1300x551_NeMo_R8_Spyder_V10_plus_Front_Side.jpg

Dimensjoner

Alle dimensjoner er angitt i millimeter. * Maksimalt hodeplass