Bærekraftig aluminium for Audi e-trons batterihus | Teknologi og innovasjno | Audi

Bærekraftig aluminium

  • 1920x600_A_E-TRON_181015_new.jpg
1920x600_A_E-TRON_181015_new.jpg
Publisert juli 2019

Bærekraftig aluminium for Audi e-trons batterihus

Audi er den første bilprodusenten i verden som mottar et sertifikat for bærekraftig virksomhet av Aluminium Stewardship Initative (ASI).

1920x1080_A_E-TRON_D_181003_1.jpg

Mot bærekraftig produksjon

Med prestasjonssertifiseringen bekrefter ASI at Audi møter kravene for industriell bruk av aluminium og bærekraftig design. Vurderingen ble utført av en uavhengig tredjepart som reviderte forholdene ved Audi-fabrikkene i Győr, Neckarsulm and Brussels. På veien mot bærekraftig produksjon i alle ledd av verdikjeden, vil Audi spesifikt knytte til seg partnere som også er sertifisert av ASI.

Aluminium er et viktig material i en bil, men krever mye energi å produsere. Audi legger derfor stor vekt på bærekraftsverdiene og forvaltningen av materialene som brukes.

- Audi jobber mot bærekraftig produksjon på tvers av hele verdikjeden, sier Bernd Martens, styremedlem av Innkjøp- og IT-avdelingen.

– ASI har bidratt til å skape åpenhet og transparens med sitt nye seritifiseringsprogram. Martens hevder at sertifiseringen av batterihuset, som er en essensiell del av den nye, helelektriske e-tron, kun er begynnelsen.

I følge han vil Audi med tiden også sikre at egne prosesser innen utvikling, innkjøp og produksjon på Audis fabrikker over hele verden skal revideres for så mange aluminiumskomponenter som mulig.

Viktig samarbeid med ASI

Audi har vært involvert i ASI siden begynnelsen av 2013. I nyere tid har initiativet utviklet og lansert sin globale standard for bærekraft. Denne inkluderer både miljømessige og sosiale styringskriterier i alle stadier av produksjonen, fra utvinning av råmateriale til bearbeiding og gjenvinning.

Kriteriene til ASI er blant annet at bedriftene håndterer materialene på en ressursbesparende måte, forbereder helhetlige livssyklusanalyser og tar hensyn til egnethet for senere reparasjoner og resirkulering når de utvikler produkter og prosesser.
Les mer om ASI