• A4 Avant
  A4 Avant
  Pris: fra 389 400,00 NOK Mnd.pris fra 2 758,00 NOK (Billån)

  Drivstofforbruk, blandet kjøring: 6,6–4,0 l/100 km

  CO2-utslipp, blandet kjøring: 150–103 g/km

  Eff. rente 5,60 % ved lånebehov kr 253 110 o/10 år, etableringsgebyr kr 2.724. Totalt kr 467 291. 

 • A4 allroad quattro
  A4 allroad quattro
  Pris: fra 510 200,00 NOK Mnd.pris fra 3 574,00 NOK (Billån)

  Drivstofforbruk, blandet kjøring: 6,8–4,9 l/100 km

  CO2-utslipp, blandet kjøring: 154–127 g/km

  Eff. rente 5,36 % ved lånebehov kr 339 261 o/10 år, etableringsgebyr kr 2.724. Totalt kr 621 072. 

 • S4 Limousine
  S4 Limousine
  Pris: fra 834 000,00 NOK Mnd.pris fra 5 760,00 NOK (Billån)

  Drivstofforbruk, blandet kjøring: 7,7–7,5 l/100 km

  CO2-utslipp, blandet kjøring: 174–170 g/km

  Eff. rente 5,09 % ved lånebehov kr 542 100 o/10 år, etableringsgebyr kr 2.724. Totalt kr 983 143. 

 • S4 Avant
  S4 Avant
  Pris: fra 872 100,00 NOK Mnd.pris fra 6 018,00 NOK (Billån)

  Drivstofforbruk, blandet kjøring: 7,9–7,7 l/100 km

  CO2-utslipp, blandet kjøring: 179–175 g/km

  Eff. rente 5,07 % ved lånebehov kr 566 865 o/10 år, etableringsgebyr kr 2.724. Totalt kr 1 027 349. 

 • RS 4 Avant
  RS 4 Avant
  Pris: fra 1 083 600,00 NOK Mnd.pris fra 7 446,00 NOK (Billån)

  Drivstofforbruk, blandet kjøring: 8,8 l/100 km

  CO2-utslipp, blandet kjøring: 200–199 g/km

  Eff. rente 4,99 % ved lånebehov kr 704 340 o/10 år, etableringsgebyr kr 2.724. Totalt kr 1 272 744. 

 • A8 L
  A8 L
  Pris: fra 1 176 500,00 NOK Mnd.pris fra 8 073,00 NOK (Billån)

  Drivstofforbruk, blandet kjøring: 8,0–5,6 l/100 km

  CO2-utslipp, blandet kjøring: 182–146 g/km

  Eff. rente 4,96 % ved lånebehov kr 764 725 o/10 år, etableringsgebyr kr 2.724. Totalt kr 1 380 532. 

 • SQ5 TFSI
  SQ5 TFSI
  Pris: fra 1 025 600,00 NOK Mnd.pris fra 7 054,00 NOK (Billån)

  Drivstofforbruk, blandet kjøring: 8,5–8,3 l/100 km

  CO2-utslipp, blandet kjøring: 195–189 g/km

  Eff. rente 5,01 % ved lånebehov kr 666 640 o/10 år, etableringsgebyr kr 2.724. Totalt kr 1 205 449. 

 • Q7 e-tron quattro
  Q7 e-tron quattro
  Pris: fra 901 900,00 NOK Mnd.pris fra 6 219,00 NOK (Billån)

  Drivstofforbruk, blandet kjøring: 1,9–1,8 l/100 km

  CO2-utslipp, blandet kjøring: 50–48 g/km

  Eff. rente 5,06 % ved lånebehov kr 586 235 o/10 år, etableringsgebyr kr 2.724. Totalt kr 1 061 925. 

 • SQ7 TDI
  SQ7 TDI
  Pris: fra 1 285 400,00 NOK Mnd.pris fra 8 808,00 NOK (Billån)

  Drivstofforbruk, blandet kjøring: 7,6–7,2 l/100 km

  CO2-utslipp, blandet kjøring: 199–189 g/km

  Eff. rente 4,93 % ved lånebehov kr 843 999/10 år, etableringsgebyr kr 2.724. Totalt kr 1 522 038 

Ordliste for ladeteknologi > Audi e-tron løsninger > Audi tron > Audi Norge

Audi e-tron løsninger

 • 1920_1080_A_E-TRON_181039.jpg
1920_1080_A_E-TRON_181039.jpg

Ordliste for ladeteknologi

Vekselstrøm
Vekselstrøm (AC) kommer fra konvensjonelle Schuko-husholdningskontakter. De leverer en konstant strøm på 10 ampere og 16 ampere for korte perioder. Med en spenning på 230 volt er effekten begrenset til henholdsvis 2,3 eller 3,6 kW. Med vekselstrøm endrer elektronene kontinuerlig retning med en frekvens på 50 Hz, dvs. 50 ganger per sekund. Denne bevegelsen frem og tilbake kalles fasen. 230 volt vekselstrøm er enfase.

Trefasestrøm
Trefasestrøm er en trefase vekselstrøm med faser som er forskjøvet med 120 grader. Dette muliggjør en kontinuerlig kraftflyt og utvikling av sterke roterende magnetiske felt. Elektriske apparater over hele verden bruker trefasestrøm fordi det er enkelt å omdanne. Hjemme kobles enheter som bruker mye strøm, for eksempel kjøkkenkomfyrer, til røde, fempinnede trefasekontakter med spenning på 400 volt.
Strømmen er vanligvis 16 eller 32 ampere og tilhørende effekt henholdsvis 11 eller 22 kW.

Likestrøm
Med likestrøm (DC) strømmer alltid elektrisiteten fra den positive polen til den negative polen uten å endre polaritet. Vanlige og ladbare batterier som dem i en mobiltelefon leverer likestrøm. Elektriske enheter som TV-er, som kan være utstyrt med interne omformere for ulike spenningsnivåer drives med likestrøm. Likestrøm muliggjør overføring av svært høy effekt over lange avstander med lite tap. Litium-ion-batteriet i Audi e-tron leverer også likestrøm under utlading og krever det samme under lading.

AC-lading
Både hjemme og på ladestasjonen er effekten begrenset til 22 kW eller i noen tilfeller 43 kW ved lading av en elbil med vekselstrøm via type 2-pluggen, som er vanlig i Europa. AC-laderen i bilen er derfor en begrensende faktor. Vekselretteren, som konverterer trefasestrøm til likestrøm til batteriet, kan bare behandle en bestemt effekt målt i kW. Jo høyere den er, jo mer spillvarme produserer den, noe som reduserer effektiviteten. For å holde slike tap så lave som mulig ble trefaseladeren i Audi e-tron integrert i lavtemparatur-kjølekretsen.

DC-lading
AC-laderen i bilen er ikke relevant under lading med likestrøm. Elektrisiteten strømmer fra DC-laderen integrert i søylen via CCS (Combined Charging System) og direkte til batteriet. Dette muliggjør høy kraft, selv om det produseres varme også her på grunn av intern motstand i batteriet. Audi kjøler høyenergibatteriet under lading for å oppnå ladeeffekter på opptil 150 kW på DC-hurtigladestasjoner, for eksempel de i Ionity-nettverket. For alle lithium-ion-batterier svekkes ladehastigheten betraktelig når ladenivået overstiger 80 prosent. Hurtiglading kalles også høyeffektslading (HPC – høyeffektslading).

Effektelektronikk
Høyenergibatteriet leverer likestrøm. Elektromotorene bruker trefasestrøm. Derfor er alle elektromotorer koblet til en effektelektronikkmodul som omdanner elektrisiteten. Med et volum på 5,5 liter og vekt på 8 kg er effektelektronikkmodulene til Audi e-tron svært kompakte. Begge har en metode for å kontrollere elektromotoren og er integrert i termostyringssystemet for de elektriske enhetene. De er svært dynamiske, leser sensordata 10 000 ganger per sekund og sender ut gjeldende verdier for elektromotorene.

Asynkronmotor
En trefase asynkronmotor omfatter to hoveddeler: den ytre, faste statoren og rotoren i denne. Statoren er en laminert kjerne der kobbertråd føres inn, vanligvis i tre slynger der trefasene til trefasestrømmen kobles til. Når spenning tilføres, produseres et (roterende) magnetisk felt. Dette feltet beveger seg i en sirkel og fremkaller et annet magnetfelt i stengene i rotoren. Rotoren beveger seg med feltet, men med litt forskjellig hastighet, dvs. asynkront. Hvis rotoren går saktere enn det roterende magnetiske feltet, fungerer elektromotoren i bilen som en fremdriftsmotor. I motsatt fall blir den en generator og omdanner kinetisk energi til elektrisk energi.

Varmepumpe
En varmepumpe kan varme opp og kjøle ned svært effektivt ved å absorbere varme fra omgivelsene. I Audi e-tron bruker den spillvarme fra elektriske komponenter for å transportere så mye som 3 kW termisk energi. Varmepumpen er ikke en separat fysisk komponent, men snarere en etterspørseldrevet tilkobling mellom kjølevæskekretsen og lavtemperatur-kjølekretsen.