Trafikkforsikringsavgift > Eksisterende kunde > Audi Norge

Trafikkforsikringsavgift

  • 1400x438_Berlinale.jpg
1400x438_Berlinale.jpg

Trafikkforsikringsavgift

Hva er trafikkforsikringsavgift?

Trafikkforsikringsavgift til staten erstatter årsavgiften for kjøretøy. Forsikrings­selskapene er pålagt å kreve inn den nye trafikkforsikringsavgiften sammen med betalingen for forsikring av kjøretøy.

Trafikkforsikringsavgift gjelder alle kjøretøy med tillat totalvekt opptil 7 500 kg som skal ha ansvars­forsikring.

For kjøretøy med tillatt totalvekt på 7 500 kg eller mer, må du betale vektårsavgift. Denne avgiften skal fortsatt kreves inn av Skatteetaten, og du skal ikke betale trafikkforsikringsavgift for slike kjøretøy.

Hvor mye skal jeg betale i trafikkforsikringsavgift?

Stortinget fastsetter et døgnbeløp for trafikkforsikringsavgift hvert år gjennom statsbudsjettet. Avgiften beregnes utfra døgnsatsen x antall døgn kjøretøyet er forsikring. For 2019 er døgnsatsene kr 9,29 for dieselbil uten partikkelfilter og kr 7,97 for diesel og bensinbiler med partikkelfilter. For 2019 betales ikke trafikkforsikringsavgift for el-biler.

Hvordan skal avgiften betales?

Du skal betale trafikkforsikringsavgift til staten sammen med forsikringen. Betaler du forsikringen fordelt på månedlige beløp, skal du også gjøre dette med trafikkforsikringsavgiften.

Skal jeg betale trafikkforsikringsavgift hvis jeg leaser kjøretøy?

Ja, du har selv tegnet og betalt forsikring for bilen. Da skal du betale trafikkforsikringsavgift sammen med forsikringen på samme måte som om du hadde eid bilen selv.

Hva skjer om jeg har solgt et kjøretøy?

Hvis du har solgt et kjøretøy og levert melding om eierskifte til Statens vegvesen, trenger du ikke lenger forsikring. Da skal du heller ikke betale trafikkforsikringsavgift til staten. Du bør derfor sjekke at forsikringen din er sagt opp etter den dagen du solgte kjøretøyet.

NB: Ny eier må kjøpe forsikring og betale trafikkforsikringsavgift for kjøretøyet.

På samme måte som i dag, er det viktig at både selger og kjøper undertegner og leverer melding om eierskifte til Statens vegvesen. Hvis salgsmeldingen ikke er riktig utfylt, eller hvis den ikke blir levert, vil du fortsatt stå som ansvarlig for kjøretøyet og alle framtidige krav knyttet til kjøretøyet vil gå til deg.

Hva skjer hvis jeg bytter forsikringsselskap?

Trafikkforsikringsavgift til staten vil følge forsikringsforholdet. Bytter du selskap, vil både avgiften og forsikringen stoppe hos det gamle selskapet, og begynne å løpe hos det nye.

Hva skjer hvis jeg ikke betaler trafikkforsikringsavgiften?

Hvis du ikke betaler forsikringspremien eller trafikkforsikringsavgiften, vil du motta purringer, forsikringen blir sagt opp og kravet sendes inkasso. Bilen vil bli avskiltet hvis politiet kontrollerer den.

Når på året endres avgiftsbeløpet?

Hvis forsikringen har hovedforfall 1. mars eller senere, vil trafikkforsikringsavgiften som du betaler fra denne datoen være med ny sats for dette året. Hvis forsikringen har hovedforfall før 1. mars, betaler du fjorårets sats.

Jeg har fått feil avgiftsbeløp fordi kjøretøyet mitt er registrert i feil kategori – hva gjør jeg?

Forsikringsselskapene baserer innkrevingen av trafikkforsikringsavgift på opplysninger registrert i det sentrale motorvognregisteret. Det er Statens vegvesen som vedlikeholder disse opplysningene.

Hvis du ikke er enig i hvilken kategori kjøretøyet befinner seg i (for eksempel hvis det ikke er registrert at dieselbilen din har fabrikkmontert partikkelfilter), må du henvende deg til Statens vegvesen.