Unormal slitasje > Privatleasing av bil > Audi Norge

Unormal slitasje

  • 1400x438_Teaser_Select_05_2017.jpg
1400x438_Teaser_Select_05_2017.jpg

Taksering av bilen etter endt leasingperiode

Enten du skal selge bilen eller levere den tilbake til forhandler etter endt Privatleasing- /Leasingperiode, må bilen takseres. Beløpet på skader og bruksslitasje kalles verdiforringelse hvis du skal selge bilen, mens for leasingkunder kalles dette unormal slitasje, eller påkost.

Har du vært forsiktig med bilen din og repartert småskader/skader underveis i avtaleperioden, vil ikke disse kostnadene være store, eller kanskje ikke tilstedeværende i det hele tatt. Da leverer du tilbake bilen uten å bli belastet for ekstra kostnader.

Takst skal foretas hos den forhandleren du hentet ut bilen hos. Deres takstmann gjøre sin vurdering av bilen etter NAF sin veiledning for hva som defineres som normal og unormal slitasje. Fremkommer det ved taksering skader og bruksslitasje som defineres som unormal slitasje, faktureres du som Privatleasing-/Leasingkunde dette beløpet som en sluttfaktura for den verdiforringelsen bilen er påført.

Skulle du være uenig med de vurderinger gjort av din bilforhandler anbefaler vi at en nøytral tredjepart/takstmann (eks NAF) vurderer saken. Det vil da være taksten etter fremstilling for nøytral tredjepart som gjøres gjeldende. Kostnader knyttet til fremstilling for takstmann faktureres leasingtaker.

Hva defineres som unormal slitasje?

Eksteriør

- Lett synlige riper som må lakkeres (ikke kan poleres bort)
- Riper som har skadet lakk gjennom til metall og/eller hvor rust er synlig
- Frontruteskade (steinsprut eller riper) som må repareres eller som gjør at ruten må skiftes
- Skade på frontlysglass, blinklysglass, bremselysglass, eventuelt kurvetåkeysglass
- Bulker som er lett synlig på 1-1,5 meters avstand- oppskrapinger på støtfanger og/eller deformasjon av støtfangere vurderes skjønnsmessig

Interiør

- Hull i dashbord etter mobiltelefonholder, navigasjonsutstyr e.l. utstyr
- Hull eller revner i setetrekk og tepper
- Hull eller rifter på paneler, for eksempel dør- og bagasjeromspaneler
- Skader i taktrekk
- Skitne sete- eller taktrekk som ikke kan rengjøres på vanlig måte, og som må renses eller skiftes
- Skader på sikkerhetsbelter eller beltenes festeanordning
- Lukt som ikke lar seg fjerne uten en omfattende rensing av interiøret (f.eks fra røyk, hund o.l.)

Dekk og felg

- Skader på dekk, felg/hjulkapsler forårsaket av sammenstøt med fortauskant eller lignende
- Sommerdekk, samt reservehjul, tilbakelevert med mindre dybde enn kravet til mønsterdybde (minimum 1,6 mm)
- Vinterdekk tilbakelevert med mindre dybde enn kravet til mønsterdybde (minimum 3 mm)

Øvrig

- Skader på eventuelt annet tilleggsutstyr eller andre deler av bilen
- Mekaniske defekter utover normal tilstand, samt manglende utført service og vedlikehold
- Manglende utstyr som tilhørte bilen, som f.eks tilhengerfeste, takboks o.l.

Ønsker du mer informasjon om disse tjenestene, ta kontakt med din Audiforhandler.