Endring av kjørelengde > Eksisterende kunde > Audi Norge

Endring av kjørelengde

  • 1400x438_Berlinale.jpg
1400x438_Berlinale.jpg

Endring av avtalt kjørelengde

Jeg har mottatt brev fra dere og ser at jeg kommer til å kjøre lenger enn avtalt kilometer. Hva bør jeg gjøre?

Når det inngås en leieavtale med Audi Finans settes det en avtalt kjørelengde som skal være tilpasset ditt kjøremønster. Ser du underveis at dette kommer til å avvike fra avtalen, anbefaler vi at du tar kontakt med vårt kundesenter og justerer avtalt kjørelengde slik at vi kan korrigere månedsleien din. Gjør du ikke dette underveis, men venter til innlevering av bilen, blir du belastet med et gitt beløp per kilometer over avtalt kjørelengde på sluttfakturaen.

Send inn skjema til oss og informer om ny, ønsket kilometerlengde. Vi vil ta en vurdering og sende det et tilbud med eventuell ny månedsleie per e-post. Om du ønsker endringen vil det påløpe et endringsgebyr.
Til skjema