Bilgarantier | Mobilitetsgaranti og Nybilgaranti | Audi Norge
Audi Q2

Bilgaranti

Mobilitetsgaranti

Alle nye Audi personbiler leveres med mobilitetsgaranti. Dette er en 24-timers nødtelefon som du kan ringe dersom du opplever uforutsette stopp på veien. Mobilitetsgarantien dekker gratis inntauing til nærmeste Audi-verksted, eller reparasjon på stedet hvis dette lar seg gjøre. Garantien gjelder automatisk frem til første service, og fornyes automatisk dersom Audi serviceprogram følges og at anbefalte reparasjoner blir utført på et Audi serviceverksted.

Audi mobilitetsgaranti

24-timers nødtelefon

24 timers mobilitetsgaranti er et samarbeid med Viking Redningstjeneste. Får du driftsstans, ring:

 • 915 04 444
 • Er du i utlandet, ring +47 915 04 444*

*Startavgift kr. 0,45. Minuttakst kr. 0,32 for oppringninger fra fasttelefon i Norge.

Audi mobilitetsgaranti

Fordeler med Audi Mobilitetsgaranti

Har du en ny Audi, er du automatisk dekket av mobilitetsgarantien. Dette er en utvidelse av nybilgarantien som følger med bilen.

Garantien gjelder automatisk frem til første service, og fornyes automatisk dersom Audi serviceprogram følges og at anbefalte reparasjoner blir utført på et Audi serviceverksted.

 • Ved uforutsette stopp underveis får du hjelp på stedet kostnadsfritt, eller om nødvendig inntauing til nærmeste Audi-forhandler¹.
 • Hvis ikke bilen kan repareres umiddelbart, vil du få dekket kostnader for erstatningsbil eller hotell² i inntil 5 dager for både sjåfør og passasjer.
 • Audi Mobilitetsgaranti gjelder i Vest-Europa og mange av de østeuropeiske landene.
 • Gjelder også ved bruktbil. Dersom tidligere eier ikke har holdt seg til serviceprogrammet, hjelper vi deg i gang med ny garantiavtale.
Mobilitetsgaranti og vilkår

Audi nybilgaranti

Audi AG gir 2 års garanti ved kjøp av en ny Audi og gjelder for alle mangler i materiale og produksjon. AUDI AG, Harald A. Møller AS eller en autorisert Audi-forhandler dokumenterer i serviceheftet når garantien trer i kraft og begynner å løpe.

I direkte tilknytning til nybilgarantien gir også Harald A. Møller AS en Norgesgaranti i Norge i 5 år for biler som er importert av Harald A. Møller AS og registrert etter 01.01.2011. Dette gjelder så fremt den totale kjørelengden ikke er over 100 000 km.

Audi mobilitetsgaranti

Vilkår for Nybilgarantien

Garantien begynner å løpe når Audi AG, Harald A. Møller AS eller en autorisert Audi-forhandler overleverer den nye bilen til den første kjøperen, eller når den nye bilen registreres første gang –avhengig av hva som inntreffer først.

 • Audi AG har fastsatt en vedlikeholdsplan for hver enkelt modell som i detalj beskriver hva som skal utføres ved hver service på de aktuelle tidspunkter.
 • Enhver ytelse etter garantien forutsetter at hver intervallservice er blitt gjennomført etter anvisningene fra Audi AG.
 • For en feil eller mangel som kommer inn under denne garantien, må en autorisert Audi serviceforhandler kontaktes for en utbedring.
 • Garantien dekker ikke direkte slitasjedeler, dvs. enhver naturlig reduksjon av bilens funksjonalitet eller verdi som følge av bruk, som ikke skyldes mangler i materiale og produksjon.
Les alle vilkår i Audi nybilgaranti (PDF)
 • 1920x1080_AA7_TFSIe_191002.jpg
  Batterigaranti

  Alle nye ladbare hybridbiler og elbiler fra Audi leveres fra fabrikk med 8 år/160.000 km garanti på batteripakken.

  Audi garanterer at batteriet skal holde minst 70% kapasitet i inntil 8 år/160.000 km. Garantien forutsetter lading i henhold til bilens instruksjonsbok og med originalt ladeutstyr.

 • 1920x1080-mobile-stage-AA7_TFSIe_191006.jpg
  Gjennomrusting

  Alle nye Audi leveres med 12 års garanti mot gjennomrusting av karosseriet. Med gjennomrusting menes her at det er oppstått hull i karosseriplatene som har utviklet seg innenfra (fra hulrom) som ikke kan forventes å bli oppdaget tidligere i forbindelse med lakkvedlikehold ihht anbefalinger i bilens instruksjonsbok.

  Skadene må ikke være forårsaket av ytre påvirkning, f.eks saltskader.

 • 1_1920x1080-default-AA7_TFSIe_191001.jpg
  3 års garanti mot lakkfeil

  Alle nye personbiler har en garanti i tre år fra leveringsdato mot lakkskader som følge av produksjonsfeil.

  Skader som er oppstått på grunn av ytre påvirkning, dekkes ikke av garantien.

1
Hvis andre uhell inntreffer, f.eks. ved ulykke, hjelper SOS internasjonal deg med det praktiske ved å få bilen fraktet til verksted og rekvidering av leiebil ved behov. Kostnadene ved inntauing og eventuelt rekvidering av leiebil ved skade dekkes av bileiers forsikring eller bileier.
2
Kan ikke kombineres ved veihjelp som følge av: flatt batteri, lavt olje- eller kjølevæskenivå, drivstoffpåfylling ved tom tank, mårbittskader, bytte av defekt hjul, omfang relatert til dekkreparasjonssett, tyknet eller grumset diesel, tauing etter påfylling av feil type drivstoff.
Audi Norge Ny bil
Bilgarantier