Trafikkskiltinformasjon

Audi-kameraet i bilen registrerer hastighetbegrensninger og sender denne informasjonen til en server. Dataen valideres og evalueres der slik at andre Audi-modeller, som har denne Audi connect-tjenesten, alltid viser gjeldende trafikkskilt på kartet deres. Ikke bare blir føreren bedre informert, Audi-systemene drar også fordeler av den nyeste informasjonen, som øker effektiviteten.

Verkehrszeicheninformation.jpg

Fordeler

  • Aktuelle trafikkskilt for ruten vises
  • Forbedrer forutsigbar kjøring
  • Reduserer risikoen for ulykker og utilsiktede regelbrudd

Krav

Dette trenger du for å bruke Audi connect

  • Audi connect Navigerings- og Infotainment-alternativ