Fordelene med WLTP

Det faktiske drivstofforbruket til en bil kan avvike fra opplysningene fra bilprodusenten. Derfor har det lenge vært stilt spørsmålstegn ved gyldigheten til måleresultatene fra NEDC. Det kommer av at det faktiske forbruket avhenger mye av bilens utstyr og førerens kjøremåte, for eksempel av om bilen brukes mye i bytrafikk, på landevei eller motorvei. For å veie opp for disse forskjellene har WLTP en mer dynamisk kjøreprofil enn de teoretiske betingelsene i NEDC-syklusen. WLTP-kjøreprofilen er basert på statistiske undersøkelser og evaluering av gjennomsnittlige brukerprofiler. Den har mer akselerasjon, høyere gjennomsnittshastighet og høyere topphastighet. Dessuten testes bilen i fire faser i ulike hastighetsområder i stedet for å simulere bykjøring og landeveiskjøring kombinert.