Trafikkforsikringsavgift > Eksisterende kunde > Audi Norge

Trafikkforsikringsavgift

  • 1400x438_Berlinale.jpg
1400x438_Berlinale.jpg

Trafikkforsikringsavgift

Hva er trafikkforsikringsavgift?

Trafikkforsikringsavgift til staten er en ny avgift, som skal erstatte årsavgiften for kjøretøy. Forsikrings­selskapene vil bli pålagt å kreve inn den nye trafikkforsikringsavgiften sammen med betalingen for forsikring av kjøretøy.

Trafikkforsikringsavgift vil gjelde alle kjøretøy med tillat totalvekt opptil 7 500 kg som skal ha ansvars­forsikring.

For kjøretøy med tillatt totalvekt på 7 500 kg eller mer, må du betale vektårsavgift. Denne avgiften skal fortsatt kreves inn av Skatteetaten, og du skal ikke betale trafikkforsikringsavgift for slike kjøretøy.

Hvor mye skal jeg betale i trafikkforsikringsavgift?

Stortinget vil fastsette beløp for trafikkforsikringsavgift hvert år. For 2017 er for eksempel årsavgiften (som vil bli erstattet av den nye trafikkforsikringsavgiften) 2 820 kroner for bensinbiler og dieselbiler med partikkelfilter. I 2018 skal det ikke betales trafikkforsikringsavgift for el-biler.

Hvordan skal avgiften betales?

Du skal betale trafikkforsikringsavgift til staten sammen med forsikringen. Betaler du forsikringen fordelt på månedlige beløp, skal du også gjøre dette med trafikkforsikringsavgiften.

Når starter innkrevingen?

For 2017 skal du betale årsavgift på vanlig måte. For 2018 vil trafikkforsikringsavgift til staten bli krevd inn etter hvert som det sendes ut faktura for forsikringer som løper inn i 2018.

Tidspunktet for første krav om trafikkforsikringsavgift avhenger av når på året du har hovedforfall, og om du betaler forsikringen månedlig eller en gang i året:
- Hvis du betaler forsikringen i månedlige beløp, vil trafikkforsikringsavgift bli lagt til faktura fra desember 2017
- Hvis du betaler forsikringen i ett årlig beløp, vil du betale trafikkforsikringsavgift for deler av 2018 ved hovedforfall i 2017. Har du hovedforfall i januar/ tidlig februar 2017, vil du motta faktura med trafikkforsikringsavgift så tidlig som i november 2016

Skal jeg betale trafikkforsikringsavgift hvis jeg leaser kjøretøy?

Ja, du har selv tegnet og betalt forsikring for bilen. Da skal du betale trafikkforsikringsavgift sammen med forsikringen på samme måte som om du hadde eid bilen selv.

Hva skal jeg betale hvis jeg kjøper et kjøretøy i (for eksempel) august 2017?

Hvis årsavgiften for 2017 allerede er betalt av tidligere eier, skal du betale trafikkforsikringsavgift til staten fra og med 2018, sammen med din obligatoriske ansvarsforsikring.

Hva skjer om jeg har solgt et kjøretøy?

Hvis du har solgt et kjøretøy og levert melding om eierskifte til Statens vegvesen, trenger du ikke lenger forsikring. Da skal du heller ikke betale trafikkforsikringsavgift til staten. Du bør derfor sjekke at forsikringen din er sagt opp etter den dagen du solgte kjøretøyet.

NB: Ny eier må kjøpe forsikring og betale trafikkforsikringsavgift for kjøretøyet.

Mer om melding om eierskifte

På samme måte som i dag, er det viktig at både selger og kjøper undertegner og leverer melding om eierskifte til Statens vegvesen. Hvis salgsmeldingen ikke er riktig utfylt, eller hvis den ikke blir levert, vil du fortsatt stå som ansvarlig for kjøretøyet og alle framtidige krav knyttet til kjøretøyet vil gå til deg.

Hva skjer hvis jeg bytter forsikringsselskap?

Trafikkforsikringsavgift til staten vil følge forsikringsforholdet. Bytter du selskap, vil både avgiften og forsikringen stoppe hos det gamle selskapet, og begynne å løpe hos det nye.

Hva skjer hvis jeg ikke betaler trafikkforsikringsavgiften?

Hvis du ikke betaler forsikringspremien eller trafikkforsikringsavgiften, vil du motta purringer, forsikringen blir sagt opp og kravet sendes inkasso. Bilen vil bli avskiltet hvis politiet kontrollerer den.

Når på året endres avgiftsbeløpet?

Hvis forsikringen har hovedforfall 1. mars eller senere, vil trafikkforsikringsavgiften som du betaler fra denne datoen være med ny sats for dette året. Hvis forsikringen har hovedforfall før 1. mars, betaler du fjorårets sats.

Jeg har fått feil avgiftsbeløp fordi kjøretøyet mitt er registrert i feil kategori – hva gjør jeg?

Forsikringsselskapene baserer innkrevingen av trafikkforsikringsavgift på opplysninger registrert i det sentrale motorvognregisteret. Det er Statens vegvesen som vedlikeholder disse opplysningene.

Hvis du ikke er enig i hvilken kategori kjøretøyet befinner seg i (for eksempel hvis det ikke er registrert at dieselbilen din har fabrikkmontert partikkelfilter), må du henvende deg til Statens vegvesen.