Unormal slitasje > Bedrift > Audi Norge

Unormal slitasje

  • 1400x438_Teaser_Mainstage_CTA_select.jpg
1400x438_Teaser_Mainstage_CTA_select.jpg

Innlevering av bilen etter endt leasingperiode

Enten du skal selge bilen eller levere den tilbake til forhandler etter endt leasingperiode, må bilen takseres. Beløpet på skader og bruksslitasje kalles verdiforringelse hvis du skal selge bilen, mens for leasingkunder kalles dette unormal slitasje, eller påkost.

Har du vært forsiktig med bilen din i leasingperioden, vil ikke disse kostnadene være store, eller kanskje ikke tilstedeværende i det hele tatt. Da belastes du ikke for noen ekstra kostnader ved tilbakelevering av bilen.

Er det derimot fremkommet kostnader som defineres som unormal slitasje, faktureres du som leasingkunde dette beløpet som en sluttfaktura. Skulle du være uenig med de vurderinger gjort av din bilforhandler anbefaler vi at en nøytral tredjepart/takstmann (eks NAF) vurdere saken, og at takst etter fremstilling for nøytral tredjepart gjøres gjeldende.

Før takstmann kan gjøre sin vurdering må du komme til enighet med din bilforhandler om hvilke forhold som ønskes vurdert. Kostnader knyttet til fremstilling for takstmann faktureres leietaker.

Hva defineres som unormal slitasje?

Norsk bilbransje har satt en standard for hva som regnes som normal og unormal slitasje på en bil. Med unormal slitasje menes slitasje ut over det som kan forventes på en bil med en gitt alder og kjørelengde. Vi benytter oss av NAFs retningslinjer.
Les mer

Eksteriør

- Lett synlige riper som må lakkeres (ikke kan poleres bort)
- Riper som har skadet lakk gjennom til metall og/eller hvor rust er synlig
- Frontruteskade (steinsprut eller riper) som må repareres eller som gjør at ruten må skiftes
- Skade på frontlysglass, blinklysglass, bremselysglass, eventuelt kurvetåkeysglass
- Bulker som er lett synlig på 1-1,5 meters avstand- oppskrapinger på støtfanger og/eller deformasjon av støtfangere vurderes skjønnsmessig

Interiør

- Hull i dashbord etter mobiltelefonholder, navigasjonsutstyr e.l. utstyr
- Hull eller revner i setetrekk og tepper
- Hull eller rifter på paneler, for eksempel dør- og bagasjeromspaneler
- Skader i taktrekk
- Skitne sete- eller taktrekk som ikke kan rengjøres på vanlig måte, og som må renses eller skiftes
- Skader på sikkerhetsbelter eller beltenes festeanordning
- Lukt som ikke lar seg fjerne uten en omfattende rensing av interiøret (f.eks fra røyk, hund o.l.)

Dekk og felg

- Skader på dekk, felg/hjulkapsler forårsaket av sammenstøt med fortauskant eller lignende
- Sommerdekk, samt reservehjul, tilbakelevert med mindre dybde enn kravet til mønsterdybde (minimum 1,6 mm)
- Vinterdekk tilbakelevert med mindre dybde enn kravet til mønsterdybde (minimum 3 mm)

Øvrig

- Skader på eventuelt annet tilleggsutstyr eller andre deler av bilen
- Mekaniske defekter utover normal tilstand, samt manglende utført service og vedlikehold
- Manglende utstyr som tilhørte bilen, som f.eks tilhengerfeste, takboks o.l.

Ønsker du mer informasjon om disse tjenestene, ta kontakt med din Audi-forhandler.