Audi Urban Purifier – Finstøvfilter som forbedrer luftkvalitet i byer
Audi Norge Bærekraft
Audi Urban Purifier

Audi Urban Purifier – Finstøvfilter som forbedrer luftkvalitet i byer

85 % av finstøvet i veitrafikken er forårsaket av bremser, dekk eller slitasje på veien. De minste støvpartiklene er knapt merkbare, og dessuten så små at det lett kan inhaleres. Verdens helseorganisasjon (WHO) anbefaler betydelig lavere svevestøvgrenser, noe mange eksperter mener er en umulig oppgave i storbyene. Men er det umulig?

Tekst: AUDI AG, foto: AUDI AG Lesetid: 7 min

Illustrasjon av Audi Urban PurifierIllustrasjon av Audi Urban Purifier

Passiv filtrering under kjøring, aktiv filtrering under lading

Sammen med leverandøren MANN+HUMMEL har Audi nå utviklet et filter som kan samle opp partikler fra omgivelsene; den fungerer på samme måte som stasjonære systemer som allerede er i bruk i noen byer. Filteret som er plassert i fronten på bilen, sikrer at ikke bare bilens egne partikkelutslipp absorberes, men også utslipp fra kjøretøy rundt.

Filteret er integrert i bilens eksisterende luftstrøm foran radiatoren, slik at kun noen få modifikasjoner på bilen er nødvendige. Filterelementet styres via det utskiftbare kjøleluftinntaket, og den mekaniske funksjonen kan sammenlignes med en støvsuger hvor de fine støvpartiklene fester seg i filteret samtidig som luften strømmer gjennom.

Så langt har filteret blitt brukt i Audi e-tron-testbiler. Under kjøring filtrerer den passivt ved hjelp av bilens bevegelse; luft strømmer gjennom filtersystemet og fanger opp selv de minste partiklene. En aktiv filtrering skjer under lading. En vifte som allerede er innebygd i alle elbiler transporterer omgivelsesluften gjennom radiatoren – systemet drar nytte av denne prosessen og kan dermed aktivt filtrere luften som strømmer gjennom den. Dette er ideelt spesielt i urbane miljøer, hvor svevestøvforurensningen er mye høyere enn i landlige områder.

Testbilene har ikke bare blitt brukt til å analysere effektiviteten til filtrene, men også for å avdekke om teknologien påvirker bilen og bruksopplevelsen. Etter over 50 000 kilometer med utholdenhetstester på Audi e-tron, var svaret klart: filtrene har ingen negativ effekt på driften av elbilene, inkludert på varme sommerdager eller under hurtiglading.

Systemet er så effektivt at Audi e-tron-partiklene ble fullstendig filtrert ut i en svært forurenset by som Stuttgart. I enda mer forurensede byer kan utslipp av fint støv absorberes aktivt og passivt av opptil tre biler. For å gjøre systemet enda mer effektivt, samarbeider Audi med MANN+HUMMEL for å koble til eksisterende sensorer som værstasjoner. I tillegg planlegges det å utvikle en displaylogikk i bilene, slik at passasjerene kan bestemme når systemet er aktivt samt følge hvor mye støv som har blitt filtrert.

Filteret er enkelt å vedlikeholde og må kun skiftes når det vanlige serviceintervallet er nådd. En livssyklusanalyse av hele filtersystemet har vist at det vil utgjøre 14,9 kilo CO2-ekvivalenter. I tillegg består selve filteret av 15 % resirkulert materiale og hele systemet er 60 % resirkulert.

Trafikkork i storby. Illustrasjonsfoto.

Foto: illustrasjonsbilde.