Grønnere hverdag med Audi | Teknologi og innovasjon | Audi

Grønnere hverdag med Audi

  • 1920x600-e-tron-produksjon.jpg
1920x600-e-tron-produksjon.jpg
Oppdatert 20. september 2021

Grønnere hverdag med Audi

Audi har som mål å redusere CO2-utslipp med 30 prosent over kjøretøyets livssyklus innen 2025, og har iverksatt et stort antall tiltak langs hele verdikjeden for å støtte visjonen om å oppnå karbonnøytralitet i miljøbalansen innen 2050.

1920x1080-brussel-produksjon.jpg

Verdens første CO2-nøytrale bilfabrikk

Produksjonen av Audi e-tron startet opp på fabrikken i Brussel i 2018, og ble med det verdens første sertifiserte CO2-nøytrale produksjonsanlegg for høyt volum i premiumsegmentet. Anlegget har kjøpt grønn elektrisitet siden 2012 og har det største fotoelektriske systemet i området. Over 3000 MWh energi per år genereres på et takområde på 37 000 m2 – nok til full lading av omtrent 33 000 Audi e-tron-modeller. Selskapet unngår dermed CO2-utslipp på tilsammen 17 000 tonn. Audi Brussel reduserer også utslipp ved å bruke biogass til anleggets varmeforsyning. Anlegget dekker mer enn 95 prosent av energikravet med fornybar energi, noe som reduserer CO2-utslippet med så mye som 40 000 tonn per år totalt.

– Som Audi-konsernets første fabrikk til å kun produsere elbiler, er det viktig at produksjonen foregår på en bærekraftig og miljøvennlig måte, sier Patrick Danau, administrerende direktør hos Audi Brussel. - Det anser vi som vår samfunnsplikt.
Utforsk Audi e-tron
1920x1080-solcelletak-ungarn.jpg

Europas største soltak og Aluminium Closed Loop

Győr i Ungarn har utnyttet de geografiske forholdene siden 2012 og dekker rundt 70 prosent av varmebehovet ved geotermisk energi. De resterende 30 prosentene genereres av naturgass, hvor CO2-nøytraliteten er sikret av biogassertifikater. Med det 160.000 kvadratmeter store solcelleanlegget på taket - det største i sitt slag i Europa - har også Audi Győr fått et karbon-nøytralt fotavtrykk. De 36.400 solcellene i et område på omtrent 22 fotballbaner produserer 9,5 gigawatt timer energi per år og sparer dermed 4900 tonn CO2.

1. juli 2021 startet Audi prosjektet, Aluminium Closed Loop. Her sendes aluminiumsavfallet som genereres under produksjonen, tilbake til leverandører som bruker skraprestene til å produsere aluminiumspoler av identisk kvalitet, og som deretter sendes tilbake til Audi. Resulterer i en såkalt lukket sløyfe av aluminium. Aluminium Closed Loop reduserer dermed bruken av aluminium som primærråstoff, ved å resirkulere aluminiumsavfallet til sin opprinnelige kvalitet. Resirkulering uten forringet kvalitet hjelper biler med å starte bruksfasen i livssyklusen med en gunstigere miljøbalanse. Produksjonen av aluminium som sekundært råstoff reduserer energiforbruket med 95 prosent sammenlignet med produksjonen som primærråvare.

– Vi jobber kontinuerlig med å forbedre miljøavtrykket til våre lokasjoner og å oppnå CO2-nøytralitet i miljøbalansen innen 2025, sier Rüdiger Recknagel, miljøsjef for Audi Group.
– I tilegg har vi allerede iverksatt tiltak i Ingolstadt, Neckarsulm og San José Chiapa, Mexico, som gjør at vi unngår mellom 70 og 75 prosent av CO2-utslippene som ellers ville blitt generert.
Les også: Ny produksjonsstandard med e-tron GT

Miljøvennlig logistikk

Audi har også lenge vært engasjert i miljøvennlig praksis også utenfor fabrikkportene. Siden 2010 har Audi eksempelvis brukt miljøvennlig jernbanetransport i bilforsendelsen, og det såkalte "Green Train" har siden den gang reist fra Ingolstadt til Nordhavens lastehavn Emden. I 2012 ble forbindelsen fra Audis Neckarsulm-lokasjon til Emden også omgjort til "grønne tog". Siden 2017 har jernbaneblogistikk blitt håndtert på en stort sett klimanøytral måte med Deutsche Bahn. Ved å bytte til DB Cargos “DBeco plus” -produkt sparer selskapet mer enn 13 000 tonn CO2 per år. Nå har Audi Ungarn oppnådd CO2-nøytralitet i jernbanetransport av komponenter, motorer og biler med DB Cargo også. I tillegg har Audi også kompensert for karbonutslipp på utenlandske reisesegmenter i Ungarn og Belgia siden 2019.

På lokasjonen i Ingolstadt brukes to hybridlokomotiver, og en skinnebundet traktor med en elektrisk motor pluss en CNG (Compressed Natural Gas) volumtraktor for shuntoperasjoner på Neckarsulm-stedet. Der jernbanetransport ikke er mulig, brukes også klimavennlige alternativer. Siden nylig har deler av Audis logistikkrav på Neckarsulm-lokasjonen blitt håndtert av to lastebiler med miljøbevisste LNG-motorer (Liquefied Natural Gas), noe som resulterte i CO2-besparelser på opptil 20 prosent og nitrogenoksidreduksjoner på 85 prosent sammenlignet med diesel- drevne lastebiler. En tredje LNG-lastebil kommer til i slutten av året. På Brussel-stedet har LNG-lastebiler også vært i bruk siden 2018. LNG er et fremtidsrettet alternativt drivstoff: De kommende årene skal det være strengt tilgjengelig som biobasert drivstoff, noe som gjør det mulig å spare 90 prosent CO2 per forsendelse sammenlignet med dieselmotorer.
1920x1080-alu-close-loop.jpg

Samarbeid med leverandører

Forsiktig og aktsom bruk av ressurser sparer materiale og reduserer energiforbruket som ellers ville vært nødvendig for produksjon av nye materialer. CO2-besparelser er således en forutsetning for ressurseffektivitet.

På grunn av overgangen mot elektrisk mobilitet, øker andelen CO₂-utslipp fordi produksjonen av batterier er særlig CO2-intensiv. Hos Audi forventes nesten en fjerdedel av alle CO2-utslippene å forekomme her innen 2025. Derfor har Audi sammen med sine leverandører stort fokus på effektive grep tidlig i produksjonsfasen.

Allerede i 2018 startet Audi og leverandører et CO2-program i forsyningskjeden for å identifisere tiltak for ytterligere CO2-reduksjoner. Muligheter eksisterer først og fremst i den progressive økningen i sekundær materialbruk, utnyttelse av materialer fra resirkuleringsprosesser, i plastkomponenter og i bruken av grønn elektrisitet. Implementeringen av disse tiltakene er planlagt å være fullt effektiv innen 2025, og har et gjennomsnittlig CO2-reduksjonspotensial på 1,2 tonn per bil. Et eksempel på dette er Aluminium Closed Loop.
Les også: Bærekraftige materialer i Audi e-tron-modeller
A208434_large.jpg

Lanserer pilotprosjekt for kjemisk gjenvinning av plast

Et annet eksempel er et pilotprosjekt initiert av Audi. I samarbeid med Karlsruhe Institute for Technology (KIT) jobber de to partnerne med en metode for kjemisk resirkulering av bilplast. Denne metoden vil gjøre det mulig å resirkulere blandet plast, som brukes i bilteknikk på grunn av krevende sikkerhet, varmebestandighet og kvalitetskrav, til såkalt pyrolyseolje som igjen kan brukes til produksjon av plastkomponenter. Fremover kan denne teknologien bli et miljøvennlig alternativ til mekanisk gjenvinning.

Selskapet planlegger å gradvis øke andelen sekundære materialer i modellene. Det siste eksemplet er bruken av PET i Audi A3. PET er en plastpolymer som kan skilles fra andre materialer som den kan ha blitt kombinert med, og er derfor lettere å resirkulere. For Audi A3 er for eksempel tre setetrekk i tekstil tilgjengelig med et innhold på resirkulert materiale på opptil 89 prosent. For øyeblikket er setetrekkene ikke helt laget av resirkulerbare materialer.

– Utfordringen er det nedre stoffet, som er koblet til det øvre materialet med et lim. Vi jobber med å erstatte dette også med resirkulerbar polyester, sier Ute Grönheim, som er ansvarlig for utvikling av tekstilmaterialer i Audi.

Fremover skal alle setetrekk i tekstiler være laget av resirkulerte materialer i alle modellserier. Hvis den tekniske gjennomførbarheten kan demonstreres, planlegger Audi å industrialisere teknologien og deretter gradvis bruke den på flere og flere komponenter.
Les også: Gjenbruk av batterier i Audi e-tron
1920x1080-rainwater-mexico.jpg

Lukkede vannkretsløp, og økt bruk av regnvann

På Audi-fabrikken i Mexico beskyttes vannressursene ved bruk av effektive og intelligente prosesser som garanterer lukket vannsyklus i anleggene. Siden 2014 har en intern lagune sørget for at regnvann kan lagres, og med en reservekapasietet på 234 000 m³ har dette resultert i en reduksjon i grunnvannsbruk på opptil 25 prosent av fabrikkens forbruk.

Audis anlegg i Mexico har ikke sluppet ut avløpsvann siden 2018.
Les også: Gjenbruk av batterier i Audi e-tron

Audi øker budsjettet for elektromobilitet frem til 2025

Med sin investeringsplanlegging for de neste fem årene, presser AUDI AG sin transformasjon til en leverandør av nettverksbasert og bærekraftig premiummobilitet: med et samlet beløp på ca 35 milliarder euro, forblir investeringene på et høyt nivå, spesielt for fremtidige kjøretøyprosjekter, til tross for et vanskelig forretningsmiljø.

Rundt 17 milliarder euro, som tilsvarer halvparten av investeringssummen, er allokert til fremtidig teknologi alene. I likhet med Volkswagen-gruppen som helhet, styrker Audi investeringene i elektromobilitet. Audi har øremerket omtrent 15 milliarder euro til dette og understreker dermed viktigheten av sitt elektriske veikart. Det nødvendige økonomiske omfanget er skapt av synergier i Volkswagen-konsernet - både i e-plattformsstrategien og i programvareutvikling. Forbedringer i faste kostnader, en slankere produktportefølje og besparelser i ikke-kjøretøyinvesteringer bidrar ytterligere til den økonomiske soliditeten til Audi-merket.
Audi Norge Teknologi og innovasjon
Grønnere hverdag med Audi