Audi connect i Q4 e-tron

Audi connect navigasjon & infotainment
e-tron ruteplanlegger
Ruten kan planlegges i fred og ro i myAudi-appen eller i bilen og tar hensyn til batteriets ladenivå og trafikksituasjonen, og viser beregnet ankomsttid inkludert nødvendig ladetid. For å holde ladetiden så kort som mulig legges ladingen i størst mulig grad til hurtigladestasjoner. Under en aktiv lading vises gjenstående ladetid og batteriets ladenivå. Du kan få et pushvarsel på smarttelefonen når bilen er klar til å kjøre videre.
Brukerprofiler¹
Ved å opprette en personlig brukerprofil i bilen kan du lagre innstillinger for blant annet ergonomi, infotainment og lys. Du kan opprette ulike brukerprofiler i myAudi eller direkte i bilens MMI. Når du slår av tenningen, lagres innstillingene dine på bilnøkkelen. Når du setter deg inn i bilen, vises en personlig hilsen i MMI, og innstillingene for personen som er tilordnet bilnøkkelen, lastes inn. Oppretter du en brukerprofil med en myAudi-konto, kan du overføre innstillinger fra denne personen til andre Audi-modeller som har denne tjenesten. Antallet lagrede bilinnstillinger avhenger av valgt ekstrautstyr.
Farevarsler
Gir sanntidsinformasjon om havari, ulykker, is og tåke som hindrer sikten.
Online spesialmål
Du får direkte tilgang til spesialmål (f.eks. bensinstasjoner og parkeringshus) fra tredjepartsleverandører med navigasjonssystemet. Du kan også vise dynamisk tilleggsinformasjon som brukeranmeldelser, åpningstider, drivstoffpriser og ledige parkeringsplasser. På berøringsdisplayet til MMI kan du velge spesialmål på navigasjonskartet, blant annet parkeringshus og severdigheter. Du får da opp relevant tilleggsinformasjon. Integrerte brukeranmeldelser og bilder gjør det enklere å bestemme seg for et reisemål.
Gateparkering²
Gateparkeringen viser sannsynligheten for å finne en ledig parkeringsplass langs en gate. Tjenesten viser også tilleggsinformasjon som priser og om det dreier seg om beboerparkering
Online nyheter³
Aktuelle nyheter fra hele verden vises og leses direkte i bilen.
Online trafikkinformasjon
Systemet henter oppdatert informasjon om trafikkflyten fra Internett. Det gir mer nøyaktig beregning av ankomsttid og best mulig veivisning. Informasjon om trafikkflyt vises i farger på navigasjonskartet og tas med under dynamisk veivisning. Dataene oppdateres kontinuerlig, slik at du raskt får beskjed om hvor det dannes køer og hvor køer begynner å løse seg opp. Tjenesten har god dekning av veinettet, inkludert landeveier og bygater.
Online trafikkskiltinformasjon
Viser gjeldende fartsgrense i MMI-navigasjonssystemet og er kun tilgjengelig i kombinasjon med kamerabasert trafikkskiltgjenkjenning. Avhengig av tilgjengelighet i det enkelte landet.
Wi-Fi hotspot⁴
Aktiverer trådløs internett-tilgang via en Wi-Fi-hotspot. Passasjerene i baksetet kan koble PC, nettbrett og annet trådløst utstyr til Wi-Fi-sonen. For Wi-Fi-sonen og bruk av tjenestene nettradio og hybridradio opprettes dataforbindelsen også via bilens SIM-kort og et mobilabonnement med datapakke fra Audis leverandør, Cubic.
Informasjon om været
Værmeldinger og ekstremværvarsler presenteres på værkartet med lettforståelige symboler. Du kan se værvarslet for de neste dagene, eller du kan ta en titt på nedbørsradaren for å se hvordan været utvikler seg.
Audi connect navigasjon & infotainment plus
Navigasjon med Google™-satellittkart⁵
Det svært detaljerte satellittkartet fra Google™ gjør kartvisningen i MMI navigasjon Plus enda mer realistisk. Flyfotoene gjør elementer lettere gjenkjennelig, slik at det er enklere å orientere seg. Veivisning med satellittkart fra GoogleTM 28 bidrar til den høye kvaliteten på navigasjonssystemet fra Audi.
Svært detaljert 3D-visning av byer
Bymodellene i 3D er svært detaljerte. Den realistiske visningen av kjørefelt og bygninger gjør det lettere å finne frem i utvalgte byer.
Onlinesøk etter navigasjonsmål
Systemet har tilgang til omfattende nettbaserte databaser som gir passende treff til søket. Du kan også legge inn mål med stemmestyringen, slik at du i mindre grad distraheres fra trafikken. I tillegg til adressedata som kan overføres direkte som navigasjonsmål, leverer onlinesøket også tilleggsinformasjon som åpningstider og kontaktopplysninger.
Online talekommando¹
Online stemmestyring (tilgjengelig på utvalgte språk) lar deg diktere SMS eller e-post fritt, enten ved bruk av tasten for talekommando eller "Hey Audi"-taleaktivering (ekstraustyr). Forbedret kvalitet på resultater og gjenkjenningsfrekvens takket være online-korrelasjon av stemmeinndata. Online synkronisering bedrer gjenkjenningsgraden og øker kvaliteten på stemmestyringen. Systemet kan f.eks. gjenkjenne egennavn, slik at du kan søke etter et hotell ved å oppgi hotellets navn.
Online trafikkinformasjon plus
I tillegg til Online-trafikkinformasjon: Nøyaktig informasjon om trafikkflyt på motorveier – ved avkjøringer og knutepunkter – og informasjon om veikryss i byer. Sperrede kjørefelt vises på MMI-displayet. Systemet bruker også prediktiv informasjon om trafikkflyt for å beregne ankomsttiden mer nøyaktig.
Nettradio⁴
Tilgang til globalt tilgjengelige nettradiostasjoner.
Hybridradio⁴
Radioen veksler automatisk mellom klassisk FM eller DAB-radio og stasjonens nettradio. Dermed er du alltid sikrest best mulig mottakskvalitet. Du kan alltid lytte til favorittstasjonen din, selv om du forlater stasjonens sendeområde.
Audi connect nødanrop & service
Audi Nødanrop⁶
Hvis bilen utsettes for en alvorlig ulykke, utløses et automatisk nødanrop. Bilen overfører relevante data som ulykkessted og antall personer i bilen til Audis nødanropssentral, slik at hjelpen kan organiseres raskt. Kvalifiserte medarbeidere hjelper deg på ditt eget språk, også i utlandet. Relevant informasjon videreformidles til de lokale redningstjenestene. Audi connect nødanrop kan også utløses manuelt med en tast, for eksempel for å skaffe hjelp til andre.
Audi Hjelp
Kundesupport fra Audi assistansetjeneste ved skadeoppgjør.
Lovpålagt nødanrop⁷
Samsvarer med lovkravene til det pan-europeiske nødanropssystemet. Nødanropet utløses enten manuelt eller automatisk ved en alvorlig ulykke og etablerer taleforbindelse med en lokal redningssentral.
Online veitjeneste
Hvis du trenger veihjelp, kan du trykke på veihjelpstasten i takmodulen for å få kontakt med online-veitjenesten. Det opprettes en taleforbindelse med Audis veitjeneste. I mange tilfeller er det mulig å finne feilen ved hjelp av dataene bilen sender, slik at man raskt kan finne en løsning
Audi connect remote & control
Bilstatusrapport
Gir informasjon i myAudi-appen om rekkevidde, kjørelengde, status på dører/vinduer/lys, serviceintervall og varsellamper.
Fjernstyring av klimaregulering
Du kan styre parkeringsklimaanlegget med myAudi-appen slik at kupeen har en behagelig temperatur når du setter deg inn i bilen.
Fjernstyring av lading
Du kan planlegge lading og stille inn tidsur i myAudi-appen for mest mulig optimal lading før avreisetidspunkt.
  • 1920x1080_AOZ_DIV_161320_MyAudi.jpg
    Dataforbindelse i bilen

    Bruk av den trådløse internett-tilkoblingen via Wi-Fi hotspot samt nettradio, hybridradio og musikkstrømmetjenester¹³, og alle andre tjenester som tilbys via myAudi-appen, aktiveres av SIM-kortet som er permanent installert i bilen (Audi connect SIM) sammen med et avgiftsbelagt dataabonnement fra Audi-leverandøren, Cubic Telecom.

    Du kan bestille datapakkene i Cubics nettbutikk, via din myAudi-konto eller via MMI-systemet i bilen (avhengig av bilmodell). For enkelte modeller kan du alternativt bruke ditt eget SIM-kort i bilen og koble til Wi-Fi-hotspot via mobiltelefonleverandøren din. Hvis et eksternt SIM-kort settes inn i kortsporet eller kobles til via rSAP¹⁴, vil alle dataforbindelser opprettes via dette eksterne SIM-kortet, både for Audi connect-tjenestene og for Wi-Fi-hotspot. For mer informasjon, kontakt din Audi-forhandler.

    Besøk Cubic Telefom
1
Mobiltelefonen må ha Bluetooth-profilen MAP (Message Access Profile). Informasjon om kompatible mobiltelefoner får du hos din Audi-forhandler og på www.audi.com/bluetooth.
2
Tilgjengelig i utvalgte byer for utvalgte gater.
3
Behandling av nyhetsstrømmer i myAudi krever at du har en myAudi-konto.
4
Tjenesten krever at du kjøper en datapakke fra en Audi-partner.
5
Google og Google-logoen er registrerte varemerker for Google Inc.
6
Kommunikasjon av språket satt i MMI. Språkene som er tilgjengelige for nødanropet varierer fra land til land.
7
Funksjonene fungerer kun innenfor systemets grenser og er delvis avhengig av tilgjengeligheten av tredjepartstjenester. AUDI AG påtar seg ikke ansvar for riktigheten av disse dataene. Den lovpålagte tjenesten, Audi connect nødanrop & service og Audi connect remote & control leveres via et SIM-kort installert i bilen. Kostnadene for samtaler og dataforbindelser fra bilen er inkludert i prisen på tjenestene. Tjenestene levert av Audi er kun tilgjengelig innenfor rekkevidden til mobiltelefonnettverket til mobiltelefonleverandøren valgt av Audi. I områder med utilstrekkelig GPS-mottak eller utenfor rekkevidden til den bestemte mobiltelefonleverandøren, kan det hende at enkelte funksjoner/tjenester ikke kan sende/motta data og er kanskje ikke tilgjengelige eller kun tilgjengelige med begrensninger. Tjenestene under Audi connect nødanrop og service tilbys i 10 år fra levering av nytt kjøretøy. Tjenestene under Audi connect remote & control kan brukes gratis i 3 år fra levering av nytt kjøretøy, og kan deretter utvides mot et pristillegg. Det lovpålagte nødanropet er tilgjengelig fra levering av nytt kjøretøy på ubestemt tid og oppfyller lovkravene til det pan-europeiske nødanropssystemet (eCall).
8
Tilgjengeligheten til Amazon Music og Apple Music er landsspesifikk.
En dataplan og en konto hos de aktuelle tjenesteleverandørene kreves. Leverandørene forbeholder seg retten til å når so helst deaktivere tjenesten.