Informasjon om leveringstider | Audi
Audi Q4 e-tron under produksjon

Informasjon om leveringstider

Økt bruk av netthandel og ekspresslevering har ført til at de fleste av oss forventer lynrask levering av varene vi bestiller. For biler er det under normale omstendigheter helt vanlig med en leveringstid på tre til seks måneder.

Faktorer som kan føre til lengre leveringstid

> Stor etterspørsel

> Tilgang på halvledere

> Global leveringssituasjon

> Ettervirkninger som følger av koronapandemien
  • 1920x1080_q4_r_2022_4070.jpg
    Konsekvensen av stor etterspørsel

    Over 95 prosent av Audi-kundene velger elbil, noe vi er svært stolte over. Vi gjør alt for å levere elbilene ut til kundene så raskt som mulig, men noen ganger er etterspørselen større enn kapasiteten vår. Det er situasjonen nå, hvor flere ytre omstendigheter påvirker produksjonen av biler.

  • 1920x1080-Audi-q4-e-tron-A211532.jpg
    Globale leveringsproblemer

    De globale leveringsproblemene forsterkes av situasjonen i Ukraina. Til tross for leveringssituasjonen på verdensbasis, og forsinkelser hos våre leverandører, gjør vi alt vi kan for å imøtekomme etterspørselen etter våre bilmodeller.

Audi jobber utrettelig for å levere din drømmebil

Bilindustrien er for tiden påvirket av den begrensede tilgjengeligheten av halvledere som resulterer i globale forsyningskjedeforsinkelser. Derfor jobber vi i Audi utrettelig for å levere din drømmebil så raskt som mulig. Vi inviterer deg til å bli kjent med noen av Audis ansatte, deres ansvar og lidenskapen de tilfører utfordringene de står overfor.

Spørsmål og svar

Hvorfor er det så vanskelig å planlegge leveringstider?

Dette skyldes blant annet mangelen på halvledere/mikrobrikker og forsinkelser i leverandørkjeden, som igjen fører til flaskehalser både i produksjonen til våre leverandører, vår egen bilproduksjon og transportkjede.

Hva gjør dere for å finne løsninger?

Her hjemme kan forhandlerne våre være gode rådgivere for kunder som ønsker raskest mulig levering. Det kan handle om å finne tilgjengelige lagerbiler for enkeltmodeller, eller skreddersy bestillinger på biler uten utstyr som fører til store forsinkelser. Fra fabrikkens hold er det allerede tatt store grep overfor underleverandører, noe som på sikt bidrar til at problemet kan overvinnes.

Når kan jeg forvente at dere har løst problemet?

Vi forventer at denne problemstillingen forblir aktuell gjennom 2022, og at vi først i 2023 er helt tilbake i en normalsituasjon. Samtidig kan det fortsatt være flere modeller som lenge før det kan være tilgjengelig med rask leveringstid.

Hvor lang er leveringstiden, om jeg bestiller en ny bil nå?

Det kommer helt an på valg av modell og utstyrsnivå, og den til enhver tid gjeldende informasjonen vi har fått fra fabrikkene vi jobber med. Derfor er dette et spørsmål forhandleren din kan svare mer presist på, tilpasset den enkelte modellen du vurderer. Samtidig som de også er åpne om uforutsigbarheten i situasjonen, som innebærer at det kan komme endringer også etter at bilen er bestilt.

Er det enkelte merker eller modeller som påvirkes mer enn andre?

Situasjonen påvirker hele bransjen, og alle våre merker. Samtidig kan det tidvis være enkeltmodeller tilgjengelig for raskere levering enn andre, også påvirket av etterspørsel og interne produksjonsforhold drevet av tilgjengelige deler og andre forhold.

Hvorfor er det mangel på halvledere/mikrobrikker?

På grunn av den globale digitale utviklingen trenger nesten alle bransjer stadig flere halvledere, og etterspørselen er for tiden større enn det produsentene klarer å levere. Lokale forhold og lavere produksjon, på grunn av midlertidig nedstenging av chipprodusentenes fabrikker, har forverret situasjonen.

Kan ikke Audi bare bytte mikrobrikkeprodusent?

Det er dessverre ikke så enkelt. De teknisk avanserte bilkomponentene vi bruker krever spesielle mikrobrikker med økt driftssikkerhet. Det er bare noen få produsenter i verden som oppfyller de høye kvalitets- og sikkerhetskravene vi stiller.

Spørsmål?

Finn og kontakt din nærmeste Audi-forhandler for mer informasjon om leveringstider.

Audi Norge Kundeservice
Informasjon om leveringstider