Elbil-rekkevidde om vinteren | Intelligent termisk styring | Audi
Audi Norge Elbil
Optimal rekkevidde om vinteren

Slik får du optimal elbil-rekkevidde og ladetider om vinteren

Med noen smarte grep er det mye man kan gjøre for å øke både elbil-rekkevidden og ladetider om vinteren. Setevarme i stedet for varmluft, optimalt dekktrykk, parkering i garasje og valg av effektivitetsmodus er noen av faktorene som avgjør hvor raskt høyenergibatteriet tømmes – eller ikke. Her er tips til andre ting du kan gjøre for å bevare batterieffekt om vinteren, og for å oppnå optimal rekkevidde for elbiler.

Audi e-tron GT og Audi Q4 e-tron på vinterfjellet

Førklimatisering og tidsur for avreise har en positiv effekt på elbil-rekkevidden om vinteren

Førklimatisering med tidsur for avreise kan aktiveres via bilens mediesystem (MMI) eller via myAudi-appen*. Ved å planlegge dine daglige avgangstider vil bilen varme, eller avkjøle, interiøret til ønsket temperatur før avreise. Dette gir ikke bare en mer komfortabel start på turen, men gir også økt elbil-rekkevidde dersom bilen også står til lading. Det er fordi du ved forvarmet bil bruker mindre energi på oppvarming av interiør og batteri når du starter kjøreturen.
Slik lader du elbilen hjemme
1920x1080-A1814145_large.jpg

Oppnå lengre rekkevidde med e-tron ruteplanlegger

Audi e-tron-ruteplanleggeren kompletterer Audi MMIs navigasjonsfunksjoner med omtrent 30 detaljerte opplysninger og bidrar med smart optimalisering for de litt lengre bilturene.

Ruteplanleggeren beregner den raskeste ruten, tar hensyn til trafikk- og rutedata og beregner hvor lang tid det vil ta å lade elbilen din. I tillegg vil den vurdere kjørestilen og inkluderer det i den totale kjøretiden. Systemet viser tilgjengelige og ledige elbil-ladestasjoner samt gir informasjon om ladestrøm eller ladetilkoblinger og pluggtypen til de respektive ladepunktene som blir foreslått. Audi e-tron-ruteplanleggeren prioriterer høyenerrgi HPC-ladestasjoner (ultrarask lading).

Med en aktiv e-tron-ruteplanlegger ser bilen din alltid etter den mest effektive veien til mål. Prøv også vår elbil rekkeviddekalkulator og se forskjellene i rekkevidde for Audi e-tron og Audi e-tron Sportback – avhengig av ytre temperatur, kjøremodus, felgstørrelse og bruk av varme og klimaanlegg.

Rekkeviddekalkulator

Hvor langt kan jeg kjøre i bytrafikk, på landevei eller på motorvei? Hva er fordelen med kjøremodusen Efficiency? Det får du svar på i vår rekkeviddekalkulator for Audi e-tron og Audi e-tron Sportback.

Rekkeviddene som vises her, er basert på kundesykluser som er typiske for Audi-førere. Det forutsettes her at klimaanlegget er slått på (i WLTP-syklusen forutsettes det at klimaanlegget er slått av). Hvis du kjører spesielt energiøkonomisk (f.eks. kjører jevnt med middels høy hastighet, slår av klimaanlegget osv.), kan lengre rekkevidde oppnås. Det er ikke beregnet noen konstant hastighet for kjøreprofilene. For at resultatet skal bli så realistisk som mulig, er det beregnet akselerasjons- og retardasjonsfaser for hver kjøreprofil basert på erfaringsverdier i bytrafikk, på landevei og på motorvei.
Audi e-tron S

Lading av elbiler ved lave temperaturer

Det intelligente batteristyringssystemet (BMS) kommuniserer med ladestasjonen du bruker, og optimaliserer strømmen for en mest mulig skånsom AC-lading. Elbillading reguleres automatisk og systemet avslutter ladingen i elbilen så snart batteriet er fullt, eller når et forhåndsdefinert ladenivå på for eksempel 80 prosent er nådd. Under ladeprosessen overvåker BMS spenningen i de enkelte cellene og balanserer dem etter behov. I tillegg aktiverer intelligent styring batterioppvarmingen. Hvis batteritemperaturen faller til et visst nivå, reduserer BMS automatisk ladekapasiteten for å unngå tidlig aldring av batteriet.

Alt i alt har langsom lading av elbiler en positiv effekt på batteriets totale levetid. I tillegg er det lurt å lade så snart som mulig etter kjøreturer på vinteren. Det er fordi batteriet fortsatt er varmet opp og ladingen blir både mer skånsom og går raskere.

Prøv vår ladekalkulator

For å kunne bruke Audi e-tron GTs høye HPC-ladekapasitet på opptil 270 kW, må batteriet ha en bestemt temperatur. Dette oppnås ved hjelp av tilpasset forvarming av batteriet under kjøring. Når en HPC-ladestasjon legges inn som destinasjon i e-tron-ruteplanleggeren, beregner bilen forventet ankomsttid og trekker ut nødvendig varme- eller kjølekapasitet, slik at bilen umiddelbart kan oppnå den høye ladekapasiteten ved ankomst.

1920x1080-gt-termisk-styring-2.jpg

Hva som påvirker rekkeviddeprognosene i e-tron

Rekkeviddeprognosen er utledet fra høyspentbatteriets ladenivå og energiforbruksprognosen. Dette avhenger av flere faktorer, hvor drivsystemforbruket har størst påvirkning. Brukerkomfort som sete- og rattvarme samt klimaanlegg har langt mindre påvirkning. For den anslåtte elbil-rekkevidden skiller Audi mellom to scenarier: den aktive navigasjonsruten og inaktiv navigasjon.

For den aktive navigasjonsruten, beregnes forbruk fra ruteprofilen (hastighetsgrenser, grønne lys, høydeforskjeller) og gjeldende trafikkinformasjon som kø samt gjennomsnittlig energiforbruk de siste 100 kilometerne.

I tillegg vurderes brukerkomfort og klimaanlegg for hele den kommende kjøreturen. Når navigasjonen er inaktiv, brukes gjennomsnittet av de siste 100 kilometerne for å bestemme drivsystemets forbruk samt brukerkomfort og klimaanlegg. Ved å slå på og av energiforbrukere som eksempelvis setevarme via rekkeviddemonitoren, kan du se den direkte innvirkning på rekkeviddeprognosen.
Audi Q4 e-tron i vinterlandskap

Slik bevarer og forlenger du elbilens batterilevetid

Dersom du ofte kjører korte turer bør du lade til maksimalt 80 prosent for å spare kapasitet og forlenge levetiden til batteriet. Står du parkert over flere dager bør du i tillegg unngå at batteriet ligger på under 20 prosent. Kjører du som regel lange bilturer kan du lade opptil 100 prosent, men du bør da begynne å kjøre umiddelbart etter fullført lading. Ideelt sett bør alle som ikke kjører lenger enn 12 timer holde ladenivået mellom 40 og 80 prosent om vinteren.

Les flere ladetips for lengre batterilevetid

Kjøremotstand påvirker elbil-rekkevidden

Mindre felgstørrelser, smalere dekk og riktig lufttrykk kan redusere dekkenes rullemotstand om vinteren. Takbokser øker luftmotstanden, og tilhengere krever naturligvis mer energi. Inne i elbilen påvirker ratt og setevarmer rekkevidden minimalt fordi de opererer tett inntil kroppen og bruker dermed lite strøm, men å bytte til luftsirkulasjonsmodus reduserer tap av den totale rekkevidden til elbilens kapasitet.
Utforsk Audis elektriske modeller
Audi Q4 e-tron på en bro i vinterlandskap

Intelligent termisk styring i Audi-modeller bevarer rekkevidde og ytelse

Om vinteren må elektriske biler varme opp både interiøret og batterisystemet til riktig temperatur. Denne doble oppgaven krever allerede mye energi fra bilen, og ekstra kalde dager i vinterhalvåret påvirker ytelsen til høyspentbatterier ytterligere. På Audis elektriske modeller trenger du ikke bekymre deg for stort rekkeviddetap på vinteren. Intelligent termisk styring sikrer lang batterilevetid, enestående ytelse og god rekkevidde år etter år.

Spørsmål og svar om elbilbatteri og ytelse om vinteren

Hva er intelligent termisk styring?

Intelligent termisk styring er det behovsstyrte varme- og kjølesystemet i Audis elbiler og sikrer at høyenergibatteriet og ladekapasiteten fungerer optimalt. Dette systemet velger alltid de mest effektive metodene for å varme opp batteriet* og interiøret riktig, og er spesielt nyttig om vinteren. Det er skånsomt for cellene og minimerer samtidig rekkeviddetap fordi batteriet allerede er i det optimale temperaturområdet når du starter kjøreturen.

Termisk styring betyr at varmestrømmene fordeles mellom drivsystemet, høyenergibatteriet og interiøret. Varmepumpesystemet konverterer energi fra drivsystemet eller luften rundt. Det er varme som er tilgjengelig for batteriet, men også for interiøret om vinteren. Å bruke luften rundt som energikilde er relativt nytt og brukes til å balansere restvarmen fra drivsystemet. På den måten har vi tilgang til to uavhengige systemer, via drivsystemet og luften rundt, som brukes til å varme opp interiøret og høyspentbatteriet.

Hvordan påvirker kulden batteriet i elbiler?

Ytelsen til et høyenergibatterier i elbiler avhenger av ladenivået og temperaturen. Jo kaldere det er, jo mindre strøm kan batteriet gi. Elektrokjemiske prosesser er en faktor i dette. Ved kalde batteritemperaturer øker batteriets elektriske interne motstand og den tilgjengelige kapasiteten reduseres. Batteriene i Audis e-tron-modeller beskyttes ved å begrense strømstyrken ved lavere temperaturer. I tillegg kan batteriet utnytte restvarmen fra væskekjølte høyspentkomponenter som effektelektronikken, drivsystemet og laderen og varmes opp direkte av en kjølevæskevarmer.

Hvordan påvirker kulde lading av elbiler?

Lading av elbiler kan ta lengre tid ved lave batteritemperaturer. Av den grunn må batteriet varmes opp under lading. Ved tilkobling til ladepunktet, kommuniserer bilen automatisk med strømkilden. Slik vet ladepunktet hvor mye strøm batteriet til enhver tid kan motta, og sikrer dermed at batteriet ikke blir overbelastet. Når det lades, henter batteriet strømmen det trenger til oppvarming fra ladepunktet.

Hvordan reguleres temperaturen på batteriet og interiøret under kjøring?

For å sikre en pålitelig tilførsel av varme selv i svært lave temperaturer, integrerer vårt varmepumpesystem (innebygd i de fleste av våre elektriske modeller) ytterligere høyspentvarmere i driftsstrategien. Dette sikrer et komfortabelt interiør selv på ekstra kalde dager, og produserer raskt den ideelle batteritemperaturen på omtrent 25 til 30 grader Celsius. En ekstra elektrisk varmer er tilgjengelig i vår vinterpakke for spesielt kalde forholdsom i Norge.

Hvilke andre løsninger har Audi for å beskytte batteriet fra kulde?

I kombinasjon med termisk styring tilbyr vi førklimatisering, og dette gjør det mulig å stille inn nøyaktig avreisetidspunkt med lade- og avgangsuret – direkte i bilens MMI eller med myAudi-appen. Dermed lader den automatiske ladeprosessen batteriet til forhåndsinnstilt nivå, og gir en gunstig temperatur så nær avreisetiden som mulig. Tap av rekkevidde reduseres betydelig, i tillegg til at temperaturen i interiøret blir mer komfortabel.

Når e-tron ruteplanlegger brukes i Audi e-tron GT og RS e-tron GT starter klimatisering for ladeprosessen automatisk under kjøring for å oppnå høy ladekapasitet umiddelbart ved ankomst til hurtigladestasjoner. Avhengig av utetemperaturen, sørger det intelligente termiske styringssystemet for at batteriet ligger på et optimalt nivå når du starter ladingen.

Hvordan reduserer Audi rekkeviddetapet ved å varme opp interiøret?

Sammenlignet med en forbrenningsmotor har en elbil mye mindre restvarme og energi tilgjengelig for oppvarming. Varmen som batteriet, den elektriske motoren og kraftelektronikken genererer, kan ledes inn i interiøret med en varmepumpe. I utgangspunktet fungerer varmepumpen som et kjøleskap – men omvendt. Jo mer restvarme som er tilgjengelig, desto mer effektivt fungerer pumpen. I beste fall kan den generere opptil tre kilowatt varmeeffekt fra én kilowatt elektrisk energi. Denne teknologien er veldig nyttig spesielt om vinteren fordi den erstatter en elektrisk tilleggsvarmer. Avhengig av utetemperaturen kan varmepumpen nå et høyere område sammenlignet med konvensjonell oppvarming.

Hva er viktig å tenke på før en lang kjøretur på vinteren?

Alle som trenger lengst mulig rekkevidde før en tur bør aktivere førklimatisering. Ideelt sett bør det gjøres i kombinasjon med AC-lading, som generelt er mer effektivt enn DC-lading fordi den lavere strømtilførselen gir mindre strømtap. AC-lading er også mer skånsomt fordi det ikke belaster batteriet så mye. Ved AC-lading tilføres mindre strømstyrke og gjør at batteriet kan motta strøm selv ved svært lave batteritemperaturer, noe som gjør at batteriet ikke trenger å varmes opp så mye.

For å oppnå optimal rekkevidde bør AC- eller DC-lading skje når batteritemperaturen er optimal; rett før du starter en tur via avgangsuret, eller umiddelbart etter kjøring for å utnytte den høyere batteritemperaturen til å lade raskere og mer effektivt.

Hva skjer med et kaldt batteri på en hurtigladestasjon?

Uavhengig av bilmodell foregår det en kommunikasjon mellom bil og DC-hurtigladestasjonen ved tilkobling. Ladeeffekten beregnes blant annet ut ifra ladenivå og batteritemperatur. På grunn av den høye ladeeffekten på en hurtigladestasjon så vil det genereres egenvarme i batteriet, og den aktive integrerte oppvarmingen reduserer derfor ladetiden betydelig i kalde temperaturer.

Hvordan påvirker ekstrem kulde batteriene i elbiler?

For å beskytte batteriet slipper vi ikke til mer strøm dersom kjernetemperaturen i batteriet når minus 30 grader. Men for at det skal kunne skje, må bilen utsettes for en så ekstrem temperatur over lang tid. Med tilstrekkelig ladenivå og et forvarmet batteri kan du så klart kjøre en e-tron-modell i så kalde temperaturer.

Finnes det innstillinger i bilen for å oppnå best mulig rekkevidde?

Ved å bruke bilens data- og rekkeviddemonitor under kjøring, kan du lese hvordan rekkevidden økes når for eksempel interiørtemperaturen reduseres. Rekkevidden kan også økes med Range Mode. Da begrenses bilens komfortfunksjoner, motorkraft og maksimal hastighet seg noe.

*
Tilgjengelige funksjoner varierer med modell. Logg inn på myAudi-appen for å se dine funksjoner.
Audi Norge Elbil
Optimal rekkevidde om vinteren