Endring av kjørelengde > Eksisterende kunde > Audi Norge

Endring av kjørelengde

  • 1400x438_Berlinale.jpg
1400x438_Berlinale.jpg

Endring av avtalt kjørelengde

Kan jeg endre avtalt kjørelengde i leasingperioden?

Kjørelengden er mulig å endre i leasingperioden, frem til det gjenstår seks måneder. Vi anbefaler likevel at du går igjennom ditt behov og kjøremønster i forkant, og at du setter så riktig kjørelengde som mulig fra starten av. Ser du underveis i avtaleperioden at kjøremønsteret endrer seg, anbefaler vi at du justerer kjørelengden for på den måten å unngå å betale for overkjørte kilometer ved innlevering. Ta en sjekk årlig for å se om du kjører i henhold til avtalt kjørelengde.