#tarattet | Mangfold i bilbransjen | Audi Norge
Audi Norge Mer audi
Tarattet
Kvinne står ved bilen sin og ser utover.

#tarattet

Kvinnelig ansatt fester Audi-ringer på bil

Kun 9 prosent kvinner i bilbransjen

I Audi har andelen elektriske biler gått fra 0 til over 95 prosent på tre år. Det gjør oss stolte, og viser hvilken enorm endringstakt hele bilbransjen står i. Samtidig markerer det bare begynnelsen på en utvikling der innovasjon og bærekraft står helt sentralt. For å lykkes i fremtiden er det viktig at vi som selskap reflekterer den verden vi leverer i, og representerer verdiene som er i samfunnet for øvrig. Et sentralt punkt er å jobbe for mer mangfold, og å ha en tydelighet rundt dette i rekrutteringsprosessen.

Mangfold handler om langt mer enn bare kjønn. Med kun 9 prosent kvinner i bilbransjen, er det allikevel et åpenbart og viktig tema for endring. Vi ønsker at flere skal se hvilke muligheter som ligger i denne bransjen, og vi ønsker at flere er med på å gi sin kompetanse og stemme inn i viktige diskusjoner knyttet til fremtidens mobilitet.

Allikevel er bil for mange fortsatt en «guttegreie». Kun 9 prosent av de som jobber i denne bransjen er kvinner. I norske familier og par er det menn som eier rundt 75 prosent av bilene. Da vi presenterte vår nyeste elbil fra Audi våren 2022, var kun 1,5 prosent av de flere tusen som meldte sin interesse kvinner.

Audi A6 Avant e-tron concept

Dette skal vi gjøre gjennom #tarattet:

 • tarattet-rekruttering-1920x1080.jpg
  Målrettet rekruttering

  Vi skal rekruttere målrettet for mer mangfold.

 • 1920x1080_AOZ_E_171001_1750.jpg
  Bil er mer enn "motor"

  Vi skal bli flinkere til å vise frem hvilke muligheter som ligger i det å jobbe med og interessere seg for bil. Bil er mer enn bare «motor», og denne bransjen byr på uendelige muligheter innen salg, strategi, produktutvikling, kundereiser, teknologi, markedsføring og fremtidens mobilitetsløsninger.

 • 1920x1080_AOZ_191075.jpg
  Kunden i sentrum

  Vi gjør tilpasninger i kundereisen, og måten vi møter kvinner og menn på når de skal kjøpe seg bil. Vi ønsker å skape større bevissthet slik at flere kvinner aktivt tar stilling til om de skal eie den bilen de kjører. Det tror vi vil skape bedre økonomisk likestilling på hjemmebane.

Audi Norge Mer audi
Tarattet