Informasjonsfilm om EA 189 > informasjon > Audi Norge

Informasjonsfilm om EA 189

  • a_1400x438.jpg
a_1400x438.jpg

Informasjon om EA 189

I samarbeid med Consumer Protection Cooperation (CPC) er det blitt laget en video som forklarer den tekniske bakgrunnen til EA 189. Denne viser også hvorfor en softwareoppgradering er nødvendig.

00:00 | 00:00

Informasjon om EA 189