Billån > Bedrift > Audi Norge

Billån

  • 1920x1080_AA6_D_181040_1.jpg
1920x1080_AA6_D_181040_1.jpg

Finansier din firmabil med Audi billån

Gjennom Audi Financial Services tilbyr vi lånefinansiering med løpetid på inntil syv år og fleksible nedbetalingsordninger til deg eller din bedrift. Vi kan tilby:

- Lån med 100 prosent finansiering
- Lån med restgjeld
- Salgspant i bilen

Det er opp til deg om du vil ha lån med restgjeld til forfall ved avtaleperiodens utløp, eller fullstendig nedbetale lånet gjennom de månedlige innbetalingene. Høy andel egenkapital gir lavere rente. Husk å tilpasse nedbetalingen i henhold til bilens verdifall.

Ønsker du derimot ikke å binde opp egenkapital i bilen er Audi Leasing produktet for din bedrift.

Vi hjelper deg med å finne den beste løsningen for din bedrift.

Ønsker du mer informasjon om billån til firmabil, ta kontakt med din Audiforhandler.