Audi connect | Remote & Control for e-tron-modeller | Audi Norge

Audi connect Remote & Control for e-tron-modeller

Audi connect remote & control* i e-tron-modeller inkluderer:

Bilstatus*
563x317_vehicle_status_report.jpg
Med tjenesten bilstatus har du tilgang på en rekke informasjon via smarttelefonen og myAudi-appen. Du kan blant annet se:

> Batteriets ladenivå
> Status for ladestøpselet
> Elektrisk rekkevidde
> Status for dører og vinduer
> Status for lys
> Serviceintervall
> Varsellamper og varselmeldinger
Fjernstyrt lading*
563x317_Q8e_2022_4551.jpg
Med myAudi-appen kan du raskt og enkelt sjekke både rekkevidde og ladenivå. Du kan også starte lading av batteriet direkte eller ved å bruke ladetidsuret for optimal lading frem til avreise.
Fjernstyring av låsing og opplåsing*,¹
563x317_Q8e_2022_4462.jpg
Med myAudi-appen kan du enkelt låse og låse opp bilen selv om du ikke er i nærheten av den. Takket være den sikre myAudi-registreringsprosessen og tildeling av en PIN-kode, er bilen din beskyttet mot uautorisert tilgang.
Fjernstyrt av klimaregulering*
563x317_Q8e_2022_4436.jpg
Du kan styre parkeringsklimaanlegget med myAudi-appen slik at kupeen har en behagelig temperatur når du setter deg inn i bilen.
Parkeringsposisjon*
1920x1080_Q8e_2022_4397.jpg
Bilens parkeringsposisjon vises på kartet i myAudi-appen.
e-tron ruteplanlegger*
563x317_Q8e_2022_4544.jpg
Med e-tron ruteplanlegger kan du planlegge ruten i fred og ro hjemme i myAudi-appen eller direkte i bilen. Rruten tar hensyn til batteriets ladenivå og trafikksituasjonen, og viser beregnet ankomsttid inkludert nødvendig ladetid. For å holde ladetiden så kort
som mulig legges ladingen i størst mulig grad til hurtigladestasjoner. Under en aktiv lading vises gjenstående ladetid og batteriets ladenivå. Du kan få et pushvarsel på smarttelefonen når bilen er klar til å kjøre videre.
*
For mer informasjon om tilgjengeligheten av tjenesten i enkelte kjøretøy og regioner, kontakt din Audi-forhandler eller se informasjonen om det aktuelle kjøretøyets utstyr.
Velg din Audi-modell
1
Motoren kan ikke startes uten bilnøkkelen.
Audi Norge Digitale tjenester Audi connect
Audi connect R & C for e-tron