutt på motorveier, riksveier, tettsteder og områder med trafikkdempende tiltak, inkludert gjeldende fartsgrenser Dette utstyret kan bestilles via Functions on Demand i myAudi-appen.

Omgivelseskamera*

Omgivelsesvisningen er kombinert med parkeringshjelp plus og viser området rundt bilen på berøringsskjermen i bilen. Praktiske hjelpelinjer hjelper deg under manøvreringen. Kantstein og stillestående hindringer vises også. Via berøringsskjermen kan du svinge og zoome visningen av den virtuelle bilen og området rundt den. - Fugleperspektiv: bildene fra de fire kameraene settes sammen til en visuell visning ovenfra. Bildeutsnittet kan skaleres og forskyves slik atu du får en mer nøyaktig manøvrering og plassering av bilen. - Visning av hjulene foran og bak: gir bedre sikt når du nærmer deg kantstein - Visning fra ryggekameraet: med hjelpeelementer for parkering på tvers samt tilkobling av tilhenger⁴ - Visning fra frontkameraet: med hjelpelinjer som gjør det enklere å manøvrere og viser hindringer foran bilen. - Panoramavisning foran og bak: nesten 180° visning gjør det enklere å kjøre ut av trange parkeringsluker, gårdsplasser og uoversiktlige kryss.

Ryggekamera / Parkeringshjelp bak*

Ryggekameraet viser registreringsområdet bak bilen på MMI touch-displayet. Dynamiske visningselementer, f.eks. bilens beregnede kjørebane, hjelper deg ved parkering og manøvrering. Kameraet er diskret integrert i håndtaket på bakluken. Det aktiveres ved å legge inn revers, trykke på en tast i midtkonsollen eller trykke på en knapp på skjermen (hvis avstandsvisningen vises). Parkeringshjelpen bak bruker lydsignaler til å varsle om avstanden til et registrert objekt bak bilen. Det gjør det enklere å foreta ryggemanøvre og rygge inn i parkeringsluker (innenfor systemets begrensninger). Til målingen brukes ultralydsensorer som er diskré integrert i støtfangeren. Parkeringshjelpen aktiveres når du setter bilen i revers.

Parkeringsassistent*

Parkeringsassistenten er til hjelp når du skal parkere og kjøre ut av parkeringsluker. Den bruker ultralydsensorer til å lete etter egnede parkeringsluker. Den beregner den beste manøveren for å parkere i luker på tvers (forover og bakover) og den beste inn og utkjøringsmanøveren ved lukeparkering på langs. Systemet overtar hele styreprosessen. Du behøver bare å skifte gir, gi gass og bremse i henhold til anvisningene på skjermen, og å overvåke parkeringsprosessen. Den visuelle visningen kan vise forventet kjørebane basert rattutslaget og på den måten advare deg om hindringer på siden. Dette utstyret kan bestilles via Functions on Demand i myAudi-appen.

Parkeringshjelp bak*

Parkeringshjelpen bak bruker lydsignaler til å varsle om avstanden til et registrert objekt bak bilen. Det gjør det enklere å foreta ryggemanøvre og rygge inn i parkeringsluker (innenfor systemets begrensninger). Til målingen brukes ultralydsensorer som er diskré integrert i støtfangeren. Parkeringshjelpen aktiveres når du setter bilen i revers

Parkeringshjelp plus*

Parkeringshjelp foran og bak hjelper deg å manøvrere bilen inn i og ut av parkeringsluker ved hjelp av visuelle varsler og lydsignaler. Systemet bruker data fra ultralydsensorer som er integrert i støtfangerne. Systemet tar hensyn til rattutslag og kjøreretning og beregner avstanden til registrerte objekter. Informasjonen vises på MMI-displayet. Registrerte hindringer utenfor bilens kjørebane vises som hvite segmenter. Røde segmenter viser hindringer i kjørebanen. Ved virtuell visning av kjørefelt vises dessuten styrelinjer på siden. Linjene beregnes ut fra rattutslaget. Aktiveres ved å legge inn revers eller ved å trykke på en tast i midtkonsollen. Aktiveres også automatisk når avstanden til et registrert objekt er mindre enn ca. 90 cm. Automatisk aktivering kan slås på og av