Mobilitetsgaranti | Alt om nybilgaranti og forsikring | Audi
Audi Norge Ny bil
Garanti og forsikring

Audi Mobilitetsgaranti

Alle nye Audi personbiler leveres automatisk med 24 timers mobilitetsgaranti, og trer i kraft dersom tekniske problemer gir deg uforutsett stopp underveis. Den dekker da gratis inntauing til nærmeste Audi-verksted, eller reparasjon på stedet hvis dette lar seg gjøre. Smådeler er inkludert. Garantien gjelder automatisk frem til første service, og fornyes automatisk dersom Audi serviceprogram følges og at anbefalte reparasjoner blir utført på et Audi serviceverksted.

24 timers mobilitetsgaranti er et samarbeid med Viking Redningstjeneste, og hjelp tilkalles ved å ringe 915 04 444*.

* Fra utlandet: +47 915 04 444. Startavgift kr. 0,45. Minuttakst kr. 0,32 for oppringninger fra fasttelefon i Norge.
Audi mobilitetsgaranti

Utvidet sikkerhet når du trenger det

Har du en ny Audi, er du automatisk dekket av mobilitetsgarantien. Dette er en utvidelse av nybilgarantien som følger med bilen.

Garantien gjelder automatisk frem til første service, og fornyes automatisk dersom Audi serviceprogram følges og at anbefalte reparasjoner blir utført på et Audi serviceverksted.

 • Ved uforutsette stopp underveis får du hjelp på stedet kostnadsfritt, eller om nødvendig inntauing til nærmeste Audi-forhandler¹.
 • Hvis ikke bilen kan repareres umiddelbart, vil du få dekket kostnader for erstatningsbil eller hotell² i inntil 5 dager for både sjåfør og passasjer.
 • Audi Mobilitetsgaranti gjelder i Vest-Europa og mange av de østeuropeiske landene.
Mobilitetsgaranti og vilkår

Audi nybilgaranti

Audi AG gir 2 års garanti ved kjøp av en ny Audi og gjelder for alle mangler i materiale og produksjon. AUDI AG, Harald A. Møller AS eller en autorisert Audi-forhandler dokumenterer i serviceheftet når garantien trer i kraft og begynner å løpe.

I direkte tilknytning til nybilgarantien gir også Harald A. Møller AS en Norgesgaranti i Norge i 5 år for biler som er importert av Harald A. Møller AS og registrert etter 01.01.2011. Dette gjelder så fremt den totale kjørelengden ikke er over 100 000 km.

Audi mobilitetsgaranti

Vilkår for Nybilgarantien

Garantien begynner å løpe når Audi AG, Harald A. Møller AS eller en autorisert Audi-forhandler overleverer den nye bilen til den første kjøperen, eller når den nye bilen registreres første gang –avhengig av hva som inntreffer først.

 • Audi AG har fastsatt en vedlikeholdsplan for hver enkelt modell som i detalj beskriver hva som skal utføres ved hver service på de aktuelle tidspunkter.
 • Enhver ytelse etter garantien forutsetter at hver intervallservice er blitt gjennomført etter anvisningene fra Audi AG.
 • For en feil eller mangel som kommer inn under denne garantien, må en autorisert Audi serviceforhandler kontaktes for en utbedring.
 • Garantien dekker ikke direkte slitasjedeler, dvs. enhver naturlig reduksjon av bilens funksjonalitet eller verdi som følge av bruk, som ikke skyldes mangler i materiale og produksjon.
Les alle vilkår i Audi nybilgaranti (PDF)
 • 1920x1080_AA7_TFSIe_191002.jpg
  Batterigaranti

  Alle nye ladbare hybridbiler og elbiler fra Audi leveres fra fabrikk med 8 år/160.000 km garanti på batteripakken.

  Audi garanterer at batteriet skal holde minst 70% kapasitet i inntil 8 år/160.000 km. Garantien forutsetter lading i henhold til bilens instruksjonsbok og med originalt ladeutstyr.

 • 1920x1080-mobile-stage-AA7_TFSIe_191006.jpg
  Gjennomrusting

  Alle nye Audi leveres med 12 års garanti mot gjennomrusting av karosseriet. Med gjennomrusting menes her at det er oppstått hull i karosseriplatene som har utviklet seg innenfra (fra hulrom) som ikke kan forventes å bli oppdaget tidligere i forbindelse med lakkvedlikehold ihht anbefalinger i bilens instruksjonsbok.

  Skadene må ikke være forårsaket av ytre påvirkning, f.eks saltskader.

 • 1_1920x1080-default-AA7_TFSIe_191001.jpg
  3 års garanti mot lakkfeil

  Alle nye personbiler har en garanti i tre år fra leveringsdato mot lakkskader som følge av produksjonsfeil.

  Skader som er oppstått på grunn av ytre påvirkning, dekkes ikke av garantien.

Audi mobilitetsgaranti

Utvidet garanti

På grunn av den spesielle situasjonen med Covid-19 tilbyr Audi å utvide garantiperioden med tre måneder.

 • Gjelder kunder som hatt problemer med fremme et garantikrav i perioden 01.03. – 31.05. 2020 som følge av Covid-19.
 • Gjelder tilfeller hvor nybilgarantien (2 år) eller den utvidede garantien (5 år) utløper eller har utløpt i perioden fra 1. mars til 31. mai 2020
 • Den gjeldende kilometerbegrensningen vil ikke bli utvidet.
 • Berørte kunder trenger ikke gjøre noe for å få utvidelsen.

Audi Forsikring

Audi Forsikring blir tilpasset din bilmodell og vi garanterer at ved alle typer skade - liten eller stor - vil fagfolk på et av merkeverksteder reparere din bil med merkeoriginale deler, avhengig av modell og spesialverktøy som måtte kreves.

Audi Forsikring

Fordelene med Audi Forsikring

 • Merkeverksted og merkeoriginale deler ved skade
 • Leiebil i hele verkstedsperioden
 • Startleieforsikring ved leasing
 • Markedsledende egenandel på ruteskift og veihjelp
 • Ny eller tilsvarende bil ved totalskade
 • Nøkkelforsikring
 • Begrenset bonustap ved skade
 • Hjelp ved feilfylling
 • 1920x1080_AOZ_DIV_121036.jpg
  Påkostforsikring

  Ved å tegne påkostforsikring sammen med vår merkeforsikring unngår du uforutsette kostnader som følge av utvendige småskader ved innlevering av leasingbilen. Spør din Audi-forhandler når du skal velge bil neste gang.

 • 1920x1080_AOZ_DIV_191010.jpg
  Betalingsforsikring

  Betalingsforsikring gir deg og familien økt trygghet dersom du skulle bli arbeidsufør, arbeidsledig, få et lengre sykehusopphold eller falle fra. For å tegne betalingsforsikring må du:

  > Være mellom 18 og 63 år
  > Være fast ansatt, selvstendig næringsdrivende eller lærling med minimum 16 arbeidstimer pr uke

  Mer om Betalingsforsikring
1
Hvis andre uhell inntreffer, f.eks. ved ulykke, hjelper SOS internasjonal deg med det praktiske ved å få bilen fraktet til verksted og rekvidering av leiebil ved behov. Kostnadene ved inntauing og eventuelt rekvidering av leiebil ved skade dekkes av bileiers forsikring eller bileier.
2
Kan ikke kombineres ved veihjelp som følge av: flatt batteri, lavt olje- eller kjølevæskenivå, drivstoffpåfylling ved tom tank, mårbittskader, bytte av defekt hjul, omfang relatert til dekkreparasjonssett, tyknet eller grumset diesel, tauing etter påfylling av feil type drivstoff.