Audis vei mot klimanøytral mobilitet | Audi
Audi urbansphere

Audis vei mot klimanøytral mobilitet


Produksjonsstarten for den siste nye modellen fra Audi med forbrenningsmotor vil være om bare fire år. Fra 2026 skal Audi kun lansere nye biler med elektrifisert drivlinje. Produksjonene av forbrenningsmotorer skal fases ut innen 2033. Men produktene er ikke det eneste som må ha bærekraftige egenskaper - produksjonen påvirkes også. Audis mål er å redusere CO2-utslipp med 30 prosent over kjøretøyets livssyklus innen 2025, og har iverksatt et stort antall tiltak langs hele verdikjeden for å støtte visjonen om å oppnå karbonnøytralitet i miljøbalansen innen 2050.

Q4 e-tron leveres til kundene med nøytralt CO2-avtrykk

Volkswagen-anlegget i Zwickau er det største og mest effektive elbilanlegget i Europa. Her benyttes elektrisitet fra fornybare kilder, og leverandørene av battericeller er også pålagt å benytte grønn energi i sin produksjonsprosess. Uunngåelige utslipp fra produksjonen blir kompensert for gjennom klimaprosjekter godkjent av det tyske sertifiseringsbyrået TÜV. De oppfyller de strenge kravene i «the Gold Standard Fonundation».

Audi e-tron GT
Audi Norge Mer audi
Bærekraft