Slik bruker du teknologien i din Audi | Tips og råd | Audi

Assistentsystember i bilen

  • 1277x718_A_E-TRON_D_181017_new.jpg
1277x718_A_E-TRON_D_181017_new.jpg

Slik får du mest ut av teknologien i bilen din

Det finnes enormt mye teknologi i nye biler, men som kjøper av ny bil kan det være vanskelig å vite hvordan man kan dra mest mulig nytte av teknologien. Innovasjon ligger i Audi sitt DNA, og hver dag jobbes det for å utvikle nye løsninger som skal gjøre deg til en tryggere og bedre sjåfør.

Alle nye Audi-biler er utstyrt med en rekke avanserte assistentsystemer, utviklet for å ivareta sikkerheten til både sjåfør og passasjerer. Svært mange av assistentsystemene i bilene våre aktiveres automatisk og vil hjelpe deg i faresituasjoner der systemene ser det som hensiktsmessig å gripe inn.

Her følger en oversikt over de viktigste assistentene du kanskje ikke visste at du har i bilen din:

Nattsynsassistent

Nattsynsassistenten er utviklet for å redusere risikoen for ulykker. Den registrerer personer i mørket uavhengig av belysning og farger, og viser hindringer på skjermen. Registrerte personer, dyr eller andre hindringer merkes så med gult i Audis virtual cockpit. Assistenten visualiserer området rundt veien elektronisk og gir bedre sikt i mørket. Systemet viser et termografisk bilde av omgivelsene ved kjøring i mørket. Registrerte personer og større dyr merkes med gult i Audi virtual cockpit.

- Hvis bevegelsene og posisjonene til personene eller dyrene viser en fare for påkjørsel, vil merkingen bli rød og varsellyder skrus på. Dette gir en betydelig lavere risiko for ulykker, sier produktspesialist i Audi, Ole André Rognstad.

I kombinasjon med HD Matrix LED-hovedlyktene til Audi blir merkede personer også belyst tre ganger kort etter hverandre. Systemet slår seg automatisk på når det er mørkt hvis nærlyset er aktivert eller lysbryteren står på AUTO.

Adaptiv kjøreassistent

Den adaptive kjøreassistenten har flere funksjoner: Den hjelper føreren ved akselerasjon og bremsing, med å holde jevn hastighet og avstand til andre kjøretøy og holder bilen i kjørefeltet. Slik bidrar også kjøreassistenten til økt komfort, spesielt på lange turer. Systemet gjenkjenner kjørefeltmarkeringer, biler i feltet ved siden av, samt flere forankjørende kjøretøyer. Ut fra disse observasjonene lager systemet en virtuell kjørelinje og fører bilen i den.

- Systemet griper inn i styringen for å bidra til å holde bilen i midten av kjørefeltet. Samtidig
holdes innstilt hastighet konstant, og systemet reagerer med avstandsregulering til
forankjørende kjøretøyer. Takket være de mange parameterne som tas med i beregningen, gir den adaptive kjøreassistenten optimal kjørekomfort i hastigheter fra 0 til maks, sier Rognstad.

Den adaptive kjøreassistenten bruker en radarsensor montert foran på bilen, frontkameraet og ultralydsensorene til å overvåke omgivelsene rundt bilen kontinuerlig. I tillegg støttes systemet av rattet som registrerer om føreren holder i det.

Effektivitetsassistent

Oppgaven til effektivitetsassistenten er å hjelpe deg som fører til å kjøre forutseende slik at bilen din bruker mindre drivstoff. Cruisecontrollen i Audien bruker data fra effektivitetsassistenten og MMI-navigasjonen for å sørge for adaptiv regulering av bilens hastighet, også når det ligger andre kjøretøy foran bilen.

- Systemet bruker informasjon om svingradier, steder og fartsgrenser fra navigasjonsdataene. Det støttes også av informasjon fra kamerabasert trafikkskiltgjenkjenning. Assistenten styrer dessuten faser med kjøring uten gasspådrag og seiling. Dette bidrar til at den adaptive cruisecontrollen kjører på en drivstoffbesparende måte, sier Rognstad.

Unnamanøvreringsassistent

Unnamanøvreringsassistenten er utviklet for å hjelpe føreren i kritiske situasjoner ved at den styrer bilen rundt en hindring. Til dette bruker systemet laserskanneren, radarsensoren og frontkameraet.

- Hvis føreren aktivt styrer unna en hindring etter en akutt varsling, hjelper unnamanøvreringsassistenten til med målrettet bremsing og et lite styremoment ved korrigering av rattutslaget. Unnamanøvreringsassistenten er tilgjengelig i hastigheter mellom ca. 30 og 150 km/t, men forutsetter at føreren styrer aktivt under hele manøveren, sier han.

Avkjøringsassistent

Når du kjører i gang eller kjører sakte i inntil 10 km/t, kan avkjøringsassistenten utføre bremseinngrep for å forhindre at bilen kolliderer med et møtende kjøretøy når du svinger av til venstre. Straks du setter på blinklyset, overvåker avkjøringsassistenten motgående kjørefelt. Til dette bruker systemet laserskanneren, radarsensoren og frontkameraet.

- Bremseinngrepet gjør at bilen holdes i eget kjørefelt. Du som sjåfør vil informeres om inngrepet med en visning i kombiinstrumentet, sier han.

Kamerabasert fartsgrensevisning og trafikkskiltgjenkjenning

Kamerabasert trafikkskiltgjenkjenning har til hensikt å hjelpe føreren ved å vise registrerte trafikkskilt, som for eksempel fartsgrenser, i kombiinstrumentet. Systemet bruker et kamera til å gjenkjenne og vise forbikjøringsforbud og fartsgrenser. I tillegg gjenkjenner systemet, innenfor dets begrensninger, start og slutt på motorveier, riksveier og tettsteder.

Systemet vurderer også våte veibaner, hastighetsbegrensninger for bestemte tider av døgnet og kjøring med tilhenger om bilen har fabrikkmontert tilhengerfeste.

- Visningen fra trafikkskiltgjenkjenningen kommer automatisk på displayet til kombiinstrumentet eller Audis virtual cockpit og kan konfigureres med multifunksjonsrattet. Dette systemet er et rent informasjonssystem. I MMI kan du i tillegg aktivere en trafikkskiltbasert varsling som varsler dersom du overskrider fartsgrensen, sier Rognstad.

Utstyret kan bestilles for ønsket periode, enten per måned eller år, etter at bilen er levert. Bestillingen legger du inn via myAudi eller nettbutikken som er tilgjengelig via bilens MMI.
myAudi

Nødstoppassistent

Dersom føreren på noe måte er inaktiv under kjøringen, vil nødstoppassistenten registrere dette. I slike tilfeller vil assistenten varsle både optisk, akustisk og haptisk. Dersom sjåføren ikke reagerer på varslingene, overtar systemet styringen av bilen og bremser automatisk til den står i ro i det aktuelle kjørefeltet. Så vil Audis pre sense-beskyttelsestiltak aktiveres, og bilen forberedes på berging av passasjerene. Hvis bilen din har den nødvendige funksjonen, aktiveres det et automatisk nødanrop.

- Samtidig er det viktig å påpeke at systemet har sine begrensninger, og er kun ment å være til hjelp for sjåføren. Det er alltid sjåføren som har det fulle ansvaret for bilkjøringen, sier Rognstad.

Også dette utstyret kan bestilles for ønsket periode etter at bilen er levert. Bestillingen legges inn via myAudi eller nettbutikken som er tilgjengelig via bilens MMI.
myAudi
I tillegg til systemene beskrevet ovenfor, er Audi utstyrt med en rekke flere assistenter:

1. Visuelle sidespeil

De visuelle sidespeilene gir sjåføren bedre sikt under krevende forhold med regn, snø eller lav sol. Sjåføren kan selv stille inn synsfeltet i henhold til egne behov og velge speilside. De situasjonstilpassede visningene gir sjåføren bedre sikt sammenlignet med tradisjonelle sidespeil.

2. Parkeringsassistent

Denne assistenten er til hjelp når du skal parkere eller kjøre ut av parkeringsluker. Parkeringsassistenten beregner den beste manøvreringen for å parkere i luker både på tvers og på langs. Systemet overtar hele styreprosessen, og du behøver bare å skifte gir i henhold til anvisningene på skjermen, gi gass, bremse og overvåke parkeringsprosessen. Assistenten aktiverer du selv i bilens display.

3. Omgivelseskamera

Dette kameraet utvider oversikten over bilen med en rekke ulike visninger av området rundt bilen. Gjennom kameraet kan du se bilen fra flere vinkler og områdene rundt bilen ved for eksempel parkering eller når du ferdes i trange passasjer.

4. Feltskiftevarsling

Feltskiftevarslingen hjelper føreren med å overvåke blindsonen og trafikken bak bilen. Radarsensorer bak på bilen registrerer kjøretøyer som nærmer seg bakfra på siden, og måler avstanden og hastighetsdifferansen. Hvis en situasjon er kritisk med tanke på feltskifte, vises en advarsel ved hjelp av lysdioder på sidespeilet. Dersom føreren setter på blinklyset og starter feltskifte i noe som systemet anser som en kritisk situasjon, blinker lysdiodene kraftig flere ganger.
Husk at mange av assistentene aktiveres automatisk, men du kan selv gå inn og velge hvor mange assistenter du ønsker at bilen din skal ha. På for eksempel Audi e-tron og Audi A6 kan du velge mellom følgende profiler:

Maximal: Alle tilgjengelige hjelpesystemer er slått på.
Individual: I denne profilen kan du slå på og av de enkelte hjelpesystemene etter eget behov og ønske.

Basic: Kun basis-hjelpesystemene er slått på.
Du kan lese mer om Audis assistentsystemer her.
Audi Norge Tips og råd
Assistentsystember i bilen