Tilbakelevering av leasingbil > Privatleasing av bil > Audi Norge

Tilbakelevering av leasingbil

  • 1400x438_Teaser_Select_05_2017.jpg
1400x438_Teaser_Select_05_2017.jpg

Tilbakelevering av leasingbil

Når leasingperioden er over leverer du bilen tilbake til din forhandler. Men før det skjer er det primært tre ting du trenger å være oppmerksom på.

1. Bilen skal leveres tilbake med det utstyret den ble levert ut med

Dette dreier seg eksempelvis om antall nøkler, vinter-/sommerdekk, skiboks m.m., og er spesifisert nærmere i din leiekontrakt.

2. Kjørelengde

Ved inngåelse av en Privatleasing-/Leasingavtale settes kjørelengden for perioden du skal ha bilen. Ser du underveis at du kommer til å kjøre lenger enn avtalt, anbefaler vi at du tar kontakt med vårt kundesenter og justerer kjørelengden slik at vi kan korrigere månedsleien din. Hvis du venter til innlevering av bilen, vil du bli belastet med overkjørte kilometer (antall kilometer lenger enn avtalt kjørelengde) på sluttfakturaen.

3. Slitasje/småskader

Enhver bil påføres slitasje og småskader ved bruk. Ved unormal slitasje faktureres leietaker kostnaden for dette. Bilbransjen i Norge har satt en standard for hva som regnes som unormal slitasje, og vi anbefaler at du ved innlevering av leasingbil går over bilen sammen med forhandler for å sjekke om slik slitasje forekommer.
Les mer om unormal slitasje

Kontakt din Audiforhandler dersom du har spørsmål om tilbakelevering av leasingbil eller unormal slitasje.