Hva er WLTP?

Hvor stort forbruk har en bil? Med den standardiserte kjøresyklusen WLTP kan vi svare mye mer presist på dette. Den nye målemetoden for drivstofforbruk og CO2-utslipp er basert på en mer virkelighetsnær kjøremåte og erstatter NEDC-standarden fra september 2017.

Den nye WLTP-standarden (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure) er utviklet ved hjelp av kjøredata som er samlet inn fra hele verden, og dekker kjøresituasjoner med alt fra bykjøring til kjøring på motorvei. WLTP har klart mer akselerasjon og bremsing og er dermed mye mer dynamisk enn NEDC. I WLTP tas det dessuten hensyn til hvordan den enkelte bilens ekstrautstyr virker inn på vekt, aerodynamikk og strømforbruket til bilens ledningsnett (hvilestrøm).