Privatleasing av bil > Finansiering > Audi Norge

Privatleasing av bil

  • 1400x438_Teaser_Select_05_2017.jpg
1400x438_Teaser_Select_05_2017.jpg

Privatleasing av bil - et enklere bilhold

Privatleasing av bil gir deg et enklere bilhold og færre bekymringer ved at du leaser bilen for en gitt periode og kan inkludere tjenester i månedsbeløpet ditt. Ved privatleasing kan du kjøre en flunkende ny og trygg bil uten å måtte ta opp billån.

Hva er privatleasing av bil?

Privatleasing betyr i praksis at bilforhandleren selger bilen til Audi Financial Services, som igjen leaser bilen videre til deg som kunde. Du har dermed full bruksrett på bilen, mens vi har eiendomsretten, som bl.a. innebærer å selge bilen når du returnerer den. Det betyr at du slipper å tenke på bruktbilpriser, marked osv. når leasingperioden er over.

En leasingavtale kan derfor være et veldig godt alternativ til å kjøpe en bil.

Hva koster det å tegne en privatleasingavtale?

- Startleie - minimum 12,5 prosent av bilens verdi, inkl mva ved oppstarten av leieperioden
- Månedsleie - beregnes ut fra hvor lenge du vil lease bilen, antatt kjørelengde og bilens restverdi ved avtalens slutt
- Etableringsgebyr - betales sammen med første månedsleie

Utgifter som drivstoff, forsikring, service, vedlikehold, etableringsgebyr og trafikkforsikringsavgift dekkes av leietaker. Månedsleien kan variere avhengig av hvor i landet bilen tas ut.

Hvordan månedsleien beregnes

For du skal kunne få en pris på privatleasing av en bil, må vi se på hvilke variabler som spiller inn på månedsleien og hvordan denne beregnes. I motsetning til på et billån hvor det er en gitt sum penger du skal låne, er det valgene du gjør som påvirker månedsprisen i en leasingavtale. Den beregnes nemlig ut ifra følgende variabler:

- total bilpris på bilen du har bygget, inkludert leveringsomkostninger
- startleien du ønsker å betale inn
- hvor lenge du vil lease bilen (avtaleperiode)
- kjørelengden du trenger i leasingperioden
- renten på leasingavtalen
- bilens restverdi ved tilbakelevering

Derfor er det bare forhandler som kan gi deg pris på leasing.

Så før du har spesifisert hvilken bil, hvilket utstyr du skal ha med, hvor langt du skal kjøre, starteleien du har til rådighet og hvor lenge du skal lease bilen, er det ikke mulig å gi et konkret svar. Derfor ber vi deg om å ta kontakt med din nærmeste Audiforhandler som vil gi deg et leasingtilbud på akkurat den personbilen du ønsker å lease.

Vi tilbyr to ulike alternativer for privatleasing:

- Audi Privatleasing - du betaler kun månedsleien på bilen
- Audi Privatleasing Pluss - denne inkluderer tjenester og produkter du kan legge til i månedsleien; serviceavtale, service- og vedlikeholdsavtale og betalingsforsikring
Les mer om Privatleasing Pluss her

Ønsker du tilbud på Privatleasing, ta kontakt med din Audi-forhandler.

1920x1080_AA4_D_191001.jpg

Fordeler med privatleasing

- Bilen er ny
- Leveres med Mobilitetsgaranti
- Du binder ikke opp egenkapital
- Kostnadene er forutsigbare
- Ingen bruktbil som du må selge
- Du kan inkludere tilleggstjenester i månedsbeløpet

Ordliste for leasing

STARTLEIE
Startleie er et engangsbeløp som må innbetales før bilen kan utleveres. Startleien inngår som del av din betaling, og refunderes ikke ved kontraktsslutt. Velger du høy startleie vil du få lavere månedspris enn ved å velge lav startleie. Startleien er minimum 12,5 % av bilens totalpris.

MÅNEDSLEIE
Månedsleien beregnes ut ifra bilens pris inkludert leveringsomkostninger, startleie, leasingperiode, kjørelengde, rente og restverdi. Jo høyere startleie du betaler, jo lavere månedsleie får du. En privatleasingsavtale kan være på 36 eller 48 måneder.

OVERKJØRTE KILOMETER
Ved oppstart av en privatleasing avtales en total kjørelengde for hele perioden. Kjører du lenger enn avtalt, påløper det en kostnad pr km på kilometerne over avtalt kjørelengde. Ta en sjekk årlig for å se om du kjører i henhold til avtalt kjørelengde.