Audi innfører sirkulærøkonomi | MaterialLoop | Audi Norge
Audi Norge Bærekraft
MaterialLoop – prosjektet som gjør gammelt til nytt

MaterialLoop – prosjektet som gjør gammelt til nytt

Audi har lansert prosjektet MaterialLoop for å se nærmere på hvordan de kan gjenbruke en enda større andel av materialene fra gamle biler i nye biler. Visjonen er å oppnå en sirkulærøkonomi uten reduksjon i kvaliteten.

Tekst: Nadia Riaz-Ahmed, foto: KieferWorX, AUDI AG, KG Media Factory Lesetid: 3 min

En stor haug ødelagte bilvinduer.En stor haug ødelagte bilvinduer.

Sirkulærøkonomi er et sentralt tema for tiden. Den skal gradvis overta for den tradisjonelle lineære økonomimodellen som bruker store mengder lett tilgjengelige råstoffer og billig energi. Audi ønsker å innføre sirkulærøkonomi for å ta vare på verdien som ligger i produktene og materialene, så lenge som mulig.

En ansvarlig handlemåte begynner i denne sammenhengen med å gi bilene lang levetid og gode muligheter til å reparere dem. Resirkulering er først aktuelt når det ikke lenger er mulig. Når enden av bilens levetid er nådd, skal så mye som mulig av råstoffene tilbakeføres til produksjonen. Hittil har bare noen få materialer som brukes i produksjonen av nye biler, blitt hentet fra gamle biler. For eksempel ender resirkulert stål fra gamle biler ofte opp som konstruksjonsstål. Det ønsker Audi å endre på. I fremtiden skal sekundærmaterialer fra gamle biler tilbakeføres til bilproduksjonen. Målet er å unngå nedsirkulering i størst mulig grad, dvs. resirkulering av materialer til materialer av lavere kvalitet.


En stor mengde skrapmetall som er kuttet i småbiter.En stor mengde skrapmetall som er kuttet i småbiter.

Audi gikk sammen med 15 organisasjoner fra industri og forskning og lanserte prosjektet MaterialLoop i oktober 2022 for å utføre omfattende testing av totalt 100 biler frem til og med april 2023. Fokuset ligger på potensialet til materialer som kan resirkuleres, utvikling av nye tekniske prosesser og resirkuleringsmetoder som allerede er økonomisk og økologisk gjennomførbare i dag. Målet er å lukke flere materialkretsløp for resirkulerbare materialer, blant annet stål, aluminium, plast og glass, i bilindustrien fremover og å gi ressursene et nytt liv. Selv om pilotprosjektet fortsatt pågår, har deltakerne allerede begynt å sende materialer tilbake til bilproduksjonen. Mye av det resirkulerte stålet fra prosjektet kan brukes i produksjonen av nye modeller. Audi vil bruke en stor del av det resirkulerte stålet fra MaterialLoop-prosjektet til å produsere opptil 15 000 innvendige dørdeler til Audi A4-modellene.

Når det gjelder resirkulering av plast og glass, har prosjektet kommet ett skritt nærmere et konkret resultat som kundene kan se og ta på. Glassgranulat fra ødelagte bilvinduer som ikke lenger kan repareres, smeltes og presses til glassplater som brukes til å lage nye vinduer til Audi Q4 e-tron. Blandet plastavfall brukes i produksjonen av beltelåsdeksler til den nye Audi Q8 e-tron*. Det avgjørende er at bruk av sekundærmaterialer ikke går på bekostning av kvaliteten.

Erfaringene fra MaterialLoop-prosjektet skal legge til rette for materialkretsløp for biler når det er teknisk mulig og økonomisk og økologisk gjennomførbart. Prosjektet inngår i Audis strategi for sirkulærøkonomi og gir verdifulle erfaringer som kan overføres i praksis.

Plastgranulat på et samlebånd. Plastgranulat på et samlebånd.