Design

 • Startleie

  Startleie er et engangsbeløp som må innbetales før bilen kan utleveres. Startleien inngår som del av din betaling, og refunderes ikke ved kontraktsslutt. Velger du høy startleie vil du få lavere månedspris enn ved å velge lav startleie. Startleien er minimum 12,5 % av bilens totalpris.

 • Månedsleie

  Månedsleien beregnes ut ifra bilens pris inkludert leveringsomkostninger, startleie, leasingperiode, kjørelengde, rente og restverdi. Jo høyere startleie du betaler, jo lavere månedsleie får du. En privatleasingsavtale kan være på 36 eller 48 måneder.

 • Overkjørte kilometer

  Ved oppstart av en privatleasing avtales en total kjørelengde for hele perioden. Kjører du lenger enn avtalt, påløper det en kostnad pr km på kilometerne over avtalt kjørelengde. Ta en sjekk årlig for å se om du kjører i henhold til avtalt kjørelengde.

 • 1920x1080_ASER_P_161038.jpg
  Sjekkliste ved tilbakelevering

  Når du leverer leasingbilen etter endt leieperiode, vil den bli taksert. Pass på at du leverer bilen tilbake i samme stand som du fikk den.

  1. Bilen skal leveres tilbake med det utstyret den ble levert ut med (eksempelvis nøkler, vinter-/sommerdekk, skiboks)

  2. Dersom du har kjørt lenger enn avtalt, påløper det en kostnad pr ekstra km.

  3. Ved unormal slitasje faktureres du for reparasjonskostnader. Dette kan være riper, steinsprut, skade på lys og felger, bulker, skade på / tilgriset interiør, nedslitte dekk

  4. Manglende utført service og vedlikehold