Audi Urban Purifier | Bærekraft | Audi
Audi Urban Purifier

Audi Urban Purifier

Audi e-tron ved trafikklys

Passiv filtrering under kjøring, aktiv filtrering under lading

Sammen med leverandøren MANN+HUMMEL har Audi nå utviklet et filter som kan samle opp partikler fra omgivelsene; den fungerer på samme måte som stasjonære systemer som allerede er i bruk i noen byer. Filteret som er plassert i fronten på bilen, sikrer at ikke bare bilens egne partikkelutslipp absorberes, men også utslipp fra kjøretøy rundt.

Filteret er integrert i bilens eksisterende luftstrøm foran radiatoren, slik at kun noen få modifikasjoner på bilen er nødvendige. Filterelementet styres via det utskiftbare kjøleluftinntaket, og den mekaniske funksjonen kan sammenlignes med en støvsuger hvor de fine støvpartiklene fester seg i filteret samtidig som luften strømmer gjennom..

Foto: illustrasjonsbilde

Så langt har filteret blitt brukt i Audi e-tron-testbiler. Under kjøring filtrerer den passivt ved hjelp av bilens bevegelse; luft strømmer gjennom filtersystemet og fanger opp selv de minste partiklene. En aktiv filtrering skjer under lading. En vifte som allerede er innebygd i alle elbiler transporterer omgivelsesluften gjennom radiatoren – systemet drar nytte av denne prosessen og kan dermed aktivt filtrere luften som strømmer gjennom den. Dette er ideelt spesielt i urbane miljøer, hvor svevestøvforurensningen er mye høyere enn i landlige områder.

Trafikkbilde i storby

Effektivitet bevist gjennom utholdenhetstester

Testbilene har ikke bare blitt brukt til å analysere effektiviteten til filtrene, men også for å avdekke om teknologien påvirker bilen og bruksopplevelsen. Etter over 50 000 kilometer med utholdenhetstester på Audi e-tron, var svaret klart: filtrene har ingen negativ effekt på driften av elbilene, inkludert på varme sommerdager eller under hurtiglading.

Systemet er så effektivt at Audi e-tron-partiklene ble fullstendig filtrert ut i en svært forurenset by som Stuttgart. I enda mer forurensede byer kan utslipp av fint støv absorberes aktivt og passivt av opptil tre biler. For å gjøre systemet enda mer effektivt, samarbeider Audi med MANN+HUMMEL for å koble til eksisterende sensorer som værstasjoner. I tillegg planlegges det å utvikle en displaylogikk i bilene, slik at passasjerene kan bestemme når systemet er aktivt samt følge hvor mye støv som har blitt filtrert.

Foto: illustrasjonsbilde

Filtersystem med en høy grad resirkulering

Filteret er enkelt å vedlikeholde og må kun skiftes når det vanlige serviceintervallet er nådd. En livssyklusanalyse av hele filtersystemet har vist at det vil utgjøre 14,9 kilo CO2-ekvivalenter. I tillegg består selve filteret av 15 % resirkulert materiale og hele systemet er 60 % resirkulert.

Det handler om å gjøre det Audi alltid har gjort: Nemlig pushe grensene for hva som er mulig med teknologi. Innovere. Gjør det bedre enn sist.
Audi Norge Bærekraft
Audi Urban Purifier