Audis vei mot klimanøytral mobilitet | Audi
Audi urbansphere

Audis vei mot klimanøytral mobilitet

Produksjonsstarten for den siste nye modellen fra Audi med forbrenningsmotor vil være om bare fire år. Fra 2026 skal Audi kun lansere nye biler med elektrifisert drivlinje. Produksjonene av forbrenningsmotorer skal fases ut innen 2033. Men produktene er ikke det eneste som må ha bærekraftige egenskaper - produksjonen påvirkes også. Audis mål er å redusere CO2-utslipp med 30 prosent over kjøretøyets livssyklus innen 2025, og har iverksatt et stort antall tiltak langs hele verdikjeden for å støtte visjonen om å oppnå karbonnøytralitet i miljøbalansen innen 2050.

Q4 e-tron leveres til kundene med nøytralt CO2-avtrykk

Volkswagen-anlegget i Zwickau er det største og mest effektive elbilanlegget i Europa. Her benyttes elektrisitet fra fornybare kilder, og leverandørene av battericeller er også pålagt å benytte grønn energi i sin produksjonsprosess. Uunngåelige utslipp fra produksjonen blir kompensert for gjennom klimaprosjekter godkjent av det tyske sertifiseringsbyrået TÜV. De oppfyller de strenge kravene i «the Gold Standard Fonundation».

Audi e-tron GT
Bærekraftig design med Stella McCartney

Bærekraftig design

Audi Environmental Foundation

Audis miljøstifelse baner nye veier for bærekraftig handling. Fokusområdene for stiftelsens engasjement inkluderer støtte til det som kalles Greenovation-prosjekter. Disse bruker innovative teknologier for å fremme ansvarlig bruk av naturressurser.

Partnerskap med energileverandører

En av de viktigste faktorene med el-biler er kraften som brukes til å lade dem. El-biler slipper ikke ut karbon på veien, men produksjonen av elektrisitet gir også karbonutslipp - langt mer når kraften genereres fra fossile brensler enn fra fornybare energikilder. Derfor ønsker Audi å finansiere generering av fornybar elektrisitet - partnerskapet med energileverandører er også ment å dekke ladeprosesser som ennå ikke er utført med grønn kraft i dag. Målet er å øke andelen strøm produsert av partnerne fra fornybare kilder i takt med økt andel el-biler på veien. Audi-kunder kan for eksempel allerede bruke de grønne kraftløsningene som tilbys av Volkswagen-datterselskapet Elli (Electric Life) for å lade bilene hjemme i dag. For lading på veien er IONITY-ladningsnettverket og mange andre ladepunktoperatører allerede avhengige av grønn strøm.

Audi Norge Mer audi
Bærekraft