Karbonnøytral produksjon av Audi e-tron GT

I Böllinger Höfe produseres den mest kraftfulle elbilen, Audi e-tron GT, karbonnøytralt ved at både logistikk og produksjon skal foregå klimanøytralt.

Oppdatert 12.01.22

– Som sportslig og teknologisk spydspiss i Audi-familien, er e-tron GT perfekt for fabrikken i Neckarsulm, og spesielt for sportsbilsproduksjonen i Böllinger Höfe, sier fabrikksjef Helmut Stettner.

– Med Audi e-tron GT produserer vi for første gang en ren elbil i Tyskland, og tar med det ytterligere store skritt inn i framtiden, fortsetter Stettner.

Audi e-tron GT concept

CO2-nøytral produksjon av Audi e-tron GT

Det er ikke bare fremdriftskonseptet til denne Grand Turismoen som er bærekraftig: hele produksjonen i Böllinger Höfe er CO2-nøytral. Allerede fra starten av 2020 har strømtilførselen til fabrikken i Neckarsulm kommet fra fornybare kilder. Et varmeverk drevet av biogass gir den nødvendige oppvarmingen i produksjonen. Utslipp som ikke kan unngås kompenseres for gjennom sertifiserte klimaprosjekter.

– Etter fabrikkene i Brüssel og Györ, er nå Böllinger Höfe den første fabrikken i Tyskland som blir CO2-nøytral. Det er en viktig milepæl for Neckarsulm, og et nytt skritt på vår vei mot CO2-nøytrale fabrikker over hele verden innen 2025. Slik oppsummerer Peter Kössler ett av de mest sentrale målene i «Mission:Zero».

Miljøprogrammet «Mission:Zero» omfatter også flere tiltak innen produksjon og logistikk som gir virkningsfulle bidrag til mindre økologiske fotavtrykk. I tillegg til avkarbonisering, handler det om løsninger som gir bedre vannutnyttelse, effektiv bruk av ressurser, samt å ta vare på biodiversitet.

serieproduksjonen av Audi e-tron GT ved Böllinger Höfe

Grønn logistikk: Klimanøytralitet inne på produksjonsområdet

For å oppnå klimanøytral produksjon, ser Audi konsekvent på hele verdikjeden. Derfor er logistikken like viktig som selve bilproduksjonen: All skinnetrafikk i Neckarsulm er klimanøytral. Mellom trailermottaket og produksjonsområdet går det lokomotiv drevet av komprimert naturgass (CNC) eller elektrisitet.

Også på landeveien kjører én av de viktige spedisjonsfirmaene med lastebiler drevet av biometan – på initiativ fra Audis eksperter. Allerede i dag er to lastebiler drevet av flytende naturgass (LNG) i drift som langtansportbiler. Èn til følger innen utløpet av året. Hver av disse sparer inntil 20 % C02 og rundt 85 % nitrogenoksider sammenlignet med konvensjonelle diesellastebiler.

Med

Lukkede kretsløp beskytter miljøet

På fabrikken gjelder det å skåne viktige ressurser, og gjenbruke råstoff. Det beste eksempelet er «Aluminium closed loop». Dette er en lukket gjenbrukssyklus for kuttingen av aluminiumsplater, en prosess som gjøres i Neckarsulm – for eksempel når sidestykket til Audi e-tron GT produseres.

Her sørger en ekstrem pressdybde på 35 cm mellom de laveste og det høyeste punktet for de markante quattro-skuldrene over hjulhusene til e-tron GT. Dette krever at alle tekniske muligheter i den krevende bearbeidingen av aluminium utnyttes.

Homogene stykker av kuttede aluminiumsplater leveres tilbake til underleverandøren. Der blir de bearbeidet, for igjen å kunne brukes av Audi. Med denne gjenbrukssyklusen for aluminium sparer fabrikken flere tusen tonn C02 årlig.

Men den økologiske tanken gjelder ikke bare aluminium. Også av kunststoffrester blir det laget nye deler. I et aktuelt pilotprosjekt blir plastavfall fra A6- og A7-montasjen sortert og delt opp i spesielle fibre. Disse såkalte filamentene blir deretter brukt i 3D-printere i produksjonen. Allerede i dag er det interne 3D-printteamet i Böllinger Höfe spesialisert på en hel del montasjeutstyr spesielt tilpasset kravene til medarbeiderne. Over 100 slike hjelpemidler er i bruk i produksjonen av Audi e-tron GT, og med dette resirkuleringsprosjektet skal det etableres et perfekt lukket kretsløp for kunststoff.

Konsekvent besparelse av ressurser

Det er ikke bare i lukkede kretsløp det er viktig å spare råstoff. e-tron GT er den første bilen fra Audi som blir produsert uten at det er bygget fysiske prototyper. Med en egenutviklet programvare og «Virtual Reality»-applikasjoner, er alle monteringsoperasjoner testet virtuelt.

Nå blir dette overført i serieproduksjon med suksess. Også en spesialbeholder for transport av ømfintlige deler har takket være disse virtuelle metodene blitt planlagt uten å bygge en prototype. Dette sparer metall, men også forpakningsmateriale for å beskytte disse delene.

Stikkordene er her å unngå plast og papir som avfall. Allerede i dag er karosseribyggingen og montasjen langt på vei fri for denne typen emballasje. Nye prosjekter, som for eksempel en app for vedlikeholdsoperasjoner, vil gjøre tradisjonelle skriftlige protokoller overflødige. Det sparer også papir.
Logistikkavdelingen tester nå digitale merkelapper, noe som gir et ytterligere bidrag. På den måten kan alle merkinger av hyller og beholdere for deler få elektroniske merkeskilt, i stedet for klistremerker av papir.

Dette er både energieffektivt, og gjør det dessuten enklere å endre informasjonen – en viktig fordel sammenliknet med den tradisjonelle merkemåten. Audis prosjektteam arbeider også sammen med underleverandører om flere liknende løsninger som kan redusere bruken av emballasje – og dermed avfallet – ytterligere.

Den perfekte kombinasjonen av smartfabrikk og håndverk

Høy kvalitet, imponerende ytelser, og kjærlighet for detaljer har lenge vært kjennemerker for Böllinger Höfe. Audi R8 er produsert her siden 2014. I 2019 ble sportsbilavdelingen, som er en del av Audi-fabrikken i Neckarsulm, utvidet for også å kunne bygge e-tron GT. Her blir dermed de to raskeste og mest kraftfukke seriemodellene fra Audi til.

– Produksjonen av to biler på samme montasjelinje, som er så ulike teknisk, er enestående i hele konsernet, sier produksjonsleder Wolfgang Schanz.

– Med integrasjonen av den elektriske firedørs coupeen er vår småserieproduksjon i Böllinger Höfe omvandlet til en fleksibel high-tech-produksjon, som samtidig har beholdt preget av skreddersøm og håndverk, fortsetter han.

Audis elektriske Grand Turismo hadde verdenspremiere i 9. februar 2021.

Med en ekstrem tegndybde gir aluminiumsrammen på sidepanelet karakteristiske quattro-blemmer fra Audi e-tron GT.
Audi e-tron GT sett bakfra

Audi e-tron GT


Audi Norge Elektrisk mobilitet
Audi starter serieproduksjon av e-tron GT