Overdragelse > Privatleasing av bil > Audi Norge

Overdragelse

 • 1920x1080_ASQ2_181004_1.jpg
1920x1080_ASQ2_181004_1.jpg

Behov for å bytte ut leasingbilen?

Noen ganger skjer det endringer i livet som innebærer at bilbehovet endrer seg. Du får en familieforøkelse som krever større bil, du flytter til utlandet eller du har ikke lenger behov for bil. Andre ganger har du enkelt og greit bare lyst på en annen bil.

Det finnes det en løsning på, du kan overdra avtalen din til en ny bruker. Du står fritt til å selv finne en ny leasingtaker enten ved å kjenne noen direkte, eller ved å legge ut en annonse på en markedsplass, eks. finn.no.

For at du skal få en oversikt over hva du bør gjøre i forbindelse med en overdragelse har vi satt opp noen sjekkpunkter som kan være til hjelp.

Forslag til innhold i annonser på markedsplasser


- Leasingkontraktens totale kjørelengde
- Dagens km-stand på bilen
- Gjenstående måneder av leasingkontrakten og dens totale lengde
- Gjeldende serviceavtale, hvis dette er inkludert i månedsbeløpet
- Opprinnelig startleie og hva du ønsker at ny leasingtaker skal betale av denne
- Har bilen vært skadet eller har skader som ikke er utbedret
- Hvilken forhandler du har hentet bilen hos
- Alt av tilleggs- og ekstrautstyr som fulgte med bilen ved utlevering, eks. vinterhjul, skistativ, barneseter etc.

For at overdragelsen skal kunne gjennomføres må ny leasingtaker kredittvurderes av finansieringsselskapet. Vi anbefaler derfor at du har med følgende tekst i annonsen:

"Bilen er leaset gjennom Audi Financial Services, og kan overdras med forbehold om at ny leasingtaker kredittgodkjennes. Etableringsgebyr på kr 5 300,- tilkommer ny leasingtaker ved oppstart av avtale."
 • Forklaring til enkelte av punktene

  Vi anbefaler at du er så ærlig og presis som mulig når du lager annonsen for å unngå misforståelser ved overtakelse.

 • Kilometerstand

  Om bilen er i daglig bruk, slik at kilometerstand kontinuerlig endrer seg, anbefaler vi at du opplyser om dette i annonsen.

 • Startleie

  Om du ønsker at ny leasingtaker skal betale noe i startleie, husk å oppgi beløpet i annonsen. Dette er priselementet du har mulighet for å justere om du ønsker en rask overdragelse. Beløpet er en separat transaksjon mellom deg og ny leasingtaker.

 • Service

  Garantier på norske biler er nå svært gode, men er avhengige av at bilen har fulgt serviceintervallene for at den skal være gyldig. Som leasingtaker er du pliktig til å følge bilens serviceprogram. Husk å oppgi i annonsen om når siste service var utført, eller når neste skal utføres.

 • Bilens tilstand

  Vi anbefaler at du foretar en takst/tilstandsrapport på bilen så nære overdragelsen som mulig, og at eksisterende skader utbedres før overtakelse. Eventuelt kan de takserte skadene trekkes fra et startleiebeløp. Det finnes en bransjestandard for hva som anses som normal og unormal (småskader, steinsprut osv.) slitasje, som takstmenn følger ved taksering av bilen. Dette er evnt. noe våre forhandlere kan bistå med.

 • Tilbehør/ekstrautstyr til bilen

  Alt tilbehør og ekstrautstyr som ble levert sammen med bilen må ny lesaingtaker få med når denne tar over bilen. Det kan for eksempel være vinterhjul, reservenøkkel og/eller ladekabel.

 • Hvor skal bilen leveres tilbake etter endt leasing

  Din nye leasingtaker må levere tilbake bilen til den forhandleren hvor du hentet den. Oppgi derfor navnet på forhandleren slik at ny leasingtaker kan gjøre en vurdering på om det er mulig for denne å levere den tilbake uten mye ekstrakostnader.

Når du har funnet den som skal overta leasingen din

Når du og ny leasingtaker er enige om en overdragelse, kontakter du Audi Financial Services via e-post eller brev (lovkrav) med en forespørsel om overdragelse av din leasingkontrakt. Forespørselen må inneholde:

- Reg.nr på bil som skal overdras
- Navn evnt. Firmanavn på ny kunde
- Fødselsdato/org.nr på ny kunde
- E-postadresse og telefonnummer til ny kunde

Etter at overdragelsen er innvilget vil både du og ny leasingtaker motta en bekreftelse fra Audi Financial Services. Signering av nye dokumenter gjøres via forhandleren som leverte ut bilen. Inntil vi som finansieringsselskap har mottatt de nye leasingdokumentene i korrekt undertegnet stand er du vår juridisk bindende part, og leaser av bilen. Ikke overlever bilen før du har fått bekreftet at alle dokumenter er signert.

En forutsetning for at du skal kunne overdra leasingen din er at du er à jour med alle betalinger til oss.

ASER_P_191023.jpg

Før du leverer bilen din til ny leasingtaker

Her er en liten huskeliste:

- Du må være à jour med alle betalinger til oss for at overdragelsen skal kunne utføres. Har du noe utestående vil vi ikke kunne godkjenne overdragelse
- Har du autopassbrikke i bilen, må denne avsluttes eller føres over til din nye bil
- Når ny leasingtaker har tegnet forsikring på bilen i sitt navn, kan du si opp forsikringen din.