• A8 L
  A8 L
  Pris: fra 1 215 700,00 NOK Mnd.pris fra 8 453,00 NOK (Billån)

  Drivstofforbruk, blandet kjøring: 6,0–5,8 l/100 km

  CO2-utslipp, blandet kjøring: 159–152 g/km

  Eff. rente 4,96 % ved lånebehov kr 764 725 o/10 år, etableringsgebyr kr 2.724. Totalt kr 1 380 532. 

Audi connect – vanlige spørsmål > Audi Norge

Audi connect – vanlige spørsmål

 • Audi_connect_Header_1400x438_Icons_Solo.jpg
Audi_connect_Header_1400x438_Icons_Solo.jpg

Audi connect – vanlige spørsmål

Lurer du på hvordan Audi connect fungerer? Hvordan får man egentlig internett i bilen? Hvilke tjenester fra Audi connect har jeg tilgang til?

Svarene på dette og mye mer får du under:

I. Tekniske krav

Hva må til for at jeg skal kunne bruke Audi connect?
Tjenestene som støttes av Audi connect, kan bare brukes med tilleggsutstyret MMI Navigation plus med MMI touch og Audi connect. I tillegg trenger du et SIM-kort for datatrafikk og med støtte for LTE-teknologi. SIM-kortet må være av standardstørrelse (mikro- eller nano-SIM-kort kan ikke brukes).
Tjenestene er bare tilgjengelige gjennom et eget mobilabonnement. Mottak av datapakker fra Internett kan, avhengig av hva slags abonnement du har, medføre ekstrakostnader, spesielt i utlandet. Siden det ofte vil være snakk om store mengde data, anbefaler vi at du inngår en avtale om fastpris på datatrafikk.

II. Telefoni, SIM-kort og bruk av Audi connect

Kan jeg bruke Audi connect og telefonen samtidig?

Du kan snakke i telefonen samtidig som du bruker Audi connect-tjenester. Audi connect-tjenestene bruker et SIM-kort for datatrafikk.  Til telefoniformål kan det parallelt kobles til en mobiltelefon via Bluetooth, slik at du kan holde begge hendene på rattet mens du snakker i telefonen.

Hva slags SIM-kort trenger jeg?

I prinsippet kan du bruke et hvilket som helst fungerende SIM-kort som er aktivert for datatrafikk. Det er mulig at det også må aktiveres for LTE. Ta kontakt med din mobilleverandør for informasjon.

Hvis du bruker kontantkort og må logge deg inn på mobilleverandørens nettportal, kan det hende at SIM-kortet ikke fungerer. Du må også regne med at bruken av Audi connect vil bil begrenset hvis du har en avtale om begrenset bruk av data. Mikro- og nano-SIM-kort kan ikke brukes til Audi connect.

III. Innstillinger for Audi connect-tilkoblingen

Hvordan kan jeg se hvilket mobilnett jeg er tilkoblet?

Hvilken nettverksteknologi Audi connect til enhver tid bruker (LTE, HSPA (4G), UMTS (3G) or GSM (2G)), går fram av ikonet ved siden av indikatoren for signalstyrke nede til høyre på MMI-displayet (ikon for mottaksforbindelse).

Hvordan kan jeg se at en dataforbindelse er aktiv?

Hvis en dataforbindelse er aktiv, er det “piler” over ikonet for mottaksforbindelse i statuslinjen.

Må jeg konfigurere innstillingene for datatilgang?

For tiden blir datatjenestene for de fleste europeiske mobilleverandører konfigurert automatisk. Det er mulig at noen tjenester må konfigureres manuelt i MMI. Ta kontakt med din mobilleverandør for informasjon.

Hvordan kan informasjonsvinduet for oppretting av forbindelse deaktiveres/aktiveres?

Om informasjonsvinduet vises eller ikke, kommer an på tilkoblingsinnstillingene. Innstillingene kan endres manuelt under dette menyelementet:

TEL >> Settings >> Connections >> Data Connection >> Connection

Her kan du velge mellom disse innstillingene:
•     “Upon enquiry” (“På forespørsel”): Forbindelsen blir først opprettet når brukeren bekrefter. Brukeren må altså bekrefte oppretting av forbindelse for hver enkelt tjeneste. På den måten sikres det at dataintensive tjenester (f.eks. WLAN-hotspot eller MMI Navigation plus med bilder fra Google Earth™) ikke automatisk blir tillatt. Denne separate innstillingen må konfigureres for hvert enkelt ytterligere SIM-kort.
 
•    “Without enquiry” (“Uten forespørsel”): Dataforbindelsen opprettes uten at du blir bedt om å bekrefte. Denne innstillingen anbefales hvis du har fastpris på datatrafikk.
 
•    “Never” (“Aldri”): Med denne innstillingen kan du ikke bruke Audi connect-tjenestene. Hvis du prøver å aktivere tjenester med direkte brukerinteraksjon (søk etter spesialmål, vær- eller nyhetstjenester, målangivelse gjennom myAudi eller Google Maps™), blir du gjort oppmerksom på den gjeldende innstillingen. Bruk dette alternativet hvis du ikke har et abonnement som omfatter datatrafikk.
Hvordan kan jeg avslutte en aktiv dataforbindelse?

En aktiv dataforbindelse kan avsluttes manuelt ved å velge tilkoblingsinnstillingen “Never”. En annen mulighet er å deaktivere datamodulen. Du kan også ta ut SIM-kortet.
Er det mulig permanent å forhindre datatilkobling?

Du kan deaktivere Audi connects mobildatabruk i MMIs telefonmeny. Innstillingen endres slik:

TEL >> Settings >> Connections >> Data Connection >> Connection “Never”

(Se spørsmålet “Hvordan kan informasjonsvinduet for oppretting av forbindelse deaktiveres/aktiveres?”)
Hvordan kan jeg forhindre dataroaming?

Roamingalternativet er i utgangspunktet deaktivert i MMI. Hvis du vil åpne for roaming, gjør du som følger:

TEL >> Settings >> Connections >> Data Connection >> Data Roaming

Innstillingen lagres for SIM-kortet du bruker i øyeblikket, eller for den tilkoblede mobiltelefonen.
Hvordan kan jeg sjekke dataforbruket i MMI?

Roamingalternativet er i utgangspunktet deaktivert i MMI. Hvis du vil åpne for roaming, gjør du som følger:

TEL >> Settings >> Connections >> Data Connection >> Data Roaming

Innstillingen lagres for SIM-kortet du bruker i øyeblikket, eller for den tilkoblede mobiltelefonen.

Hvordan kan jeg sjekke dataforbruket i MMI?

Du finner en forbruksmåler under telefoninnstillingene. For å åpne den gjør du slik:

TEL >> Settings >> Connections >> Data Connection >> Online Usage Counter

Forbruksmåleren viser hvor mye data du har mottatt og sendt gjennom Audi connect.  Måleren kan nullstilles. Hvis du nullstiller måleren, får du opp forbruket fra nullstillingen og datoen for nullstillingen. Forbruket vises separat for hvert SIM-kort. Husk at opplysningene fra datamåleren ikke nødvendigvis gjelder samme periode som fakturaen fra mobilleverandøren din.

IV. Audi connect-tjenester

>> Navigasjonsmenyen
>> Målangivelse via myAudi eller Google Maps™
Hvordan fungerer tjenesten Målangivelse via myAudi eller Google Maps™?

Målangivelse via myAudi or Google Maps™ gjør at du lett kan planlegge navigasjonsmål på datamaskinen hjemme. Med myAudi og Google Maps™ kan du sende reisemålene til bilen. Når du setter deg i bilen, lastes de inn i MMI® Navigation plus.

Registrering og tilkobling

For å kunne ta i bruk www.audi.de/myaudi må du registrere deg med e-postadressen din. Når du har registrert deg, kan du legge inn bilen din ved å klikke på “Opprette ny bil” og skrive inn bilens chassisnummer (som du finner i vognkortet). For at bilen skal kunne få kontakt med myAudi, må du taste inn den PIN-koden som kommer fram under bilen din i myAudi-portalen, i bilens MMI.

Målangivelse

Nå kan du når som helst sende reisemål til bilen med myAudi, Google Maps™ eller (hvis du har nye A3) appen MMI connect.
Navigasjonsmålene kan opprettes og behandles i myAudi under “Tjenester” --> “Målangivelse (myAudi)”.


Skriv inn reisemålet ditt i Google Maps™ (www.maps.google.no), og klikk på markeringen for å åpne informasjonsvinduet. Klikk på “Mer” og deretter “Send”. Oppgi de opplysningene det bes om, i feltet som så vises. Google Maps™ anbefaler at man krysser av for at man vil lagre den aktuelle enheten på Google-kontoen for bruk av funksjonen “Send til bil”.

For å bruke “Send til bil”-funksjonen i Google Maps™, må du godta vilkårene for Google Maps™.

Når du klikker på “Send”, blir reisemålet sendt til din myAudi-konto, og det kan hentes fram i bilen under “Navigation” --> “Destination Guidance” --> “Online Destination” --> “Call up Destinations from myAudi Account”.

Administrere lagrede reisemål

Reisemål lagret på myAudi kan hentes fram ved hjelp av navigasjonsfunksjonen i bilen. Reisemålene blir da lagret lokalt i bilen, og de kan så redigeres eller slettes i bilen. Tilbakesynkronisering med myAudi er ikke mulig.

Antallet reisemål som kan lagres på myAudi

Det kan lagres opptil 50 reisemål på myAudi. Når du legger inn det 51. reisemålet, blir det første reisemålet overskrevet, osv. Det 51. reisemålet og senere reisemål blir ikke overført til bilen.

>> Søk etter spesialmål med stemmestyring

Hvordan fungerer tjenesten Søk etter spesialmål med stemmestyring?

Med tjenesten Søk etter spesialmål med stemmestyring kan du søke etter spesialmål på Google™ og få utfyllende opplysninger, for eksempel bilder, åpningstider og vurderinger fra besøkende.
Betjening
Det er to måter å starte Søk etter spesialmål med stemmestyring på:

1)    via kontrollpanelet på MMI:

“Navigation” --> “Destination Guidance” --> “Online Destinations” --> Google Search
    --> In the vicinity of the location (i nærheten av stedet der du befinner deg)
    --> In the vicinity of the destination (i nærheten av reisemålet)
    --> At a new location (et annet sted)
--> Deretter kan du gjøre et fritekstsøk (med dreie-/trykknappen eller MMI touch), omtrent som når du søker i Google Maps™ på datamaskinen hjemme (f.eks. hotell, italiensk restaurant, museum osv.)

2)    med stemmestyring:

a)     --> Aktiver stemmestyringen fra multifunksjonsrattet.
        --> Talekommando “Online Destinations”
        --> In the vicinity of the location (i nærheten av stedet der du befinner deg)
        --> In the vicinity of the destination (i nærheten av reisemålet)
        --> At a new location (et annet sted)
    --> Velg et av alternativene.
        --> Si det ønskede spesialmålet (f.eks. hotell, italiensk restaurant, museum osv.).

b)    --> Aktiver stemmestyringen fra multifunksjonsrattet.
        --> Talekommando “Online Destination xxx” (xxx = ønsket reisemål)
        --> Det søkes etter spesialmålet i nærheten av stedet der du befinner deg.

>> Navigasjon med Google Earth™ og Google Street View™
Hvorfor er alternativet “Google Earth™” nedtonet (gråfarget) når jeg velger kartvisningen?

Google Earth™ er først tilgjengelig etter en fullstendig systemstart. Du kan velge Google Earth™ før det, men satellittvisningen er ikke tilgjengelig (vises ved at “Google” er nedtonet i statuslinjen). Når systemet er ferdig initialisert, bytter displayet til Google Earth™ av seg selv. At initialiseringen pågår, vises ved at Google-ikonet i statuslinjen “fylles”. Når Google Earth™ er ferdig lastet inn, er ikonet hvitt.
 • Hvordan kan jeg åpne Wikipedia-artikler eller Panoramio-bilder?

  Google Earth™-kartet inneholder Wikipedia-artikler og Panoramio-bilder. For å åpne dem må du være i trådkorsmodus (ikke veivisningsmodus). Gjør som følger:
 • Sett trådkorset på et Wikipedia- og/eller Panoramio-ikon. Klikk på ikonet, og angi det som mål.
 • Velg “Additional Information” i neste skjermbilde for å åpne elementet.
 • Med de to funksjonstastene nede kan du gå fra element til element og slik navigere deg gjennom Panoramio-bildene og Wikipedia-artiklene i det gjeldende kartutsnittet.
 • Med funksjonstasten oppe til venstre kan du angi stedet for innholdet som vises, som navigasjonsmål.
 • Med funksjonstasten oppe til høyre kan du åpne nettleseralternativene (zoom, avbryt innlasting, last inn på nytt og angi som navigasjonsmål).
Hvordan brukes Google Street View™?

Google Street View™ er tilgjengelig mange steder. Om Google Street View™ er tilgjengelig eller ikke, kan ses på det gule ikonet (bare i trådkorsmodus, ikke i veivisningsmodus). Når du zoomer inn til under laveste zoomenivå (30 m), startes Google Street View™. Her er det ytterligere tre zoomenivåer. Du kan dreie bildet til venstre og høyre, og opp og ned, i MMI. I tillegg kan du “gå” bortover ved å bruke pilen på midten av bildet.

>> Online trafikkinformasjon

Hvordan kan jeg aktivere og bruke tjenesten “Online trafikkinformasjon”?

Aktivering
“Online trafikkinformasjon” er i utgangspunktet deaktivert og må aktiveres i MMI én gang.

Aktivering i Audi A3:

 • Navigation --> Settings --> Online Traffic Data --> On
 • Navigation --> Settings --> Online Traffic Data Licence --> Activate Online Traffic DataAktivering for andre biler med Audi connect:

 • Information --> Settings --> Online Traffic Data --> On
 • Information --> Settings --> Online Traffic Data Licence --> Activate Online Traffic Data

Bruk

Ikonet nede til venstre viser hvor mye data som er mottatt:
TMC/TMCpro/ONLINE. Ikonet ONLINE viser at “Online trafikkinformasjon” mottas og brukes.
(Merk: Ikonet er bare synlig hvis den dynamiske køunngåelsen er aktivert: Navigation --> Settings --> Route Criteria: Congestion Avoidance On)

Online trafikkinformasjon kan markeres med farge i navigasjonskartet (denne visningen inneholder av hensyn til klarheten mindre farge enn det vanlige kartet):
Navigation --> Settings --> Map Display -->Traffic
Gjeldende trafikkflyt visualiseres i kartet ved hjelp av fargede veistrekninger:


•    grønt:      Trafikken flyter fritt.
•    oransje:    Trafikken går sakte.
•    rødt:         Det er trafikkork, eller veien er stengt.

Ting som hindrer trafikken, som veiarbeid, kø, stengte veier osv., vises med skravering i alle kartvisninger, mens informasjonen om trafikkflyt bare vises i trafikkartet og i Google Earth™-visningen.

Hva betyr det at en veistrekning er skravert?

Ved trafikkmeldinger eller hindringer (f.eks. ved veiarbeid) blir den aktuelle fargede veistrekningen skravert (strekningen kan for eksempel være grønn og ha svart skravering). Skraveringen angir lengden på hindringen.

Kan man få tilgang til tjenesten “Online trafikkinformasjon” i biler som har støtte for Audi connect, men ikke for “Online trafikkinformasjon”?

Det er for tiden ikke mulig å aktivere Audi connect-tjenesten “Online trafikkinformasjon” i biler som ikke har støtte for denne tjenesten i utgangspunktet.

>> Picturebook-navigasjon
Hva er Picturebook-navigasjon?

Med Picturebook-navigasjon kan både bilder fra Google Street View™ og egne bilder med geografiske koordinater tas i bruk direkte som navigasjonsmål fra MMI.

Hva er bildeboksen?

Bildeboksen er det sentrale lagringsstedet for bilder i tjenesten Picturebook-navigasjon.  Med den kan du bla igjennom bildene – eventuelt med Cover Flow-funksjonen.
Hvordan kan jeg lagre bilder som skal være tilgjengelige som bildemål i navigasjonsfunksjonen i MMI Navigation plus?

Bildene må være lagret i “bildeboksen” på harddisken i MMI Navigation plus. Du kan importere dem med et SD-kort eller med en minnepinne, eller du kan laste dem ned fra myAudi-kontoen. Bilder fra Google Street View™ kan lagres i bildeboksen ved hjelp av funksjonstasten oppe til venstre.
Hvilke egenskaper må et bilde ha hvis det skal brukes som bildemål?

Bildet må ha geografiske koordinater, dvs. en nøyaktig angivelse av lengde- og breddegrad der bildet er tatt.  Mange nye kameraer og smarttelefoner inneholder GPS-mottakere som automatisk legger til de geografiske koordinatene når det tas et bilde.
Hvordan kan jeg bruke bildemål som navigasjonsmål?

Hvis du skal bruke egne bilder som navigasjonsmål, gjør du som følger: Hent bildet fra “bildeboksen” under “Image Destinations” i menyelementet “Navigation”. Bekreft det ønskede bildemålet ved hjelp av dreie-/trykknappen. Velg “Start Destination Guidance” for å bruke bildets geografiske koordinater som navigasjonsmål.
>> Audi connect-menyen
>> Twitter
Hvorfor kan jeg ikke velge Twitter i Audi connect, dvs. hvorfor er tjenesten nedtonet (gråfarget)?

Noen av Audi connect-tjenestene, f.eks. Twitter, krever at du logger deg inn på myAudi-kontoen i bilen. Hvis du ikke er innlogget, kan du ikke bruke tjenesten.
Hvordan kan jeg bruke Twitter i Audi connect?

Du må ha en Twitter-konto for å kunne bruke Twitter i Audi connect. Denne kontoen må opprettes i Twitters Internett-plattform i henhold til vilkårene som gjelder der. Deretter konfigurerer du tjenesten i Twitter-kontoen gjennom myAudi-kontoen. Som et siste trinn i konfigurasjonen kobler du til bilen din og din myAudi-konto ved hjelp av Audi connect-menyelementet “Login” i bilens MMI.
>> Nyheter online (personlige)
Hva er Nyheter online (personlige)?

Nyheter online gir deg siste nytt fra hele verden mens du sitter i bilen – i form av både tekst og bilder. Nyhetene leveres av nasjonale og internasjonale nyhetsbyråer. Hva er spesielt med Nyheter online (personlige)? Du kan fritt velge mellom ulike nyhetskilder (nyhetsvarslinger) og konfigurere dem etter dine interesser. Hvis du ikke velger kilder gjennom din myAudi-konto, får du en grunnpakke. En høytlesningsfunksjon gjør det behagelig å bruke tjenesten.
Hvordan kan jeg konfigurere mine personlige nyhetskilder?

Nyhetskilder (nyhetsvarslinger) og tjenester velges på myAudi-kontoen. Som et siste trinn i konfigurasjonen kobler du til bilen din og din myAudi-konto ved hjelp av Audi connect-menyelementet “Login” i bilens MMI.
>> City Events
Hva slags informasjon gir tjenesten City events?

Tjenesten City events gir deg informasjon om ting som skjer, og om hippe steder. En høytlesningsfunksjon gjør det behagelig å bruke tjenesten.
Hvor stor søkeradius har City events?

Du kan velge søkeradius hver gang du søker. Som utgangspunkt for søket kan du velge stedet der du befinner deg, stedet du skal til, eller et fritt valgt sted.
Hva slags søk kan utføres med City events?

Du kan utføre ulike typer søk. Du kan blant annet søke etter konserter, kunst og kultur, sport, familie og natteliv.
Hva er inkludert i søkeresultatet som City events leverer?

City events leverer en beskrivende tekst med dato, starttidspunkt, bilde, adresse, avstand i luftlinje fra det valgte utgangspunktet og, eventuelt, et telefonnummer.
>> Flyinformasjon
Hva slags informasjon gir tjenesten Flyinformasjon?

Med tjenesten Flyinformasjon får du informasjon om avgangs-og ankomsttider for fly. En høytlesningsfunksjon gjør det behagelig å bruke tjenesten.
Hvilken søkeradius har Flyinformasjon?

Du kan velge søkeradius hver gang du søker. Som utgangspunkt for søket kan du velge stedet der du befinner deg, stedet du skal til, eller et fritt valgt sted.
Hva slags søk kan utføres med Flyinformasjon?

Du kan søke på flyplasser og rutenumre. Når du søker på flyplass, kan du velge mellom avgangs- og ankomsttider.
Hva er inkludert i søkeresultatet som Flyinformasjon leverer?

Uansett hvilken søkemåte du velger, gir Flyinformasjon ankomst- og avgangstid for en flyging, avgangs- og ankomstflyplass, rutenummer og aktuell status. Hvis flyet er forsinket eller innstilt, angis det med trafikklysikoner.
>> Toginformasjon
Hva slags informasjon gir tjenesten Toginformasjon?

Med tjenesten Toginformasjon får du informasjon om avgangs-og ankomsttider for lokal-, regional- og fjerntog. En høytlesningsfunksjon gjør det behagelig å bruke tjenesten.
Hvilken søkeradius har Toginformasjon?

Du kan velge søkeradius hver gang du søker. Som utgangspunkt for søket kan du velge stedet der du befinner deg, stedet du skal til, eller et fritt valgt sted.
Hva slags søk kan utføres med Toginformasjon?

Når du søker, kan du velge om du vil se alle stopp, eller om bare stopp med forbindelser til lokaltrafikk eller stopp med forbindelser til fjerntrafikk skal vises. En liste over ankomster og avganger kan vises for hvert stopp tjenesten finner.
Hva er inkludert i søkeresultatet som Toginformasjon leverer?

Toginformasjon finner ikke bare tog, men også andre transportmidler som busser, forstadstog og T-baner. Avgangstidene for valgt stopp, utgangs- og endestasjon, og en liste over alle mellomliggende stopp, med ankomsttider, vises for hvert transportmiddel.
>> “Bensinstasjoner”
Hva slags informasjon gir tjenesten Bensinstasjoner?

Med tjenesten Bensinstasjoner får du informasjon om bensinstasjoner i området og om drivstoffprisene der. En høytlesningsfunksjon gjør det behagelig å bruke tjenesten.
Hvilken søkeradius har Bensinstasjoner?

Du kan velge søkeradius hver gang du søker. Som utgangspunkt for søket kan du velge stedet der du befinner deg, stedet du skal til, eller et fritt valgt sted.
Hva slags søk kan utføres med Bensinstasjoner?

Du kan velge om du vil sortere bensinstasjonene etter avstand eller pris. I tillegg kan du filtrere etter drivstofftype og -merke. Bensin eller diesel velges automatisk ut fra hva slags motor bilen har.
Hva er inkludert i søkeresultatet som Bensinstasjoner leverer?

Tjenesten gir informasjon om hvor bensinstasjonene ligger, og hvor mye bensinen koster der.

>> Mediemenyen

>> Audi music stream
Hvor kan jeg få Audi music stream, og hvilke smarttelefoner er appen tilgjengelig for?

Appen Audi music stream (eller Audi MMI connect) kan lastes ned til iOS- og Android-enheter fra de respektive appbutikkene.
Informasjon om kompatible smarttelefoner fås på
www.audi.com
Hvordan fungerer “Audi music stream”?

Appen Audi music stream gjør at du ved hjelp av en WLAN-forbindelse kan strømme nettradio eller musikk som du har liggende på smarttelefonen, til MMI. Appen betjenes fra MMI. Bilens Internett-forbindelse brukes til det formålet.
Hvordan aktiverer jeg “Audi music stream”?

Audi music stream krever ikke aktivering.
Hvordan bruker jeg “Audi music stream”?

Velg kilden WLAN-mediespiller i delen Media. Velg MMIs WLAN-hotspot i innstillingene for smarttelefonen, og koble deg til den. Når du har startet Audi music stream, kan du velge mellom nettradio og mediebibliotek i MMI.
Hvor mange og hvilke radiostasjoner har jeg tilgang til?

Du har tilgang til tusenvis av stasjoner av forskjellige kategorier fra hele verden.
Kan jeg lagre radiostasjoner?

Du kan lagre radiostasjoner i appen på smarttelefonen som favoritter og velge dem i MMI.
Kan jeg høre på min egen musikk på smarttelefonen?

Du har full tilgang til musikken på smarttelefonen i MMI gjennom appen Audi music stream. Når du har åpnet appen, kan du finne dine egne spillelister og mapper under menyelementet for mediebibliotek.
>> Telefonmenyen
>> Wi-Fi-hotspot
Hvordan kan jeg koble meg til Wi-Fi-hotspoten?

VelgTEL >> Settings >> Connections >> Network Connection (WLAN) >> WLAN Settings

Følgende WLAN-innstillinger er tilgjengelige:

Navnet på tilgangspunktet (SSID) består som standard av “Audi” og de fem siste sifrene i chassisnummeret. Navnet kan endres (velg linjen). Navnet kan bestå av både bokstaver, tall og spesialtegnene # * +.  Krypteringstypen for WLAN-forbindelsen kan endres (noen, hovedsakelig eldre, enheter/nettverkskort støtter bare WEP-kryptering). Følgende krypteringstyper er tilgjengelige: WEP, WPA, WPA2.

Av sikkerhetshensyn anbefaler vi at du bruker WPA2-kryptering. Hvis du endrer krypteringstypen, endres WLAN-passordet automatisk til et tilfeldig passord. WLAN-passordet for WEP-krypteringen må være på akkurat 13 tegn. Ved WPA- og WPA2-kryptering må passordet ha mellom åtte og 63 tegn. Passordet kan bare inneholde bokstaver, tall og spesialtegnene # * +.

WLAN-forbindelsen opprettes på samme måte som for en WLAN-ruter hjemme. Når du skal koble en sluttenhet (f.eks. en bærbar datamaskin, en smarttelefon eller en iPod touch) til det trådløse nettverket, må du først søke etter tilgjengelige WLAN-nettverk. Da må Wi-Fi-hotspoten først gjøres synlig (“Visible to Others”). Hvis alternativet “Visible to Others” er satt til “Off”, kan en WLAN-forbindelse med bilen bare opprettes hvis navnet på tilgangspunktet (SSID) og passordet er kjent.
Viktig: Når du har gjort endringer i innstillingene, må du bekrefte ved å velge menyelementet “Apply Settings”. Først da vil endringene tre i kraft. Hvis du ikke bekrefter, faller endringene bort.  Den nye konfigurasjonen av WLAN-innstillingene må også foretas på sluttenheten!

Hvorfor kan jeg ikke bruke Wi-Fi-hotspoten selv om dataforbindelsen er aktiv?

I telefonmodusene “Automatic” og “Optimised Telephony” kan det hende at Internett-forbindelsen til Wi-Fi-hotspoten blir brutt når noen ringer. Hensikten er å sikre at telefonen er tilgjengelig for innkommende samtaler. Om forbindelsen blir brutt eller ikke, kommer an på mobilabonnementet. For kontinuerlig bruk av WLAN-hotspoten må du velge innstillingen “Optimised Data Services”.

Se også “Kan telefonen nås mens Audi connect bruker data?”.

>> myAudi
Hvordan overfører jeg mine personlige kontakter fra myAudi til MMI?

Lagrede kontakter (eller kontakter sendt av Google Maps™) kan redigeres i myAudi under “myAudi Destinations Management”. Når de er lagret på myAudi-kontoen din, kan de importeres direkte til adresseboken i bilen. Gå inn på “Address Book”, og trykk på funksjonstasten “Memory”. Velg så “Import”. Velg deretter “myAudi Account”, og angi PIN-koden som ble generert i Audi-portalen, når du blir bedt om det. Kontaktene blir importert og blir tilgjengelige i adresseboken. Kontaktene lagret på din myAudi-konto kan også brukes direkte som navigasjonsmål (onlinemål).
Du har to muligheter når du skal bruke kontaktene fra myAudi som navigasjonsmål i MMI: Kontaktene kan lastes inn gjennom “Online Destinations”, og de kan importeres fra adresseboken.
Hva slags PIN-koder må jeg bruke til Audi connect?

For at du skal kunne bruke de personlige reisemålene fra myAudi-kontoen (www.audi.de/myAudi), må bilen kobles til myAudi-kontoen. Denne tilkoblingen foretas én gang. Når du angir chassisnummeret i myAudi, genereres en åttesifret PIN-kode.
Når du bruker funksjonen “Call Destinations from myAudi Account” eller funksjonen “Address Book Import from myAudi Account”, og, i A3, i tillegg gjennom “Login” i hovedmenyen i Audi connect, må du angi denne PIN-koden én gang i bilen. Av personvernhensyn blir PIN-koden bare lagret for den tilkoblede mobiltelefonen eller det innsatte SIM-kortet. Når adresseboken tilbakestilles til fabrikkinnstillingene, blir PIN-koden slettet, slik at den må angis på nytt.
Hvor mange kontakter kan importeres permanent til bilens adressebok?

Det kan maks importeres 100 kontakter, medregnet de 50 onlinemålene fra myAudi-kontoen, permanent til bilens adressebok i MMI.
Hvis det for eksempel allerede er 80 kontakter i adresseboken i bilen, er det plass til 20 nye kontakter fra myAudi-kontoen.