Audi pre sense, ryggekamera og andre assistentsystemer | Audi

Assistentsystemer

  • 1920x1080-audi-a7-sportback-night-vision-assist-my2021.jpg
1920x1080-audi-a7-sportback-night-vision-assist-my2021.jpg
Artikkel oppdatert: 16.02.2021

Assistentsystemer

I din nye Audi kan det finnes tallrike assistentsystemer som hjelper deg som sjåfør til en sikrere reise. Les om de ulike assistentsystemene her.

Nattsynsassistent

Viser et termografisk bilde av omgivelsene ved kjøring i mørket. Personer og større dyr merkes med gult på fargedisplayet i førerinformasjonssystemet. Hvis systemets analyse av bevegelsen og posisjonen til personen eller dyret viser at det er fare for påkjørsel, blir merkingen rød, det vises en varseltrekant og det lyder et varselsignal.

I kombinasjon med et av lyssystemene nedenfor, blir merkede personer også belyst med en lykt tre ganger kort etter hverandre (markeringslys)
▪ Xenon plus i kombinasjon med fjernlysassistent
▪ LED-lykter med fjernlysassistent
▪ Audi Matrix LED-frontlykter

Varselmeldinger vises også på head-up-displayet (ekstrautstyr). Funksjonene aktiveres med tasten ved siden av lysbryteren.

Audi Hold assist

Hindrer at bilen ruller i bakken. Systemet aktiveres med et tastetrykk og gjør det mer komfortabelt å kjøre i gang.

Head-up-display

Viser relevant informasjon fra assistentsystemer, navigasjon eller advarsler direkte i førerens synsfelt. Head-up-displayet kan justeres i høyden og viser informasjon i farger og med god kontrast i førerens synsfelt.

Cruise control

Holder ønsket hastighet konstant fra ca. 30 til 250 km/t hvis motoreffekten og motorbremseeffektentillater det. Betjenes med en egen hendel på rattstammen.

Valgt hastighet vises i førerinformasjonssystemet. Bruk LIM-tasten for å veksle mellom cruise control og den regulerbare hastighetsbegrenseren. Ved modus for hastighetsbegrensning bruker du gasspedalen som normalt, men hastigheten begrenses til den innstilte verdien. Du kan deaktivere/overstyre hastighetsgrensen forbigående med kickdown.

Betjening og justering av hastighetsgrensen skjer på samme måte som ved bruk av cruise control og adaptiv cruise control. Hastighetsbegrenseren kan stilles inn i skritt på 1 og 10 km i området fra 30 til 250 km/t.

Audi pre sense city

Oppdager kjøretøy og fotgjengere i hastigheter inntil 85 km/t. Ved fare for kollisjon advarer systemet føreren. Om nødvendig iverksettes full nedbremsing for å redusere hastigheten og om mulig unngå kollisjonen.

Assistentpakke bykjøring

Pakken inneholder:
▪ Parkeringshjelp plus
▪ Ryggekamera
▪ Audi side assist
▪ Audi pre sense rear
▪ Utstigningsvarsel
▪ Varsel for kryssende trafikk

Inneholder utvalgte assistentsystemer spesielt tilpasset bykjøring. Funksjonen for varsling ved
kryssende trafikk hjelper føreren ved ryggemanøvrer i forbindelse med parkering. Dersom det kommer biler, informerer systemet føreren med et symbol på MMIdisplayet, og i kritiske situasjoner kan det også utløse en varsellyd og ev. et kort bremserykk.

Audi side assist

Advarsel i form av LED-visning på det aktuelle sidespeilet hvis det oppstår en kritisk situasjon i
forbindelse med skifte av kjørefelt. To radarsensorer registrerer kjøretøyet som nærmer seg bakfra, og måler avstanden og hastighetsdifferansen.

Feltskifteassistenten aktiveres fra ca. 10 til 250 km/t. Når bilen står i ro, kan utstigningsvarslingen registrere biler og syklister som kommer bakfra, og om nødvendig advare passasjerene i bilen før de åpner døren. Varslingen skjer ved at varsel-LED-en i den aktuelle døren avgir et lyst blink. Leveres med Audi pre sense basic og Audi pre sense rear, et system som ved hjelp av monterte radarsensorer registrerer fare for kollisjon bakfra (innenfor systemets begrensninger). Som
mottiltak strammes de fremre beltene elektrisk, og om bilen har konturseter, pumpes setets luftsystem opp. Samtidig lukkes vinduer og eventuelt soltak, om bilen har dette. Varselblinklyset blinker raskt for å advare andre trafikanter.

Aktiveres én gang via MMI-CAR-menyen.

Audi pre sense basic

Innleder automatisk tiltak for forebyggende beskyttelse av personene i bilen om nødvendig.
Dette omfatter stramming av beltene foran, for å forebygge at passasjerene sklir forover eller ut til siden, aktivering av nødsignalanlegget og lukking av panoramaglasstak (hvis bilen har dette) og vinduer. Ved hjelp av nettverkskoblinger mellom ulikebilsystemer vurderes den aktuelle kjøresituasjonen.

Kamerabasert trafikkskiltgjenkjenning

Ved hjelp av et kamera registreres og vises forbikjøringsforbud, fartsgrenser, inkludert midlertidige fartsgrenser (f.eks. på motorvei). Innenfor systemets begrensninger registrerer systemet start og slutt på motorvei, motortrafikkvei, tettbebyggelser og områder med trafikkforstyrrelser, og viser aktuelle hastighetsbegrensninger. I tillegg vurderer det den aktuelle situasjonen ved regn, tåke, kjøring med tilhenger (forutsetter fabrikkmontert tilhengerfeste)
og tidsbegrensede hastighetsgrenser. Dersom trafikkskiltet er plassert utenfor kameraets
registreringsområde, kan informasjonen hentes frem fra navigasjonsdataene som er lagret på
MMI navigasjon plus med MMI touch. Trafikkskiltgjenkjenningen vises automatisk på displayet i kombiinstrumentet ev. Audi virtual cockpit. Systemet kan konfigureres med multifunksjonsrattet. Inntil tre trafikkskilt kan vises alene, eller det påbudet som er relevant for øyeblikket, kan vises som tilleggsvisning til et annet system (f.eks. digital hastighetsvisning).

Trafikkskiltgjenkjenningen er et rent informasjonssystem. I MMI er det dessuten mulig å stille inn en trafikkskiltbasert varslingsfunksjon som sier i fra dersom den registrerte fartsgrensen brytes.

Audi active lane assist

Systemet hjelper føreren å holde bilen i kjørefeltet (ved hastigheter fra 60 til maks. 250 km/t). Hvis systemet er aktivt og blinklyset ikke er slått på, hjelper Audi active lane assist føreren å holde bilen innenfor de registrerte kjørefeltmarkeringene ved å gripe lett korrigerende inn i styringen. Føreren kan velge om systemet skal gripe inn kontinuerlig eller
rett før kjørefeltmarkeringen krysses (tidlig/sent styreinngrep). Føreren kan også velge å bli varslet med vibrasjoner i rattet. Inkludert fjernlysassistent.

I kombinasjon med MMI navigasjon plus med MMI touch leveres systemet med kamerabasert
trafikkskiltgjenkjenning.

Assistentpakke langkjøring

Pakken inneholder:
▪ Adaptiv cruise control
▪ Køassistent
▪ Audi active lane assist
▪ Trafikkskiltgjenkjenning
▪ Fjernlysassistent
▪ Predictive efficiency assistant

Adaptiv cruise control (ACC) regulerer avstanden automatisk i et hastighetsområde fra ca. 0 til
250 km/t. Ved hjelp av automatisk bremsing og akselerering sørger systemet for at den innstilte
avstanden overholdes så langt det er mulig. Systemet har fem ulike avstandstrinn. I tillegg kan
akselerasjons- og reguleringsfunksjonen konfigureres via Audi drive select. Med Stop&Go-funksjonen kan bilen bremses helt ned og startes igjen automatisk.

Fra ca. 0 til 60 km/t hjelper dessuten køsassistenten føreren med å styre bilen. Systemet gjenkjenner kjørefeltmarkeringer, bygninger langs veien, kjøretøy i tilstøtende felt samt flere forankjørende biler. På bakgrunn av denne informasjonen beregner systemet en virtuell kjørelinje og holder bilen på denne.
Køassistenten tar hensyn til en rekke parametere for å sørge for mest mulig behagelig og naturlig kjøreopplevelse. I hastigheter over ca. 60 km/t hjelper Audi active lane assist føreren med å holde bilen i riktig kjørefelt.


Adaptiv cruise control, kombinert med MMI navigasjon plus med MMI touch og head-up-display, utnytter dataene fra predictive efficiency assistant til å regulere hastigheten på en forutseende og smidig måte, også når du ikke har noen biler foran deg. Systemet bruker
informasjon fra navigasjonsdataene om svingradier (kurveassistent), tettbebyggelser og hastighetsbegrensninger (tempolimitassistent). Systemet bruker dessuten informasjonen fra den kamerabaserte trafikkskiltgjenkjenningen.
Predictive efficiency assistant regulerer målrettet bruk av gasspådrag og seiling for å bidra til en drivstofføkonomisk kjørestil, også når adaptiv cruise control er aktivert.


Audi pre sense front utfyller Audi pre sense city med kollisjonsvarsel, delvis – og om nødvendig – fullstendig bremsing over hele hastighetsskalaen inntil ca. 250 km/t. Nødstyringsassistenten hjelper føreren med et støttende styremoment ved kritiske unnamanøvrer. På bakgrunn av avstanden, bredden og tverrforskyvningen til bilen foran beregner systemet en linje for unnamanøveren. Nødstyringsassistenten aktiveres så snart systemet oppdager fare for kollisjon og føreren iverksetter en unnamanøver. Hvis føreren
svinger ut til venstre, kan systemet, innenfor sine begrensninger, oppdage møtende trafikk i motgående kjørefelt. Hvis systemet registrerer en kritisk situasjon i forbindelse med unnamanøvren, iverksetter det et automatisk bremseinngrep. Systemet er aktivt når føreren slår på blinklyset og bilen har en hastighet mellom ca. 2 og 10 km/t.


Adaptive cruise control betjenes med en egen hendel på rattstammen. Audi pre sense front kan deaktiveres via MMI Car-menyen.

Parkeringsassistent

Ultralydsensorer leter etter parkeringsplasser i egnet størrelse langs veien og styrer rattet nesten automatisk ved manøvrering inn og ut av parkeringsluken. Beregner egnet manøver for å parkere i luker på tvers og egnet inn- og utkjøringsmanøver ved lukeparkering på langs. Føreren må gi gass og bremse og overvåke parkeringen. Systemet for visning av omgivelsene kan advare føreren om hindringer på siden (avhengig av rattutslaget). Parkeringen kan utføres i flere trinn. Kan også leveres med ryggekamera eller omgivelseskameraer som ekstrautstyr.
Aktiveres med en tast i midtkonsollen.

Parkeringshjelp bak

Akustisk varsling om avstanden til en registrert gjenstand gjør det enklere å rygge bilen på plass.
Måling med ultralydsensorer som er diskré integrert i støtfangeren. Aktiveres når du legger inn revers.

Parkeringshjelp plus

Akustisk og optisk parkeringshjelp foran og bak når du parkerer og manøvrerer bilen. Visning i MMIdisplayet. Måling med ultralydsensorer diskré plassert i støtfangeren. Kan om ønskelig leveres med ryggekamera eller omgivelseskamera. Aktiveres ved å legge inn revers eller med en tast i midtkonsollen. Aktiveres dessuten automatiske dersom avstanden til et registrert objekt er mindre enn ca. 90 cm.

Ryggekamera

Visning av området bak bilen på MMI-displayet, med dynamiske visningselementer for kjørefelt, beregnet avhengig av styrevinkelen. Hjelpelinjer og visning av når du må dreie rattet ved lukeparkering. Ryggekameraet er diskré integrert i håndtaket på bagasjeromslokket.
Aktiveres ved å legge inn revers eller ved å trykke på en tast i midtkonsollen. Du kan velge mellom to moduser (parkering på tvers og tilhengermodus, såfremt bilen er utstyrt med fabrikkmontert tilhengerfeste).

Assistentpakke parkering

Pakken inneholder:
▪ Omgivelseskameraer
▪ Parkeringsassistent

Fire vidvinkelkamera dekker hele området rundt bilen og lar deg velge mellom mange ulike visninger for å forenkle manøvreringen.

▪ Ryggekameravisning: Med hjelpemarkeringer for parkering på tvers og tilkobling av tilhenger (ved fabrikkmontert tilhengerfeste).
▪ Panoramavisning foran og bak: Visning nesten 180° gjør det enkelt å rygge ut av trange parkeringsluker, innkjørsler og uoversiktlige kryss.
▪ Virtuelt fugleperspektiv: Bildene fra de fire kameraene settes sammen til et virtuelt fugleperspektiv. For nøyaktig manøvrering og plassering av bilen.

Aktiveres ved å sette bilen i revers (omgivelseskamera) eller med en tast i midtkonsollen (parkeringsassistent).
Audi Norge Tips og råd
Assistentsystemer